Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Radikalizácia, sacharidy a ochorenia, ale aj ťažba ropy

Monika Tináková

mladí vedci zo SAV

Mladí vedci zo Slovenskej akadémie vied opäť prednášali na školách. Tentokrát sa vybrali do Trenčianskeho kraja, konkrétne na gymnáziá v Novom meste nad Váhom, Trenčíne a Dubnici nad Váhom. Odučili spolu 9 hodín na 3 školách – geografiu, chémiu a dejepis.

„Moja prednáška začínala krátkym príbehom o tom, ako som sa dostala k vede. Vysvetlila som študentom, že aj ´sivá myška´ má možnosť dostať sa k veľmi zaujímavým veciam. Druhú časť hodiny tvorila prezentácia s názvom ´Živá geológia´, v ktorej som vyvrátila všeobecnú myšlienku, že geológia je len o kameňoch. Študentom som priblížila čaro organickej časti geológie, čo do nej zahŕňame a ako súvisí s problematikou globálnej zmeny klímy,“ povedala Jana Rigová z Ústavu vied o Zemi SAV.

Na hodinu si zároveň priniesla aj pomôcky. Študenti ovoniavali ropu, analyzovali sedimenty vo vode a obdivovali vzorku jantáru.

„Študenti sa pomerne aktívne zapájali do prednášky a diskusie, keďže problematika zmeny klímy je veľmi aktuálna. Vedeli odpovedať aj na moje otázky, ktoré som smerovala k nim. Najčastejšou otázkou bola otázka smerovaná k pesticídom. Z týchto dôvodov si trúfam tvrdiť, že študenti citlivo vnímajú problematiku, ktorá sa týka ochrany prírody všeobecne,“ dodala Jana Rigová.

o geografii

Filip Kvetoň z Chemického ústavu SAV prednášal o sacharidoch a ich funkciách pri diagnostike rôznych ochorení. „Študenti sa zaujímali najmä o rakovinu a jej rozšírenie v populácii. Boli prekvapení, keď som im povedal, že rakovina nie je jedno ochorenie, ale súbor viacerých ochorení s nejakými spoločnými znakmi. Padli aj otázky, že čo je vlastne akadémia vied. Vysvetľoval som, že výskum, ktorý sa u nás robí, nie je len o experimentoch, ale patria sem aj rôzne spoločenskovedné odbory a zamerania. Aj v tomto kontexte si myslím, že rozbehnutie tohto projektu je dobrý nápad a najmä s prihliadnutím na fakt, že sa robí v regiónoch a nie je zameraný len na Bratislavský kraj,“ povedal Filip Kvetoň.

o chémii

Aj tentokrát mali v rámci projektu „Roadshow mladých vedcov po školách“ zastúpenie aj spoločenské vedy. Mladý doktorand Historického ústavu SAV Martin Posch prednášal o období československého odboja.

„Študentom som vysvetlil proces vytvárania exilového hnutia, trasy ktorými sa utekalo za hranice, ale aj jednotky, ktoré sa v zahraničí vytvorili. Bližšie som im priblížil význam a činy československých vojakov v bitke o Britániu, pri obrane Tobrúku a Sokolova a taktiež aj existenciu špeciálnych výsadkov na príklade operácie Anthropoid, teda atentátu na Reinharda Heydricha,“ povedal Martin Posch.

Martin si pochvaľoval vysokú mieru interaktivity, ktorú pri diskusií študenti prejavili a taktiež množstvo informácií, o ktorých mali rozsiahle vedomosti.

„Väčšina študentov sa pomerne aktívne zapájala do diskusie. Okrem faktografických ujasnení vykladanej látky, sme sa rozprávali aj o radikalizácii spoločnosti, ale aj o potrebe kritickej práce s dokumentmi atextami – okrem iného aj na internete. Túto roadshow pokladám za dôležitú z viacerých dôvodov. Študenti majú možnosť vidieť ľudí, ktorí sa rozhodli študovať a skúmať veci, ktoré ich naozaj zaujímajú a zároveň sa rozhodli zostať na Slovensku. Diskusia s niekým, koho až tak nepoznajú, môže priniesť zaujímavé otázky, ktoré by sa svojich učiteľov neopýtali. Taktiež je podľa mňa výborné, že prichádzame z viacerých a odlišných častí SAV, čo prispieva aj k tomu, že sa môžeme aj my medzi sebou viac spoznávať,“ povedal Martin Posch.

o histórii

Spracovala a foto: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky