Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Roadshow uzavreli mladí vedci SAV v okolí Trenčína a Žiliny

Monika Tináková

mladí vedci SAV počas roadshow

Takmer 50 odučených hodín vo všetkých krajoch Slovenska, 15 zapojených škôl a skoro celé spektrum premetov v rozvrhu – také sú výsledky projektu Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska za tento školský rok. Pomaly sa blíži ku koncu a poslednou v tomto školskom roku bola návšteva Základnej školy v Považskej Bystrici a Gymnázií v Púchove a Bytči.

Kristína Blažeková hovorila žiakom o pozitívach internetu, ale najmä o negatívach, s ktorými je možné stretnúť sa v online prostredí.

„Počas interaktívnej prednášky sme si fenomény ako fake news, hoaxy, konšpirácie či hate speech predstavili na konkrétnych príkladoch zozbieraných z internetu a žiaci si sami vyskúšali analyzovať jednotlivé mediálne obsahy. Predstavila som im niektoré z najnovších výskumov v tejto oblasti. V neposlednom rade sme sa rozprávali o dôležitosti overovania zdrojov, o tom, ako médiá využívajú naše emócie vo svoj prospech a o tom, že korelácia nie je kauzalita a že je dôležité zodpovedne pristupovať aj k vlastným obsahom, ktoré na internete produkujeme,” povedala Kristína Blažeková.

Mladá vedkyňa sa prostredníctvom občianskeho združenia venuje výchove v oblasti mediálnej gramotnosti. Podľa nej sme ešte nič lepšie ako vedu na získavanie faktov nevymysleli a preto je stále viac potrebné približovať ju verejnosti.

„V súvislosti s mojou témou, ktorou sa zaoberám, kde neustále vysvetľujem rozdiely medzi názormi a faktami je veda tá, na ktorej to celé musí stáť. Lenže ak budú mať ľudia, ktorí do problematiky až tak nevidia pocit, že veda je niečo, čo ide úplne mimo nich, nikdy sa o ňu nebudú zaujímať, alebo ju pokladať za dôležitú. Preto im ju treba prezentovať tak, aby im bola čo najbližšie, aby mali pocit, že sa ich priamo týka a podľa možnosti čo najatraktívnejšie,” povedala Kristína Blažeková.

prednáška z oblasti mediálnej gramotnosti

Historik Martin Posch prednášal žiakom o československom odboji počas druhej svetovej vojny v zahraničí. Budúci príslušníci československej armády mali rôzne dôvody na odchod do zahraničia a bolo potrebné ozrejmiť žiakom aj ciele, ktoré chcel československý odboj dosiahnuť. Významných bojov druhej svetovej vojny sa zúčastnili aj vojaci československej armády v exile, napríklad Bitka o Britániu, boje o Tobrúk, bitka pri Sokolove či atentát na Reynharda Heydricha. 

„Na záver som študentom predostrel aký osud čakal československých vojakov, ktorí bojovali na západe po februári 1948 a nástupe komunistickej diktatúry. Časť študentov ma mimoriadne pozitívne prekvapila, ale väčšina z nich postráda základné znalosti o moderných dejinách. Tento problém však nedávam za vinu výlučne študentom, ale samotnému nastaveniu výučby dejepisu na Slovensku. Primárne sa totiž orientujeme na chronologické vzdelávanie a memorovanie údajov a nie na analýzu jednotlivých udalostí a rozhodnutí aktérov. Vďaka takto nastavenému systému študenti väčšinu nadobudnutých informácií po istom čase nevyhnutne stratia,” kriticky zhodnotil Martin Posch.

Historik Martin Posch prednášal žiakom o československom odboji počas druhej svetovej vojny v zahraničí

Denisa Lipcseyová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV prezentovala fyziológiu reprodukcie u zvierat, tvorbu a morfológiu pohlavných buniek, niektoré experimentálne postupy a biochemické laboratórne metódy.

„Najviac sa im páčilo, keď sa mohli do prednášky aktívne zapojiť, či už účasťou v hre, otázkami do diskusie alebo svojou aktivitou v pripravenom kvíze. Myslím si, že počas týchto hodín sa dozvedeli veľa nových informácií z úplne nových oblastí, s ktorými sa doteraz nemali možnosť stretnúť. A nielen to. Naučili sa tiež ako narábať s novozískanými informáciami, a že je potrebné kriticky ich hodnotiť. Ich vedomosti z biológie boli primerané ročníku, v ktorom študujú. Najviac sa mi páčila ich zvedavosť a otvorenosť vmyslení, aj pri kladení otázok,“ povedala Denisa Lipcseyová.

Denisa Lipcseyová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV

Projekt Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska má ambíciu pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku. Organizátori ho plánujú obohatiť o prednášky, ktoré budú v regiónoch určené aj pre širokú verejnosť.

 

PREČÍTAJTE SI O ROADSHOW MLADÝCH VEDCOV SAV PO ŠKOLÁCH / #Roadshow mladých vedcov

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Martin Bystriansky

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky