Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Priority Európskej komisie v oblasti kontroly zdravia a bezpečnosti potravín na roky 2018 – 2020

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Health and food audits and analysis programme 2018

Tento aktuálny dokument stanovuje pracovný program auditu a analýzy Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín na rok 2018. Konkrétne v oblasti spomenutej bezpečnosti potravín, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a niektorých ďalších oblastí ľudského zdravia.

Účinné presadzovanie legislatívnych požiadaviek EÚ týkajúcich sa bezpečnosti potravín, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a niektoré oblasti ľudského zdravia sa riadne vykonávajú a udržiavajú v rámci EÚ a v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, ale vyvážajú zvieratá alebo rastlinné výrobky do EÚ. Vysoké štandardy EÚ uľahčujú obchod a vysoká úroveň bezpečnosti je základom pre stabilné trhy a dôveru spotrebiteľov a zároveň chráni Európu od  možných ohnísk nákazy.

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín ustanovuje viacročný program auditu a analýzy v súlade s prioritami Európskej komisie. Osobitné zameranie auditu v roku 2018 bude na

  • Riešenie antimikrobiálnej rezistencie (AMR)
  • Lepšiu pripravenosť, prevenciu a reakciu na ohrozenia zdravia ľudí, zvierat a rastlín
  • Bezpečné a udržateľné systémy výroby potravín
  • Zabezpečenie účinného vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti potravín
  • Zabezpečenie trvalo udržateľnej technologickej výroby potravín a zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat
  • Účinnú, efektívnu a spoľahlivú kontrolu
  • Prispievanie k harmonizácii vo farmaceutickom priemysle a prístupu pacientov k bezpečným liekom.

Kapitola 3 predstavuje prehľad projektov a aktivít Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín, ktoré plánuje plniť v roku 2018. Niektoré z týchto projektov už začali v roku 2017, iné budú prenesené do roku 2019.

Prehľad projektov

Jednotlivé kapitoly opisujú 52 projektov týkajúcich sa auditu a analýzy, ktorú vykonáva Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín v roku 2018 podľa oblasti a sektora.

Chart 1: Number of projects on audit and analysis in 2018, by main area.

Ako je uvedené v grafe, v oblasti ľudského zdravia sa plánuje 10 % projektov. Väčšina projektov 35 % bude venovaná oblasti bezpečnosti potravín, 15 % oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a 11 % bude v oblasti zdravia rastlín. Jeden projekt je naplánovaný na geneticky modifikované organizmy a kvalitu potravín, zatiaľ čo tri projekty sa zaoberajú bezpečnosťou krmív. Projekty týkajúce sa kontroly dovozu tvoria 11 % pracovného programu a nakoniec 8 % z pracovného programu sú projekty pokrývajúce horizontálne otázky a následné školenia.

Dokument poskytuje prehľad plánovaných auditov a súvisiacich prác a činností, aby sa ďalej podporovali správne regulačné postupy pri vykonávaní kontrol v týchto oblastiach. Obsahuje aj krátku správu o vykonávaní audítorského programu 2016. Bezpečnosť potravín je jedným z kľúčových obáv občanov a bezpečné potraviny sú nevyhnutné pre verejné zdravie a dlhodobý hospodársky rast.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Health and food audits and analysis programme 2018

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky