Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TVT 2019: Festival vedy a techniky AMAVET pod heslom Zrealizuj svoj nápad

Marta Bartošovičová

Festival vedy a techniky AMAVET sa uskutoční v dňoch 7. a 8. 11. 2019

Festival vedy a techniky AMAVET, ktorý vstupuje do 22. ročníka, sa uskutoční 7. – 8. novembra 2019 v Bratislave, v areáli výstaviska INCHEBA. Festival nie je iba súťaž projektov žiakov a objavovanie mladých talentov, ale aj priestor na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Spolu s festivatom bude otvorená interaktívna výstava Veda netradične, veľtrh Bibliotéka i výstava Pedagogika. 

Záujem o spoluprácu s AMAVET-om

Organizátori privítali zvýšený záujem akademickej obce byť súčasťou festivalu. Už tretí rok je odborným garantom Slovenská akadémia vied spoločne so Žilinskou univerzitou v Žiline a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Od tohto roku poskytla odbornú garanciu aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a záujem prejavila i Prešovská univerzita v Prešove, s ktorou organizátor AMAVET začal rokovania.

Zástupcovia odborných garantov sú členmi odbornej hodnotiacej komisie, ktorá bude mať v tomto roku až 22 členov. Ich úlohou bude v deviatich kategóriách ohodnotiť 86 projektov, z toho 6 projektov prezentujú súťažiaci z Belgicka a Ruska.

Generálnym partnerom festivalu je INCHEBA, ktorá spolu s AMAVET-om už štvrtý rok svojimi víziami rozvoja spoločnosti nachádza prienik spolupráce pri podpore neformálneho vzdelávania mladých ľudí s orientáciou na vedu a techniku, hľadanie talentov a ich rozvoj. 

Z Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018

Z Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018

Zrealizuj svoj nápad

Už pred konaním krajských kôl v októbri 2019 bol motivátorom tohtoročného Festivalu vedy a techniky (FVT) slogan „Zrealizuj svoj nápad“. Príležitosť Asociácie pre mládež, vedu a techniku využilo 255 mladých vedátorov z ôsmich krajov Slovenska a do jedenástich súťažných kategórií prihlásilo 167 projektov. Do celoslovenského finále postúpilo 80 projektov, ktorých autormi je 123 žiakov zo 60 základných a stredných škôl.

Vybraní víťazi FVT 2019 budú mať možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach  a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže, a to: ISEF (USA), EUCYS (Španielsko), CASTIC (Čína), Milset Expo-Sciences Europe (Rumunsko), Vernadského národná súťaž (Moskva) a ďalšie. Úspešní súťažiaci získajú aj ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien.

Jednou zo zaujímavostí tohtoročného festivalu sú dvaja najmladší – desaťroční účastníci. Ich projekty sa venujú skúmaniu podmienok života mäsožravých rastlín a podmienkam života kliešťa obyčajného. Častý víťaz a reprezentant Slovenska na mnohých zahraničných súťažiach Peter Škripko už nespĺňa štatút súťaže, pretože je študentom 1. ročníka vysokej školy, ale príde pomôcť s organizáciou. Povedal, že bez Festivalu vedy a techniky AMAVET si nevie predstaviť tento rok.

Z Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018

Z Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018

Motivačné rozhovory Science talks na FVT

Medzi účastníkov Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019 zavíta „odchovankyňa“ AMAVET-u Michaela Brchnelová, ktorá príde z Holandska, kde študuje ako MSc. študentka hypersonickej aerodynamiky na Delft University of Technology, s pracovnými skúsenosťami z Európskej Vesmírnej Agentúry ESA a Nemeckého Centra pre Vesmírny a Letecký Výskum, DLR. Kontrovať jej bude Michal Zajaček, „amaveťák“, absolvent IMPRS scholar at University of Cologne, 1. Physikalisches Institut v Nemecku, v súčasnosti pôsobí v Poľsku. Do tretice rozhovory o vesmíre doplní Juraj Tóth, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. 

Na festival príde aj Ján Tkáč, vedúci Oddelenia glykobiotechnológie v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, laureát ocenenia 1. ročníka ESET Sience Award „Výnimočná osobnosť slovenskej vedy“. Nebude chýbať ani generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti QBSW Martin Hrnko, ktorý sa začal venovať počítačom v Žiline, pod vedením Pavla Kyselu, svojho bývalého učiteľa, vedúceho krúžku, dnes vedúceho jedného z klubov AMAVET. 

Počas festivalu predstavia svoj podnikateľský plán študenti Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. V stánku národného projektu inovujme.sk vystavia prototyp vlastnej kartovej spoločenskej hry Coonan Valley s témou rybačky.

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy, je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 29 rokov! Združuje 4500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí, naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností.

Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplínach. Medzi hlavné aktivity patrí organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 29-ročných skúseností Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

V roku 2018 sa AMAVET aktívne zapojil do procesu zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Začal spolupracovať s IT Asociáciou Slovenska a stal sa aj členom Digitálnej koalície. Spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

Viac na www.amavet.sk

Informácie poskytol Ján Nemec, AMAVET

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Fotozdroj: Galéria AMAVET

Veda netradične

www.tyzdenvedy.sk/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky