Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Školáci sa budú stravovať zdravšie

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Ovocný mliečný pohár (Zdroj: Pixabay/JillWellington)

So začiatkom nového školského roka sa v zapojených krajinách Európskej únie opäť rozbehne program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách na obdobie 2019 – 2020.

V školskom roku 2017/2018 využilo tento program viac ako 20 miliónov školákov, čo predstavuje 20 % detí v celej Európskej únii.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Osvojenie si zdravých stravovacích návykov už v útlom veku je dôležité. Vďaka školskému programu EÚ si naši mladí spoluobčania nielen vychutnajú kvalitné európske produkty, ale naučia sa aj niečo o výžive, poľnohospodárstve, výrobe potravín a ťažkej práci s tým spojenej.“

V každom školskom roku sa na tento program prideľuje celkovo 250 miliónov eur. Na obdobie 2019 – 2020 sa na ovocie a zeleninu vyhradilo 145 miliónov eur a na mlieko a iné mliečne výrobky 105 miliónov eur. Hoci je účasť v programe dobrovoľná, zapojili sa doň všetky členské štáty EÚ, či už do celého programu alebo len do jeho časti. Európska komisia v marci 2019 schválila a prijala pridelenie finančných prostriedkov krajinám EÚ zapojeným do programu v tomto školskom roku.

Infografika: Školský program EÚ na podporu zdravších stravovacích návykov
Školský program EÚ na podporu zdravších stravovacích návykov

Slovensko

Na školský rok 2019/20 bolo pre Slovensko vyčlenených na ovocie a zeleninu 1. 011. 357 eur a na mlieko 1. 011. 357 eur. Krajiny môžu doplniť pomoc EÚ aj finančnými prostriedkami z vnútroštátnych zdrojov.

O konkrétnej podobe programu rozhodujú členské štáty. Môžu si zvoliť druh produktov, ktoré budú deti dostávať, alebo tému vzdelávacích opatrení. Výber distribuovaných produktov však musí zohľadňovať zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, dostupnosť a rozmanitosť.

Ilustračné foto: Pixabay/iainswife

Ilustračné foto: Pixabay/iainswife

Na dosiahnutie celkového zdravia a kvality života každý z nás potrebuje: zdravú stravu, pravidelnú fyzickú aktivitu, zdravú telesnú hmotnosť. Komisia financuje zo svojho programu v oblasti verejného zdravia viacero iniciatív zameraných na výživu a fyzickú aktivitu. Zároveň riadi pilotné projekty financované Európskym parlamentom na účely testovania nových postupov.

Nezdravé stravovanie a fyzická nečinnosť môžu mať obrovské negatívne dôsledky na zdravotný stav ľudí, ale aj rozpočty krajín. Malé zmeny v stravovacích návykoch a pravidelná fyzická aktivita môžu vo veľkej miere ovplyvniť vaše zdravie a znížiť riziko výskytu chronických chorôb. Zlepšenie životného štýlu môže priamo súvisieť aj so zlepšením výsledkov detí v škole a produktivitou zamestnancov.

Spotreba čerstvého ovocia a zeleniny a mlieka v Európskej únii nespĺňa medzinárodné ani národné výživové odporúčania. Na druhej strane stúpa spotreba spracovaných potravín, ktoré často obsahujú pridaný cukor, soľ, tuk alebo prísady.

Nezdravá strava spolu s nízkou fyzickou aktivitou vedú k obezite. Preto Európska únia prijíma opatrenia na pomoc deťom pri zdravej výžive a životnom štýle.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay/JillWellington, iainswife

Zdroje:

Program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách

Rozpočet pre jednotlivé krajiny

Infografika

 

Vedecký kaleidoskop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky