Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Marcová cukráreň bude o technológiách a o tom, ako spracovávajú slovenčinu

VEDA NA DOSAH

Ktoré slovo sa najčastejšie používa? Ktoré je najdlhšie? Koľko je slov v slovenčine? To a aj iné veci sa dozviete v prednáške.

Banner k Vedeckej cukrárni na tému Ako technológie pomáhajú pri spracovaní slovenčiny a čo vieme naučiť umelú inteligenciu? Prednášajúci: RNDr. Radovan Garabík

Banner k Vedeckej cukrárni na tému Ako technológie pomáhajú pri spracovaní slovenčiny a čo vieme naučiť umelú inteligenciu? Zdroj: CVTI SR

Na prínos moderných technológií v jazykovede sa dá pozerať z dvoch strán. Na jednej strane nám počítačové spracovanie prirodzeného jazyka pomáha v lingvistickom výskume, pomáha nám pochopiť jazyk, odhaliť v ňom skryté vzťahy a vlastnosti, ale napríklad aj odhaľovať široko rozšírené jazykové mýty. Na druhej strane nám z praktického hľadiska možnosť analyzovať jazyk slúži pri vyhľadávaní či v interakcii s počítačmi.

Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka je v súčasnosti už bežná vec, hoci si to vôbec neuvedomujeme. Každý, kto vyhľadával niečo na internete, kto píše na virtuálnej klávesnici mobilného telefónu či napísal niečo na Facebooku, sa už stretol s výsledkami počítačového spracovania jazyka.

K akým zaujímavým výsledkom počítačového spracovania prirodzeného jazyka sa dopracovali v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra? Ktoré slovo sa najčastejšie používa? Ktoré je najdlhšie? Koľko je slov v slovenčine? Je slovenčina naozaj taká mäkká a ľubozvučná, ako sa o nej zvykne hovoriť? Z ktorého jazyka prevzala najviac slov? Ovplyvnia výsledky tohto výskumu pravidlá pravopisu? Kam smeruje umelá inteligencia v spojení s jazykom a prečo sa o nej v súčasnosti tak často hovorí?

Odpovede na tieto i mnohé ďalšie otázky o jazyku sa dozvieme v prednáške vo Vedeckej cukrárni. Podujatie sa uskutoční bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 14. 3. 2022. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na našom YouTube v marci 2022.

RNDr. Radovan Garabík pracuje v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, kde sa zaoberá všetkými aspektmi počítačového spracovania slovenčiny, počítačovou lingvistikou, tvorbou korpusov písaného jazyka, paralelnými inojazyčnými korpusmi a lexikografiou. Je autorom rôznych vedeckých článkov i slovníkov a editorom viacerých odborných zborníkov a internetových nástrojov. Svojou vedeckou prácou a publikačnou činnosťou prispel k popularizácii jazykovedného výskumu, terminológie a lexikografie.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky