Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na ocenenie Vedec roka 2020 prišlo vyše 80 nominácií

VEDA NA DOSAH

24. ročník známeho podujatia sa napriek pandemickému roku teší veľkému záujmu.

Banner s logami partnerov k podujatiu Vedec roka SR 2020. Zdroj: CVTI SR

Na ocenenie Vedec roka 2020 prišlo do všetkých piatich kategórií spolu 84 nominácií. Z toho 23 smerovalo do kategórie vedec roka SR a 22 do kategórie mladý vedecký pracovník, na inovátora roka je nominovaných 13 odborníkov, na technológa roka 6 a na osobnosť medzinárodnej spolupráce 20.

Vyhlasovateľmi podujatia Vedec roka SR 2020 je Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

V rámci posledného 23. ročníka Vedca roka získal toto ocenenie RNDr. Peter Skyba, DrSc., ktorý sa venuje kozmológii, modelovaniu čiernych a bielych dier, ale aj výskumu v oblasti fyziky nízkych teplôt (v kategórii vedec roka SR). Ďalším oceneným bol RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD., z Katedry chémie z Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý študuje nové magnety na báze molekúl, možno kľúčové pre budúce hi-tech úložné zariadenia (v kategórii mladý vedecký pracovník). Prof. Ing. Ján Híveš, PhD., riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, dostal cenu za zefektívnenie výroby železanov, vďaka ktorým je možné ničiť škodlivé látky v životnom prostredí (v kategórii inovátor roka). Ďalší ocenený bol prof. Ing. Emil Spišák, CSc., z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty TUKE (v kategórii technológ roka). A taktiež prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce).

(TL, GL) 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky