Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Od IT až po biodegradovateľné plasty

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Určite ste už počuli o televíznej kampani, ktorá sa niesla pod sloganom „Študuj vedu a techniku, budúcnosť sa ti poďakuje“. Reklamné spoty v televízii však boli len časťou aktivít, pomocou ktorých Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) chcelo mladým ľuďom a širokej verejnosti, ukázať aká je veda a technika zaujímavá a zároveň dôležitá. Vďaka PR kampani sme mali možnosť predstaviť vám zaujímavé vedecké osobnosti, ako aj slovenské objavy, ktoré dosiahli celosvetový úspech.

V máji sme odštartovali spoluprácu s tvorcami projektu Aj ty v IT, ktorý má za cieľ prilákať viac dievčat k štúdiu informačných technológií. Vďaka tejto spolupráci sme lepšie spoznali samotný projekt, ako aj množstvo úspešných žien pôsobiacich v IT odvetví, a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Aká je práca „ajťáčky“ prezradili napríklad Petra Cross (Google), Martina Šturdíková (JP Morgan Chase), alebo Mária Virčíková (Technická univerzita Košice).

Prví členovia Klubu akčných hrdinov, autor: Milan KrupčíkNeostali sme však len pri článkoch venujúcich sa IT. Od augusta sme spolu s Klubom akčných hrdinov hľadali „najcoolerskejšieho“ vynálezcu v hre. Hľadanie bolo skutočne náročné, svedčí o tom množstvo nominovaných vedcov, ktorých ste mohli aj vďaka PR kampani lepšie spoznať. V novembri počas Týždňa vedy a techniky sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie. Ktorí vedci sa stali historicky prvými členmi Klubu akčných hrdinov? Sú nimi: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc; doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.; prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.; doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD.; RNDr. Juraj Tóth, PhD.; prof. MUDr. František Novomeský, PhD.; a prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Svet vedy a techniky je skutočne Čak Vednýodboris a jeho crew cestovali po Slovensku a prednášali na rôzne vedecké témypestrý, presvedčiť ste sa o tom mohli aj vďaka Vedeckej roadshow. V rámci nej ste mohli spoznať ďalších významných slovenských vedcov, ktorí spolu s Čakom Vednýmodborisom cestovali po Slovensku a prednášali na rôzne vedecké témy. V článkoch ste sa tak s nimi mohli oboznámiť a čo-to sa o nich dozvedieť. Predstavili sme RNDr. Erika Mingyára; prof. Ing. Jána Híveša, PhD.; prof. RNDr. Karla Šafaříka, CSc.; Doc. Ing. Marka Sukopa, PhD.; doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc.; prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD.; Ing. Radoslava Mizeru; Mgr. art. Róberta Mucsku; Ing. Rudolfa Jánoša, PhD.; prof. Ing. Vladimíra Lukeša, DrSc.; Ing. Gabriela Cibiru, PhD. a Mgr. Petra Baumanna.

Začiatkom septembra sme vám priniesli taktiež informácie týkajúce sa Týždňa vedy a techniky 2015 a postupne predstavili podujatia, ktoré pre vás CVTI SR pripravilo. Napríklad Festival vedeckých filmov, podujatie Veda netradične či súťaže. Lákali sme vás napríklad aj na Stredu s molekulárnou biomedicínou, ktorej hosťami boli vedecko-výskumní pracovníci z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Výroba biodegradovateľných plastov predstavuje nový spôsob výroby a využívania plastov s vlastnosťami rešpektujúcimi ekologické princípy, zdroj: archív P. AlexyhoČo ste si ešte v rámci kampane mohli prečítať? Nezabudli sme ani na našich vedcov a ich prácu. Mohli ste sa dočítať, že slovenský vynález využívajú viaceré svetové automobilky, biodegradovateľné (rozložiteľné) plasty už nie sú len výmyslom v sci-fi, a že vďaka génovej terapii poznáme nové spôsoby liečenia chorôb. V článkoch nám mnohé o sebe a svojej práci prezradili napríklad doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH, doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., ale aj Vedkyňa roka 2014, Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Kampaň v rámci projektu PopVaT bola skutočne rozmanitá. Pevne veríme, že vďaka nej sme vám priniesli zaujímavé informácie a viac podnietili váš záujem o vedu a techniku. V našej snahe budeme naďalej pokračovať a na stránke VEDA NA DOSAH vám denne prinášať to najzaujímavejšie zo sveta vedy a techniky na Slovensku.

 

Autor: Viera Fábryová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto2: Milan Krupčík

Foto4: archív P. Alexyho

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky