Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Môžete posielať nominácie na Cenu za transfer technológií

VEDA NA DOSAH

Minulý rok ju získal napríklad spôsob výroby pufovaných produktov so zníženým obsahom karcinogénneho akrylamidu.

Plagát o otvorení súťaže Cena za transfer technológií 2021

Cena za transfer technológií (CTTS) vyzdvihuje inovácie či technické riešenia, ktoré vznikli vo vede a výskume a sú úspešne zhodnotené v praxi. Práve o tom hovorí slovíčko transfer, ktoré znamená prenos. Táto súťaž cieli na inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov, ale aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií.

Deviaty ročník súťaže vyhlasuje a organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), jeho organizačná zložka Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR). Nominácie je možné posielať až do 31. augusta 2021. Musia pochádzať výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied alebo rezortných výskumných ústavov.

„Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Chceme upriamiť pozornosť na prácu, ktorá pochádza z našich verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Máme záujem aj takýmto spôsobom motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Je to zároveň spôsob, ako zvýšiť povedomie o transfere technológií a jeho dôležitosti pri budovaní vedomostnej spoločnosti a posilňovaní konkurencieschopnosti Slovenska,“ uvádza Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií, CVTI SR.

Nominácie do súťaže sa zasielajú v elektronickej forme na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk, a to prostredníctvom formulára, zverejneného v rámci Národného portálu pre transfer technológií (NPTT). Ďalšou z možností je nahlásiť nomináciu priamo v príslušnom centre transferu technológií (CTT).

„Do súťaže môžu posielať nominácie centrá pre transfer technológií, prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe, jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií a tiež samotné CTT CVTI SR,“ dopĺňa Kubiš.

Oceňujú sa tri kategórie

Súťaž štandardne udeľuje ocenenia v troch kategóriách. Pre unikátne výsledky vedeckej komunity je to kategória  INOVÁCIA. Pôvodcovia alebo pôvodcovské kolektívy s príkladným prístupom k procesu transferu technológií sa nájdu v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA. Aktivita, ktorá mala mimoriadny vplyv na oblasť transferu technológií u nás, je predmetom kategórie POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým kategóriám, ďalšie podmienky súťaže, ako aj prehľad víťazov predchádzajúcich ročníkov je dostupný na stránke Národného portálu pre transfer technológií (NPTT).

Predošlý ročník ocenil v kategórii výnimočný počin platformu IMPULZ CORONA STU ako spoločný výskumno-vývojový priestor pre študentov a pedagógov STU, UK v Bratislave a SAV.

Najúspešnejším inovátorom sa stal Ing. Roman Koleňák, PhD., z Katedry zvárania a spájania materiálov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave za dlhoročný výskum a vznik mnohých inovatívnych mäkkých spájok s veľkým komerčným potenciálom.

Diétne chlebíčky z pohánky. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

V kategórii Inovácia roka bol ocenený spôsob výroby pufovaných produktov so zníženým obsahom akrylamidu, ktorý vznikok vďaka spolupráci Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave a Národného poľnohospodárskeho centra (NPPC). Technológiu v praxi uplatňuje spoločnosť CELPO, spol. s r. o., konkrétne pri výrobe bioražných pufovaných chlebíčkov s morskou soľou.

A prečo ich inovácia zaujala? „V surovinách, ako sú raž, ovos a pšenica, sa tvorí najväčšie množstvo akrylamidu. Ten je klasifikovaný ako predpokladaný ľudský karcinogén a na jeho tvorbu sú náchylnejšie práve biosuroviny. Má na to vplyv agrotechnika pestovania, kde sa v biosurovinách nachádza väčšie množstvo prekurzorov akrylamidu, ako sú asparagín a cukry. A práve vyvinutá technológia minimalizuje tvorbu akrylamidu v procese výroby pufovaných biopotravín. Keď vezmeme do úvahy štatistiky, kde sú na popredných priečkach príčin ľudských úmrtí okrem kardiovaskulárnych chorôb aj onkologické ochorenia, táto technológia má značný zdravotný benefit.“

Rovnako si prínos inovácií, ale aj inovátorov a ich prístup k procesu ochrany duševného a jeho komercializácie zaslúži našu pozornosť a uznanie aj v podobe ocenenia, akým je Cena za transfer technológií 2021.

Zdroj: Tlačová správa CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky