Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme víťazov 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“

VEDA NA DOSAH

Máš nápad? Prezentuj svoj startup!

Runout je jedinečná mobilná aplikácia, ktorá ponúka nové možnosti nakupovania z pohodlia domova. Vďaka inovatívnemu peer-to-peer systému sa postará o to, aby ste už nikdy nemuseli strácať čas v obchodoch a mohli sa tak venovať niečomu užitočnejšiemu. Runout navyše nerobí rozdiely medzi užívateľmi. To znamená že, každý môže žiadať donášku a zároveň aj donášať. Práve takto chcú dať jej tvorcovia možnosť privyrobiť si takmer každému. Zároveň ponúkajú spôsoby propagácie produktov pre rôzne obchodné reťazce, od tých najmenších až po supermarkety…

Runout je inovatívny projekt, ktorý sa dostal do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE v rámci 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Finále súťaže inovatívnych nápadov organizovala 7. novembra 2017 Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA). Súťažiace start-upy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

Do finále postúpilo 12 inovatívnych projektov z 25 prihlásených. Porota celkovo okrem projektu Runout vybrala do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE ďalších 8 projektov:

  • Polymér ako kaliace médium: Ide o kaliace médiúm na báze disperzných polymérov, ktoré sú v porovnaní s olejom ekologickejšie, lacnejšie a má širokospektrálne použitie na všetky typy kalenia. Zároveň Polythreat Eco ponúka implementáciu kaliacich zariadení a technológie kalenia polymérom;
  • Finančné vzdelávanie pre mladých: Projekt eFFy sa zaoberá zvyšovaním finančnej gramotnosti mladých ľudí. Produkt pomocou gemifikácie učí hospodárenie s peniazmi, zlepšuje uvedomenie si hodnoty peňazí a odstraňuje strach z používania informačných technológií vo finančnom svete;
  • Mineworld: Chce poskytnúť maximálne využitie podzemných, ideálne banských priestorov, nielen na ukážku histórie a súčasnosti baníctva, kde virtuálna a rozšírená realita spoločne s úpravou priestoru majú priniesť zážitok prítomného okamihu. S vôňami, chuťami, vnímaním. Zážitok má byť prežitý na vlastnej koži. V časti, ktorá je náučná, má každý skúsiť jednotlivé časti dobývania, ako v minulosti tak aj v súčasnosti;
  • Let´s Pay: Projekt, ktorý sa zaoberá procesom zlepšia, zrýchlenia a väčšieho zabezpečenia platieb prostredníctvom kreditných a debetných kariet. Zrýchľuje proces objednávky, kde vynecháva potrebu diktovania kreditnej karty s bezpečnostnými prvkami a využíva zaužívane platobné brány pre zaplatenie objednávky. Reštaurácii skracuje dĺžku hovoru pri objednávke, čo má za následok vybavenie viacerých zákazníkov. Na strane zákazníka poskytuje jednoduchší a bezpečnejší spôsob vyplatenia objednávky. Táto platforma taktiež poskytuje možnosť integrácie do iných pokladničných alebo objednávacích systémov;
  • Innovative Construction: Prináša inovácie v oblasti stavebníctva pre zefektívnenie a skvalitnenie technologických postupov, čím zákazník získa časovú a finančnú úsporu. Hlavným vývojovým produktom je inovatívna stavebná doska Comfywarm. Ide o dosku so zabudovaným infračerveným vykurovaním, ktorá súčasne plní konštrukčnú a vykurovaciu funkciu. Použitím dosky Comfywarm zákazník dosiahne komfortné vnútorné teplo, ktoré je v porovnaní s tradičným spôsobom vykurovania zrealizované rýchlejšie a lacnejšie, keďže montáž dosky a realizácia vykurovania je zhotovená v jednom kroku. Ďalším súvisiacim vývojovým produktom je zariadenie na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) bez porušenia povrchu konštrukcie, ktoré nájde využitie nielen pri inovatívnych doskách Comfywarm, ale aj pri dodatočných úpravách sendvičových izolačných panelov či zateplených fasádach;
  • Leaf. – Lab for evaluating & Analyzing features: Inovuje pokročilú diagnostiku psychológie človeka a na základe bezprostredných reakcií analyzuje jeho skutočnú osobnosť. Celý proces analýzy je nasadený v prostredí laboratória, fungujúceho na princípe logickej izby a odzrkadľujúcej bežné situácie charakteristické pre danú pozíciu. Pomocou rekvizít a rozličných analytických a logických úloh vyvoláva reakcie na podnety, ktoré vedia presne analyzovať prirodzené správanie človeka v reálnom živote, a tiež jeho vonkajšie a skutočné reakcie na rôzne stresové situácie. Výsledky testovania, ako aj samotný proces, je podložený vizuálnymi a fyziologickými údajmi, získanými využitím najmodernejších digitálnych technológií. Celé testovanie je tvorené celistvým sledom situácií, vedúcich do úspešného konca;
  • On-line Ambulancia: Rieši znížené pohodlie práce lekára, sestričky a pacientovi dáva možnosť lepšieho využitia času ako sedením v čakárni. Nervozita pacientov spôsobená dlhou čakacou dobou a neorganizovanosťou čakárne, zvýšené riziko nákazy, rušivé faktory spôsobené neustálym klopaním a v neposlednom rade neinformovanosť o aktuálnom stave čakárne sú hlavné problémy, s ktorými sa stretne každý pacient. Taktiež chýba informácia o pacientovi, dôvode návštevy, prípadne o jeho chronickom ochorení. Cieľom je na základe špecifikácií pacientov a lekárov, či už všeobecných alebo odborných, vytvoriť efektívne a komplexné riešenie celej problematiky, pričom projekt sa nezameriava len na základné problémy pacienta, ale aj na potreby lekára. Myslí taktiež na oblasť každodennej starostlivosti o zdravotný stav vo forme osobného asistenta;
  • Adaptér PRO-OPT one (informácie o projekte zatiaľ nezverejnené).

prezentácia start-upov

Jednému z finálových projektov – Jellybo porota odporučila vzhľadom na rozvinutosť projektu postup priamo do Inkubátora TUKE.

O postupujúcich start-upoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inovácie a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Slavomír Hruška (Investeers, a. s.), Miroslava Micová (Slovak Business Agency), Jozef Vojtko (FPT Slovakia), Miroslav Kubiš (CVTI SR, Odbor transferu technológií), Michal Hladký (Creative Industry Košice) a zástupcovia TUKE – František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec a Marek Blizco.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

 

Informácie a foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky