Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí žiaci priniesli domov z Olympiády mladých vedcov v Thajsku striebro

VEDA NA DOSAH

Mladí študenti dokazujú, že záujem o vedu a technológie sa na Slovensku nevytratil.

Olympiáda mladých vedcov v Thajsku. Zdroj: archív respondentov

Medzinárodná Olympiáda mladých vedcov v Thajsku. Zdroj: archív respondentov

Šesťčlenný tím slovenských žiakov sa v polovici decembra zúčastnil Medzinárodnej Olympiády mladých vedcov v Thajsku, kde sa podobne, ako minulý rok znova umiestnil na popredných priečkach. Mladí školáci tak dokazujú, že aj keď podľa európskych dát záujem o vedu na slovenských školách klesá, stále máme študentov, ktorí vidia v tejto oblasti perspektívu.

Olympiáda mladých vedcov (IJSO) je určená pre žiakov do šestnásť rokov a kombinuje v sebe biológiu, chémiu a fyziku. Súťažiacich vedie k prepájaniu vedomostí a svojou komplexnosťou sa tak vymyká konceptu bežných predmetových olympiád, ktoré sú zamerané na jednu prírodovednú oblasť.

Slovensko v nej má pevné postavenie – od roku 2004 získali slovenskí súťažiaci 73 medailí na medzinárodnom kole a ani posledný a minulý ročník nebol v získavaní úspechov výnimkou.

Slovenský tím na ceste do Thajska. Zdroj: archív Lívie Suškovej

Slovenský tím na ceste do Thajska. Zdroj: archív Lívie Suškovej

Prezentujú vedomosti s motiváciou

Víťazi Lívia Sušková z Košíc a Lukáš Cvacho z Varína zistili už na základnej škole, že im je veda blízka. Lukáš sa spolu so šesticou Slovákov dostal do medzinárodného kola Olympiády mladých vedcov v roku 2022, ktoré prebiehalo v hlavnom meste Kolumbie v Bogote, kde získal bronzovú medailu. Následne sa ďalší rok znova dostal na medzinárodné kolo v Thajsku a i tam opäť vyhral bronz.

Lívia sa do Olympiády mladých vedcov zapojila prvýkrát v roku 2023. Vedomostné súťaženie vníma okrem iného aj ako životnú príležitosť. Podpora mladých talentov, aby sa venovali prírodným vedám, môže viesť aj cestou súťaženia. Výhra však nemusí byť vždy to jediné, čo žiakov ženie vpred.

Podľa slov Lívie Suškovej, víťazky striebra na poslednom medzinárodnom kole Olympiády mladých vedcov, je chtivosť súťažiť príčinou aj iných dôvodov. „Najväčšou motiváciou súťažiť je pre mňa túžba objavovať nové a porozumieť rôznym témam. Prínosom tejto interdisciplinárnej olympiády je možnosť pochopiť prepojenie jednotlivých predmetov a riešiť problémy v širších súvislostiach,“ dodáva.

Záujem o prírodne vedy a techniku na Slovensku nerastie

Aj keď prírodné vedy a technika napredujú v dnešnej dobe rýchlym tempom, záujem o ich štúdium na Slovensku nerastie. Dáta z roku 2022 mapujúce situáciu na európskom trhu práce odhaľujú, že medzi 38 povolaní, ktoré zaznamenávajú nedostatok pracovníkov, patria najmä inžinieri, zdravotnícki pracovníci a informatici. Zároveň, na prvých desiatich priečkach s nadbytkom pracovníkov sa nenachádza ani jedno povolanie z oblasti STEM (Science, technology, engineering and mathematics, teda veda, technológia, technika a matematika).

Nedostatok absolventov v prírodných a technických odborov na slovenských vysokých školách je obrazom malého záujmu o tieto študijné programy. Zatiaľ, čo na úrovni EÚ narástol počet absolventov STEM odborov v priebehu rokov 2013 až 2019 zhruba o 10 percent, na Slovensku poklesol zhruba o 40 percent. Príčinu tohto stavu možno hľadať na slovenských stredných školách, kde v roku 2023 maturovalo z matematiky len 11 percent všetkých maturantov a ich počet sa každoročne znižuje.

Niektoré naše stredné školy však podnikajú kroky nato, aby túto situáciu zvrátili. V prieskume Nadácie Dionýza Ilkoviča sa ukázalo, že niektoré z najlepších stredných škôl na Slovensku majú navýšený počet vyučovacích hodín v prírodovedných predmetoch. Okrem toho podporujú aj rozvoj učiteľov prostredníctvom sebavzdelávania, pristupujú k žiakovi ako k vedcovi, motivujú ho písať vedecké či ročníkové práce a poskytujú žiakom možnosť výberu z voliteľných predmetov.

Zdroj: Nadácia Dionýza Ilkoviča

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky