Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

LIVESTREAM: Prečo potrebujeme sneh?

VEDA NA DOSAH

Význam snehu je oveľa väčší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Nezmeškajte LIVESTREAM prednášku docenta Jozefa Šibíka dnes o 17.00.  

Na čo všetko vplýva sneh a ako by vyzeral svet, keby tu nebol? O snehu a jeho funkciách na našej planéte príde porozprávať do CVTI SR docent Jozef Šibík z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Prednášku vysielame naživo o 17.00 na tomto linku. 

Počas prednášky môžete klásť otázky pomocou aplikácie Slido po zadaní hesla: kaviareň. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YoutTube CVTI SR. 

Docent Šibík bude hovoriť o vplyve snehu na prítomnosť špecifických rastlinných druhov a spoločenstiev v danom prostredí, o jeho úlohe pri distribúcii rôznych druhov rastlín, jeho ochrannej, ale aj ničivej funkcii. V diskusii sa dotkneme aj aktuálnej témy umelého zasnežovania či vplyvu lyžiarskych stredísk.

RNDr. Jozef Šibík, PhD., pôsobí v Centre biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Špecializuje sa najmä na výskum vysokohorskej a arktickej vegetácie, dlhodobo sa venuje ekológii a dynamike rastlinných spoločenstiev v meniacom sa prostredí od lužných lesov cez lúky a pasienky až po najvyššie končiare hôr. Okrem terénneho výskumu v európskych pohoriach skúmal taktiež horské oblasti v Južnej Afrike, Bolívii a Severnej Amerike.

V roku 2013 pôsobil ako hosťujúci výskumník na Colorado State University vo Fort Collins v USA, kde sa v spolupráci s Dr. Davidom J. Cooperom zaoberal vplyvom pasenia na alpínsku vegetáciu. Nadviazal tiež spoluprácu s University of Alaska Fairbanks, s tímom prof. Donalda „Skipa“ Walkera, kde bol od roku 2014 viackrát na výskumných pobytoch.

Výsledky jeho práce sa v aplikovaných odvetviach využívajú na vypracovanie modelov manažmentu pre rôzne typy biotopov, odborné rozhodovania priamo ovplyvňujúce využívanie biotopov a pri zónovaní národných parkov. Je spoluautorom objektívnej vedeckej zonácie Tatranského národného parku z roku 2012.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

(TL, LDS)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky