Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nájdi v sebe vedca 2018: Deti sa na jeden deň opäť stali skutočnými vedcami

VEDA NA DOSAH

Druhý ročník projektu Nájdi v sebe vedca opäť na „jeden obyčajný deň“ priviedol tých najmenších k vede. Vyučovanie v školskej lavici vymenili za laboratória. Školáci prežili jedinečný deň plný nových objavov a poznaní a interaktívnou formou získavali informácie „zo života“, ktoré nadväzujú na učebné osnovy z vybraných predmetov. Cieľom projektu štyroch ústavov Slovenskej akadémie vied je ukázať mladým žiakom zábavný svet vedy. Projektu zameraného na popularizáciu vedy sa koncom marca zúčastnili žiaci 5. – 8. ročníka Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave.

Organizátori zo štyroch ústavov SAV, ktoré stoja za unikátnym projektom Nájdi v sebe, hovoria, že: „Cieľom projektu je prepojenie poznatkov, ktoré deti získajú na vyučovaní s reálnym životom a výskumom sprístupneným vo vybraných laboratóriách SAV. Navštívenie jednotlivých pracovísk SAV s obsahom priamo napojeným na učebné osnovy preberané v aktuálnom ročníku z chémie, biológie a technickej výchovy majú prebudiť v žiakoch vedcov a inšpirovať ich k tvorivej činnosti už počas základnej školy, aby videli, že veda je pre život nevyhnutná a možno sa aj z nich v budúcnosti stanú vedci.“

Hlavným cieľom organizátorov projektu je pritiahnuť najmenších školákov k vede. „Dôvodom, či skôr dlhodobým cieľom projektu, je aj neustále klesajúci záujem a nedostatok záujemcov o doktorandské štúdium. Radi by sme preto už u tých najmenších vzbudili záujem o vedu, a tak vytvorili ich potenciálny záujem vo vyššom veku, v čase, keď sa budú rozhodovať nad ďalším štúdiom,“ uviedol Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov.

Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav pre výskum srdca, Chemický ústav a Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied sú hlavní organizátori projektu a tohtoročný projekt Nájdi v sebe vedca rozšírili organizátori aj o spoluprácu s kolegami z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV.

Úlohou pracovníkov Ústavu experimentálne psychológie CSPV SAV bolo odborné poradenstvo pri metodike výučby nielen pre pedagógov na školách, ale aj pre vedeckých pracovníkov na pracoviskách SAV, aby tak zvýšili záujem mladých o vedu. Na konci návštevy žiaci vypĺňali špeciálne pripravený dotazník, ktorého zámerom je zistenie vedeckej gramotnosti detí a ich schopnosti aplikovať poznatky do praxe. Ako tvrdí Vladimíra Kuricová Čavojová, je zaujímavé, že už deti na druhom stupni základnej školy sú schopné „uvažovať ako vedci“, ak sú k tomu veku primeraným spôsobom vedené. Vedecká gramotnosť je dôležitou kompetenciou nápomocnou pri orientácii v čoraz väčšom množstve informácií rôznej kvality, ktorým sme v dnešnom svete vystavení.

Podľa riaditeľa Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Ing. Karola Iždinského, CSc., je projekt výborný spôsob ako ukázať vedu mladým žiakom. „Spoločnosť nemá veľké nerastné bohatstvo, ale má potenciál mladých, šikovných a talentovaných ľudí, s ktorými treba pracovať a podporovať ich. Je potrebné ukázať im, aké sú možnosti pre ich budúcu profesiu a jednou z alternatív, resp. možnosti výberu pre budúce povolanie je aj veda, ktorá podporuje prirodzenú ľudskú vzdelanosť. Naše najväčšie bohatstvo je náš rozum, na ktorom by sme ako spoločnosť mali stavať, a aj preto v rámci iniciatívy štyroch ústavov SAV vznikol projekt Nájdi v sebe vedca.“

PROGRAM A OBSAH PROJEKTU NÁJDI V SEBE VEDCA

Ústav polymérov SAV

Na Ústave polymérov SAV sa piataci dozvedeli čo je polymér, na čo sa používa a kde, napríklad aj doma v kuchyni, sa s ním môžu stretnúť. Žiaci pochopili čo je plast a čo polymér, kde v bežnom živote, ale aj v rôznych špecifických aplikáciách sa s ním stretávajú a prečo je dôležité recyklovať (nielen) plastový odpad. V laboratóriách mohli žiaci všetko ohmatať a skúsiť. Na záver si vytvorili vlastný pracovný denníček s postupmi, použitými materiálmi, nákresmi a prípadne fotografiami. Postupy boli jednoduché a niektoré z nich si môžu žiaci zopakovať aj doma v kuchyni so svojimi rodičmi.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV šiestakov v úvode oboznámil s teóriou evolúcie a vývoja materiálov. Nasledovali praktické ukážky výroby materiálov odlievaním, vďaka čomu školáci pochopili, ako kovové materiály získavajú svoj finálny tvar. V špičkovo vybavených laboratóriách sa napríklad zoznámili s 3-D tomografiou, kde museli prísť na princíp zobrazovania a podstatu, že materiál inej farby má inú hustou. Šiestaci mali tiež možnosť vidieť a najmä na vlastnej koži zistiť ako funguje mikroskop, naučili sa pripraviť vzorku pre pozorovanie a určiť chemické zloženie kovových materiálov.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV/projekt Nájdi v sebe vedca

Ústav pre výskum srdca SAV

Siedmaci zo ZŠ Pavla Marcelyho odhalili počas projektu Nájdi v sebe vedca výskumné laboratória, v ktorých začína náročná cesta poznania správnej funkcie srdca. Vypočuli si základné informácie o srdci, jeho nenahraditeľnej úlohe v organizme a potrebe udržiavať si dobrú fyzickú kondíciu. Vyskúšali si prácu s laboratórnou pipetou, zoznámili sa s laboratórnym a prístrojovým vybavením, nazreli do tajomného sveta pod mikroskopom a dozvedeli sa veľa ďalšieho o činnosti srdca.

Ústav pre výskum srdca SAV/projekt Nájdi v sebe vedca

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

Tajomnou cestou vzniku nového lieku previedli školákov vedci z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie. Žiaci 7. ročníka sa zoznámili s čarovnou, no občas aj divokou objavnou cestou, ktorej výsledok môže zachrániť mnoho ľudských životov. Zistili, že aj niečo čo je úplne rovnaké, je vlastne úplne odlišné. V neposlednom rade preskúmali koľko cukru je v ich obľúbených nápojoch a tiež nazreli do hlbín mozgu.

Chemický ústav SAV

V rámci projektu Nájdi v sebe vedca privítal už po druhýkrát Chemický ústav žiakov 8. ročníka. Ôsmaci sa dozvedeli o zaujímavom príbehu chémie, princípoch vedy a zoznámili sa s výskumnou činnosťou Chemického ústavu SAV, konkrétne s výskumom cukrov. Po krátkej prednáške si školáci pozreli laboratóriá, kde im vedci demonštrovali pokusy, na ktorých im vysvetlili základné princípy klasickej i modernej chémie.

Nájdi v sebe vedca pokračuje ďalej

S projektom a s jeho samotným obsahom a priebehom boli okrem nádejných vedcov, spokojní aj zástupcovia ZŠ Pavla Marcelyho, ktorí žiakov počas návštev sprevádzali. Učitelia ocenili opodstatnenosť projektu, a to najmä možnosť nahliadnuť do laboratórií so špičkovými zariadeniami. Uvítali zaujímavé témy z oblasti chémie, biológie a techniky, ktoré vhodne dopĺňajú učivo žiakov z praktického hľadiska. Navyše mohli diskutovať o prezentovaných témach s odborníkmi v daných oblastiach.

V najbližších mesiacoch bude projekt Nájdi v sebe vedca pokračovať aj v ďalších etapách, počas ktorých navštívia Ústavy SAV postupne aj ďalšie triedy druhého stupňa ZŠ Pavla Marcelyho. Projekt Nájdi v sebe vedca plánujú jeho tvorcovia rozšíriť aj na ďalšie základné školy v ďalších regiónoch Slovenska a o ďalšie Ústavy SAV.

Informácie a foto poskytli: Ing. Martin Nosko PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV; Ing. Miroslav Ferko PhD., Ústav pre výskum srdca SAV; Ing. Pavol Farkaš PhD., Chemický ústav SAV; Ing. Alena Šišková PhD., Ústav polymérov SAV; Mgr. Silvia Podhradská PhD., Ústav polymérov SAV; Mgr. Gabriel Kalna, Základná škola Pavla Marcelyho, Bratislava

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky