Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Spoznajte víťazné projekty Ceny ITAPA 2018

VEDA NA DOSAH

Ilustračná snímka: Cena ITAPA 2018

Cieľom súťaže o Cenu ITAPA je vyjadriť uznanie kvalitným, inovatívnym a zaujímavým projektom a ich riešiteľom, ktorí pomohli zjednodušiť, zefektívniť a spriehľadniť procesy vo verejnej správe, oceniť výsledok vzájomnej spolupráce všetkých zúčastnených a umožniť výmenu získaných skúseností. Tohtoročná CENA ITAPA 2018 bola odovzdaná na galavečere kongresu, ktorý sa konal v dňoch 13. – 14. novembra a týkala sa najlepších projektov digitalizácie spoločnosti.

„Za 17 rokov sme zaznamenali výrazný posun v projektoch, ktoré sa do súťaže hlásili. Kým v minulosti sme sa stretávali takmer výlučne s veľkými eGovernmentovými riešeniami, dnes sú to aj startupy, neziskovky, či malé firmy, ktoré hľadajú smart riešenia na komplexné, ale aj jednoduchšie problémy. Tak, aby z nich mohol bez všemožných formalít profitovať aj bežný človek,“ hovorí Michal Ivantyšyn, riaditeľ ITAPA a dodáva: „Veľké veci majú malé začiatky. Potrebná je len otvorená myseľ, nekonvenčné nápady a ochota prekonávať prekážky. A práve ľudí a projekty, ktorí tieto predpoklady a isté reálne výsledky majú, sa snažíme podporiť a oceniť.“

ITAPA 2018

Víťazom súťaže Cena ITAPA 2018 sa stal digitálny projekt Over.si

Konečne začiatok konca byrokracie na Slovensku? Prvýkrát sa predstavuje projekt, ktorého jednoznačným cieľom nie je nič iné, ako ju odstrániť. Misia projektu je jasná – odbúrať povinnosť občanov nosiť na úrady potvrdenia a papiere s informáciami, ktoré už verejná správa niekde má. Ide teda o primárnu úlohu eGovernmentu, ktorej naplnenie ale napriek mnohým rokom, množstvu investovaných zdrojov a desiatkam projektov stále unikalo. Ľady sa ale vďaka antibyrokratickému portálu prelomili.

V prvej fáze projektu už viac ako 16 tisíc pracovníkov orgánov verejnej moci dostalo nástroj, ako sa dostať k oficiálnym údajom bez potreby zaťažovania občanov. Pokles záťaže je už teraz enormný. Za jediný mesiac od spustenia projekt zabezpečil viac ako 10.000 výpisov a odpisov, ktoré by inak bez tohto projektu museli dokladovať občania. To zodpovedá asi 12 % celkového byrokratického zaťaženia občanov. Projekt teda predstavuje veľký a jasne definovaný skok k tomu, aby sa odbúralo zhruba 1 milión rôznych výpisov a odpisov, ktoré ročne občania musia donášať úradom.

Projekt je od spoločnosti DXC Technology Slovakia, pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Tento antibyrokratický portál podľa ÚPVII odbúrava povinnosť občanov čakať na úradoch kvôli rôznym potvrdeniam a výpisom a zároveň tým šetrí nielen čas, ale aj peniaze. Portál počas krátkeho fungovania podľa ÚPVII v prvej fáze projektu docielil to, že verejná správa získala nástroj, ako sa dostať k oficiálnym údajom bez zaťažovania občanov.

Druhé miesto v súťaži Cena ITAPA 2018 obsadil projekt eČasenka

eČasenka alebo efektívna čakáreň. Zadávateľom aj dodávateľom je eČasenka, s. r. o. Jednoducho, elegantne a účinne rieši problém preplnenej čakárne. Systém umožňuje aj pomerne málo IT zručným pacientom prihlásiť sa, vyžiadať si časenku a následne čakať doma. Alebo len zaslať dopyt na recept. Systém sám automaticky organizuje a notifikuje ľudí tak, aby museli v čakárni stráviť len minimum času. To, že ide o zásah do čierneho, potvrdzuje 98 % miera spokojnosti a viac ako 1,8 milióna pacientov, ktorí služby eČasenky za posledné tri roky využili. Tento projekt získal zároveň aj Cenu Rádia Slovensko.

Cenu za tretie miesto si z ITAPA odniesol projekt UVOstat.sk

Odpoveď nato, kam tečú verejné financie, dáva projekt UVOstat.sk. Ten na jednom mieste zhromažďuje a dáva do súvisu informácie o verejných obstarávaniach. Projekt spája niekoľko verejných zdrojov (vestník, eks, centrálny register zmlúv, výberové konania, register partnerov verejného sektora, register hospodárskych subjektov, register právnických osôb), čím poskytuje nástroj, bez ktorého by sa inak museli používatelia hodiny prehrabávať rôznymi zdrojmi a skladať čriepky dohromady. A ľudia ho aj využívajú – mesačne príde na stránku projektu asi 6 –7 tisíc ľudí. Zhotoviteľom projektu je Miroslav Babič.

Už druhýkrát v histórii sa udeľovala v Bratislave aj cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4. Do súťaže sa tak mohli prihlásiť aj projekty zo susedných krajín, ktoré prospievajú k rozvoju digitalizácie a informatizácie svojej krajiny.

CENA ITAPA V4: Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti V4

V Brne si môžu obyvatelia i návštevníci vybaviť akékoľvek služby z pohodlia domu – len za pomoci platobnej karty. Zabezpečuje to projekt Brno iD, ktorého idea i realizácia oslovila porotu a získal cenu Najlepšieho projektu digitalizácie spoločnosti V4. „Po zriadení elektronického mestského účtu môžu obyvatelia aj návštevníci Brna nielen nakupovať cestovné lístky, ale už sa cez platobnú kartu môžu preukazovať revízorom, vypožičiavať si knihy v mestskej knižnici, či si zakúpiť zážitkové programy v ZOO. Okrem toho cez toto riešenie poskytujeme aj benefity vzorným občanom. Jedným z nich je napríklad získanie dotácie pri kúpe ročného cestovného lístka,“ povedala pri preberaní ocenenia Zuzana Ondroušková, ekonomická riaditeľka Dopravního podniku města Brno.

Špeciálne uznanie organizátora

Cviker – Digitálna platforma pre urbanistické plánovanie si odnieslo špeciálne uznanie organizátora za inovatívnu pomoc mestu Poprad. Vďaka ich riešeniu môžu obyvatelia v reálnom pohľade vidieť všetky plánované nové výstavby či zmeny a v prípade, že majú záujem, môžu ich pripomienkovať.

Špeciálne uznanie poroty

Národný projekt IT akadémia Slovenska získal špeciálne uznanie poroty, a to aj napriek tomu, že nejde o IT projekt, ale o vzdelávanie. Jedným z hlavných projektových partnerov tohto národného projektu je aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.

Národný projekt IT Akadémia má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií (IKT). Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Bol vytvorený ako reakcia na nedostatočné množstvo a trvalo klesajúcu kvalitu vzdelávania a nadobudnutých kompetencií absolventov škôl v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti vzhľadom na súčasné potreby zamestnávateľov, najmä v sektore informačných a komunikačných technológií.

Od realizácie projektu autori očakávajú ročný nárast na úrovni tisíc absolventov – špecialistov pre IKT sektor. Projekt by mal tiež slúžiť, ako vzor spolupráce škôl a podnikov pôsobiacich v IKT sektore, keďže každá aktivita projektu je podporovaná špecialistom z vybranej IT firmy.

Celkový rozpočet národného projektu je 21 046 596,77 eura, pričom nenávratný finančný príspevok (NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ je vo výške 20 672 504,80 eura. Prijímateľom NFP je Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré projekt realizuje spoločne s ďalšími projektovými partnermi – Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou M. Bela v Banskej Bystrici a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Ďalšími partnermi projektu sú IT Asociácia Slovenska, Slovenská informatická spoločnosť, Košice IT Valley, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum.

Do aktivít projektu sa postupne zapojí min. 300 základných škôl, 200 stredných škôl a 5 univerzít. Spolu sa doň zapojí vyše 36 000 žiakov a študentov, ako aj približne 2 100 učiteľov. Termín ukončenia projektu je stanovený na október 2020.

ITAPA podujatia (informačné technológie a verejná správa) sú od roku 2002 najznámejšími a najväčšími podujatiami na Slovensku, ktoré sa zaoberajú digitalizáciou verejnej správy (eGovernmentom). Zriaďovateľom ITAPA podujatí je občianske združenie APEL.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: ITAPA 2018

Za národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie informácie poskytla Ing. Eva Kalužáková, CVTI SR

 
 
 
 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky