Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PREČO?

Martina Pitlová

Grafika súťaže Prečo?

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR je hlavným partnerom edukačno-mentorského projektu pre deti a mládež Slovenska www.dikymoc.sk, ktorý sa realizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Deti v materských školách disponujú vzácnou schopnosťou – vedia sa pýtať PREČO? Géniom je totiž aj ten, kto dokáže správne a vo vhodnom čase položiť túto otázku. Tínedžeri zas majú vzácny dar – dokážu pomerne zrozumiteľne, rečou svojho kmeňa, no napriek tomu veľmi kreatívne a originálne priblížiť a vysvetliť akúkoľvek tému, na ktorú sa rozhodnú posvietiť si. Vedec je vo svojej podstate ako malé dieťa, ale práve vďaka tomu sa dokáže pozerať na svet z celkom iného uhla pohľadu a nachádzať odpovede na mnohé dôležité otázky.

V rámci projektu Dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR je vyhlásená interaktívna súťaž, ktorá deťom prináša veľké dobrodružstvo a motivuje spolupracovať dve rôzne generácie – deti v materských školách so žiakmi základných a stredných škôl.

Do súťaže sa môže zapojiť každá materská škola a súťažnou úlohou je motivovať deti, aby sa začali zamýšľať nad fungovaním nášho sveta a pýtali sa PREČO?

Každá zapojená materská škola môže poslať ľubovoľný počet otázok, minimálne však 10 a musí byť zapísaná v kompletne vyplnenej sprievodke.

Úlohou starších detí (8. a 9. ročník ZŠ a SŠ) bude priniesť v úlohe mentorov originálne, kreatívne a vtipné odpovede na minimálne 5 súťažných otázok, ktorým deti aj porozumejú. Odpovede môžu byť formou interaktívnych hier, priestorových objektov, multimediálnej prezentácie, výtvarného výkladu či iného kreatívneho stvárnenia.

Spomedzi všetkých zapojených materských škôl vyžrebujeme výhercov, pre ktorých máme nachystané super ceny. Mená výhercov nájdete v sekcii finalisti a víťazi dňa 3. 11. 2015

Súťažnú tému pre žiakov 8. a 9. ročníkov základnej školy i stredoškolákov bude zverejnená najneskôr dňa 20. 8. 2015. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na www.dikymoc.sk

Spracovala: Martina Pitlová

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky