Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Májová cukráreň: Ako si myslíme, že nám funguje mozog?

VEDA NA DOSAH

O ľudskom mozgu ako komplexnom živom tkanive v našich hlavách a o tom, ako sa domnievame, že funguje, bude hovoriť neurovedec Tomáš Hromádka.

Banner k podujatiu Vedecká cukráreň na tému Ako si myslíme, že nám funguje mozog. Zdroj: CVTI SR

Ľudský mozog je najzložitejšia vec, akú poznáme. To, ako vnímame, ako spomíname, ako myslíme, ako sa správame, je produktom činnosti komplexného kusa živého tkaniva v našich hlavách.

Neurovedci dokážu detailne skúmať stavbu a aktivitu vybraných častí živého mozgu. Stačí nám to však na to, aby sme pochopili, čo sa v mozgu deje? Budeme vôbec niekedy schopní porozumieť tomu, ako mozog pracuje?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v májovej Vedeckej cukrárni, ktorá sa uskutoční v stredu 24. 5. 2023 o 9.00 hod. v konferenčnej miestnosti CVTI SR.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať e-mailom na vnd@cvtisr.sk do 23. mája 2023. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom

MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., sa snaží pochopiť, ako funguje mozog. V záujme toho postupne vyštudoval medicínu, informatiku aj psychológiu. Dlho sa venoval výskumu aktivity a funkcie sluchového systému. V súčasnosti pôsobí v Neuroimunologickom ústave SAV, kde v rámci výskumu sleduje, ako sa mozog postihnutý Alzheimerovou chorobou mení. Zaoberá sa aj skúmaním funkcie neuronálnych obvodov a odhaľovaním spôsobov, ako zmenená činnosť takýchto obvodov vedie k zmenám správania hlodavcov.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia študentom populárnou formou a jednoduchým spôsobom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a v technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky