Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Sprievodné podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015

VEDA NA DOSAH

Výstava: Veda netradične 2014

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každý rok prináša množstvo zaujímavých podujatí. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú i sprievodné podujatia organizované po celom Slovensku.

Banskobystrický kraj prináša napríklad podporu kvality študentských výstupov, vytvorenie priestoru pre komunikáciu na medzinárodnej úrovni, posilnenie komunikácie akademického prostredia s odbornou praxou, prezentovanie kvalitných projektov v renomovanej inštitúcii s cieľom získania spätnej väzby, popularizácia dizajnu a umenia, to všetko pre vás pripravila Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Technickej univerzity vo Zvolene. 11. ročník medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru – Cena profesora Jindřicha Halabalu 2015 sa bude konať vo Zvolenskom zámku (SNG Bratislava). Výstava potrvá od 5. 11. do 29. 11. 2015.

V bratislavskom kraji, ak sa chcete dozvedieť, ako funguje náš mozog, čo sú to mozgové vlny, ako sa dajú merať či ako sa dajú odmerať emócie, tak určite navštívte Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (zasadačka ústavu). Na Dni otvorených dverí – 9. 11. 2015 v čase od 10.00 do 12.00 hod. sa taktiež dozviete v bloku prednášok i o poruchách mozgu a ako funguje detektor lži. Na návštevníkov čakajú aj ukážky merania mozgovej aktivity (EEG), elektrodermálnej aktivity (EDA), prístrojov a podnetov využívaných v Laboratóriu kognitívnej neurovedy.

Košický kraj si pre vás pripravil prehliadku určenú pre mládež pod názvom Magneticko-magická múzejná hodinka, ktorá potrvá od 10. 11. do 12. 11. 2015 v čase 9.00 až 12.00 hod. v Slovenskom technickom múzeu. Cieľom podujatia je aktívne demonštrovať a objasňovať podstatu fyzikálnych zákonov a technických princípov prostredníctvom experimentov, prístupnou formou priblížiť a ukázať ich na interaktívnych exponátoch. Elektrina, magnetizmus, magnetické javy a hravá fyzika okolo nás, to všetko nájdete vo Vedecko-technickom centre.

V Nitrianskom kraji, konkrétne na Katedre botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa uskutoční 9. 11. 2015 od 9.00 do 12.00 hod. prezentácia s názvom Rastliny známe – neznáme. Podujatie ponúka praktickú prezentáciu rastlín vo výučbe a tiež v praktickom živote (so zameraním na liečivé a jedovaté druhy). Prezentovať sa budú rastlinné zbierky v exteriéri aj v skleníku. Na účastníkov čaká aj ochutnávka širokej škály bylinných čajov.

Prešovský kraj – Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV vás pozýva na deň otvorených dverí v piatok 13. 11. 2015 v čase 16.00 až 23.00 hod. v areáli AsÚ SAV v Starej Lesnej, vo Vysokých Tatrách. Na návštevníkov čaká bohatý program v podobe prednášok o aktuálnych témach súvisiacich so svetlom a výskumom vesmíru. Pripravená je aj výstava fotografií s názvom Svetlo a tieň, zaujímavé experimenty so svetlom a názorné modely. V prípade dobrého počasia aj pozorovanie nočnej oblohy ďalekohľadmi.

Trenčiansky kraj – Môžeme jesť jablko pred spaním? Odpoveď na túto otázku dostanete na prednáške Ing. J. Šulcovej, PhD., a Ing. D. Halásovej vrátane praktických ukážok v laboratóriu. Podujatie sa uskutoční na Fakulte priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, a to 13. 11. 2015 od 9.00 do 11.00 hod.

Trnavský kraj – Akou formou efektívne šíriť informácie týkajúce sa Európskej únie a nášho postavenia v nej? Ako motivovať mladých k aktívnej účasti v regionálnej i celoštátnej politike? Aké sú hranice našich možností? Tieto i mnohé ďalšie otázky zodpovedajú ľudia z úspešne zabehnutej neziskovej organizácie. Hosťom prednášky Mladosť – synonymum ľahostajnosti bude Dominika Nevrlová, projektová koordinátorka z NO Mladí Európania. Miestom konania je Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (JAMA JC 13), dňa 12. 11. 2015 v čase od 9.20 do 10.50 hod.

Žilinský kraj – Večerná prehliadka oblohy astronomickými ďalekohľadmi v prípade jasnej oblohy na vás čaká v Pozorovateľni Krajskej hvezdárne v Žiline (Malý diel 20), a to od 9. 11. do 13. 11. 2015, vždy v rovnakom čase od 17.00 – 19.00 hod.

Banner TVT 2015Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Viac informácii o Týždni vedy a techniky na Slovensku či o jeho sprievodných podujatiach môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke www.tyzdenvedy.sk

 

Zdroj: www.tyzdenvedy.sk

Spracovala a foto: Bibiana Kubašková

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky