Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

To najlepšie z dielne mladých tvorcov

Martina Pitlová

motokára

Podstatným prvkom moderného vzdelávanie je interaktivita. A to nielen v podobe interaktívnej tabule, ale najmä možnosťou vzájomnej komunikácie medzi študentmi, pedagógmi či záujemcami o štúdium v rôznych odboroch.

Výstava Mladý tvorca ponúka práve taký priestor, v ktorom majú stredoškolskí študenti možnosť prezentovať svoje projekty a výsledky štúdia. Priestor,  kde získajú spätnú väzbu. Najväčšia a najprestížnejšia prehliadka stredného odborného školstva s prepojením na prax a ponukou voľných pracovných miest na Slovensku a v zahraničí, Mladý tvorca 2016, sa konala v dňoch 26. 4. – 28. 4. 2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre už po 24-krát. Hlavný cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému odborného vzdelávania a zvýšiť tak záujem žiakov základných škôl a ich rodičov pri rozhodovaní o voľbe budúceho povolania. Výstava Mladý tvorca propaguje alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce či v podnikaní mladých.

Široké zameranie

Na výstavnej ploche takmer 5 000 m2 prezentovalo 134 stredných odborných škôl (SOŠ) zo Slovenska a Českej republiky, ktoré majú rôzne zastúpenie: technické, strojárske, elektrotechnické, dopravné, stavebné, drevárske, potravinárske, sklárske, poľnohospodárske, železničné, podnikateľské, obchodné akadémie, cestovný ruch, zdravotnícke, obchod a služby či hotelové. Na výstave sa však predstavili aj školy, ktoré sú jediné svojho druhu na Slovensku, napr. Stredná odborná škola (SOŠ) včelárska alebo Súkromná stredná odborná škola Kežmarok, zameraná na štúdium Rómov. V jednom z ďalších pavilónov sa okrem toho prezentovalo 19 SOŠ v spoločných expozíciách so zamestnávateľmi, ktoré už pracujú v duálnom systéme vzdelávania druhý rok.

Budúcnosť je v spolupráci

Ešte pred oficiálnym zahájením podujatia sa v utorok, 26. 4. skoro ráno, jedna z hál areálu Agrokomplex postupne zapĺňalaStredná odborná škola polytechnická, Nitra prezentačnými stánkami stredných odborných škôl, ale aj inštitúcií, ktoré majú za cieľ vzdelávať. Po tom, ako organizátori podujatie slávnostne otvorili, rozbehla sa prehliadka všetkých možných študijných odborov. V ďalších halách paralelne prebiehalo podujatie Job Expo 2016 – najväčší veľtrh prác. Vďaka tomu mali vystavovatelia možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov, napríklad aj zo študentov maturitných ročníkov, ktorí prišli prezentovať svoju školu na výstave. Taktiež sa naskytol priestor pre nadviazanie kontaktov aj v súvislosti so systémom duálneho vzdelávania. Jedným z úspešných  príkladov tohto systému bola napríklad Stredná odborná škola polytechnická z Nitry, ktorá už spolupracuje s automobilovou firmou Jaguar Land Rover. Investor sa rozhodol pre spoluprácu práve s touto školou z dôvodu skladby a zamerania vzdelávacích odborov. Jedná sa predovšetkým o odbory mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov, či mechanik elektrotechnik a obrábač kovov. SOŠ polytechnická na výstave však okrem týchto odborov prezentovala aj mnoho ďalších a bolo len na návštevníkoch a návštevníčkach, aby sa o aktivitách školy dozvedeli všetko potrebné. Prezentačný stánok Strednej odbornej školy polytechnickej dokonca osobne navštívil pán prezident Andrej Kiska, ktorý prevzal záštitu nad celým podujatím.

Sprievodný program

Tohtoročná výstava Mladý tvorca mala taktiež atraktívny sprievodný program. Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR si pre návštevníkov pripravili ukážky techniky, Asociácia spoločností IT priemyslu súťaže zamerané na IT a robotizáciu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovalo súťaž Tvorivý cukrár. Ministerstvá hospodárstva a dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravili odborné súťaže. Nechýbali ani vystúpenia žiakov v rámci voľnočasových aktivít a prehliadka tradičných ľudových umeleckých remesiel v podaní 80 remeselníkov. Boli sme tak napríklad aj divákmi tradičnej rómskej kultúry v podobe živelného hudobno-tanečného vystúpenia študentiek a študentov zo Súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku. Okrem toho si mohli svoje vedomosti prehĺbiť výchovní poradcovia, pre ktorých bol v prostredný deň výstavy zorganizovaný seminár „Výchovný poradca – sprievodca svetom povolaní“. Seminár otvorila JUDr. Zuzana Nehajová, generálna riaditeľka sekcie inovácií a podnikateľského prostredia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Výchovní poradcovia a poradkyne si mohli vypočuť prednášky odborníčok a odborníkov na témy ako Perspektíva pracovného trhu na Slovensku, Budúcnosť absolventov stredných škôl, Podnikanie mladých, Poradenstvo hrou, či Systém duálneho vzdelávania ako cesta k uplatneniu na trhu práce

CVTI SR a Fablab

S prezentačným stánkom sa na výstave Mladý tvorca 2016 po prvýkrát predstavilo aj Centrum vedecko-technických informácií SR, spolu s tvorivou dielňou Fablab – otvorenou platformou pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov aj širokú verejnosť. Návštevníci sa mohli dozvedieť viac o činnosti a aktivitách našej inštitúcie. Dielňa Fablab mala k dispozícii 3D tlačiareň, ktorá počas celého trvania výstavy produkovala originálne trojdimenzionálne objekty. Tie si mohli zblízka obzrieť všetci návštevníci a zároveň sa dozvedieť viac o filozofii Fablab a najnovších digitálnych technológiách.

stánok CVTI SR

Najlepšie projekty

Tretí deň podujatia sa niesol v duchu oceňovania najlepších mladých tvorcov. V slávnostnej sieni sa zhromaždili študenti a pedagógovia, ktorí sa zapojili do súťaží a spoločne si vypočuli vyhlásenie víťazov všetkých kategórií. Víťazi si odniesli okrem veľkého potlesku aj zaujímavé ceny. Centrum vedecko-technických informácií SR si pre návštevníkov výstavy Mladý tvorca pripravilo súťaž o popularizačné knihy. Súťažiaci mali za úlohu vyplniť kvíz a tí, ktorí odpovedali správne na otázky, boli zaradení do žrebovania. Výhercom súťaže sa stal Jozef z Bánoviec nad Bebravou, touto cestou mu srdečne blahoželáme!

 

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR, NCP VaT

Foto: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky