Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Prešovskej univerzite mali deti na programe zdravovedu aj ľudové tradície

VEDA NA DOSAH

Prešovská detská univerzita 2017

Niečo zo zdravovedy, mediálnej kultúry aj histórie či na ľudovú nôtu. Malí vysokoškoláci mali počas celého týždňa od 10. júla, kedy prebiehala Prešovská detská univerzita (PDU), naozaj bohatý program. Konal sa jubilejný 10. ročník prázdninového vzdelávania detí pod názvom „PDU RETRO“, pričom program pozostával z najlepších prednášok, seminárov a tvorivých dielní z predošlých ročníkov.   

V rámci toho odzneli prednášky Bakalárček (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) zamerané na zdravovedu (Aby chrbátik nebolel), astronómiu (Prechádzka slnečnou sústavou), mediálnu kultúru (Rozhlasový moderátor, RETRO médiá) a históriu (Ako vznikla kniha). Absolvovali ich všetci frekventanti spoločne.

Druhú skupinu tvorili prednášky Magisterčekovia (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií), ktoré mali podobné zameranie ako prednášky bakalárčekov: Prednáška na tému Mliečna dráha – svet, v ktorom žijeme, im sprostredkovala zaujímavosti o našej slnečnej sústave. Prednáška Dejiny pod zemou sledovala archeologickú problematiku. Tajomstvá rozhlasovej práce im priblížila prednáška Rozhlasový moderátor a prednáška RETRO médiá bola o tom, ako sa historicky vyvíjali médiá.

Prešovská univerzita v Prešove aj tento rok ponúkla takmer 200 deťom vo veku od 7 do 15 rokov jedinečnú príležitosť pre plnohodnotné trávenie prázdninového týždňa v podobe netradičného vzdelávania. Malí vysokoškoláci zažili množstvo dobrodružných poznávacích aktivít, dozvedeli sa, ako sa varila soľ, skúsili vyrobiť solivarskú čipku, maľované medovníčky, uplietli si košíky či zoznámili sa s nepoznanou stránkou štvornohých priateľov. V ponuke seminárov a tvorivých dielní bolo 21 tém.

Semináre a tvorivé dielne tak napríklad pozostávali z aktivít súvisiacich s ľudovými tradíciami. Sem patrilo Medovníkové pokušenie – maľovanie medovníkov, ktoré deti robia veľmi rady; Tajomstvo solivarskej čipky zasa umožnilo deťom nahliadnuť do radostí a ťažkostí vytvárania čipky typickej pre tamojší región – túto činnosť mali zaradenú mladší aj starší; Ako sa vyrába košík – pri tejto aktivite sa deti učili pliesť ozdobné košíky z prútia. V rámci tvorivej dielne Praveká keramika deti vyrábali hlinenú keramiku, pričom mali možnosť skúsiť si prácu na skutočnom tradičnom hrnčiarskom kruhu.

Prešovská detská univerzita 2017

Aktivity z oblasti histórie boli skutočne mnohotvárne. Cesta do minulosti za… bola pripomenutím si najrozličnejších zaujímavostí z histórie ľudstva, jeho poznania a kultúry, a to súťažnou kvízovou formou.; v tvorivej dielni Rýchle šípy poznávali deti bojovú históriu (historické bojové zbrane, brnenia rytierov a pod.) a vyskúšali si streľbu z kuše. Tvorivá dielňa Zlatá horúčka na PDU ich pozvala na pomyselný Klondike ryžovať zlato; aj keď to bola len veľká debna naplnená pieskom, zlaté kúsky v ňom ukryté boli pravé. Históriu knihy a písma od prvopočiatkov priblížila prednáška Ako vznikla kniha. Na prednáške Dejiny pod zemou a na seminári Archeológia – to nie sú len vykopávky, sa deti dozvedeli veľa zaujímavého o práci archeológov a na improvizovanom „nálezisku“ si vyskúšali, ako sa robí archeologická sonda. No a históriu i technológiu výroby soli v našom regióne si deti na tému Ako sa varila soľ vypočuli priamo v solivarskom múzeu.

Ďalej mali mladí študenti na programe aktivity z oblasti zdravovedy. Po prednáške (Aby chrbátik nebolel), na ktorej sa dozvedeli, prečo je dôležité správne držanie tela a ako treba správne držať chrbát pri sedení, sa mohli na seminároch zoznámiť s poznatkami ľudového liečiteľstva (Zdravie z byliniek), dozvedeli sa, ako sa starať o chrup a prečo sa oň máme starať (Zúbková akadémia) a ešte všeličo zaujímavé a užitočné o tom, ako naše telo vlastne funguje (Záhady ľudského tela). To, že so zdravím neoddeliteľne súvisí pohyb, si potvrdili na športovej aktivite Pohyb je hra.

Spoločenskovedne a prírodovedne orientované prednášky zamerané na poznávanie špecifík a osobitostí Prešova a jeho okolia (z oblasti histórie, architektúry a výtvarného umenia, ľudových tradícií a prírodných špecifík Šariša, literatúry, multikultúrnosti regiónu a pod.) viedli renomovaní vysokoškolskí pedagógovia, ako aj známe osobnosti z vedy, kultúry a médií, pochádzajúci z Prešova a šarišského regiónu. „Špecifikom študijného programu PDU bolo aj to, že na prednášky vždy nadväzovali semináre – tvorivé dielne. Prednášky malí vysokoškoláci absolvovali spoločne, pracovné dielne prebehli v študijných skupinách, ktoré organizačne zabezpečovali študenti Pedagogickej fakulty PU,“ doplnila Andrea Mitrová, hlavná koordinátorka PDU.

Prešovská detská univerzita 2017

PDU sa tradične začína slávnostnou imatrikuláciou, na ktorej boli študentom odovzdané šiltovky, tričká s logom univerzity a špeciálne indexy, do ktorých si zapísali ponúknutý študijný program, rovnomerne rozvrhnutý na každý deň. Na záver svojho pobytu deti vypracovali absolventskú prácu a na slávnostnej promócii za účasti rodičov dostali diplom s udelením titulu „bakalárček“, resp. „magisterček“. Promócia bola sprevádzaná vernisážou detských umeleckých prác vytvorených počas celého univerzitného týždňa.

************************************************

Prešovskú detskú univerzitu zabezpečuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU spolu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty v spolupráci s ostatnými fakultami PU. Za 10 rokov absolvovalo PDU 1 845 študentov. Vrátane 10. ročníka sa o malých vysokoškolákov staralo vyše 300 študentov a program realizovalo približne 500 lektorov a prednášajúcich.

 

Informácie a foto poskytli: prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., Mgr. Adela Mitrová, PhD. a Mgr. Anna Polačková, PhD.

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky