Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Lesnícke dni 2020 otvorila výstava o biodiverzite

VEDA NA DOSAH

Lesnícke dni sa tradične spájajú s aprílom – mesiacom lesa. Tento rok sa však, vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s ochorením COVID-19, 14. ročník tohto celoslovenského podujatia uskutočňuje v jesennom termíne.

Pohľad do expozície výstavy Lesy a biodiverzita. Zdroj: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

Výstava Lesy a biodiverzita Zdroj: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

Podujatie, ktoré približuje prácu lesníkov a oslavuje les, sa tento rok prenieslo zo zvolenského námestia do priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Formou výstavy s názvom Lesy a biodiverzita predstavuje les ako rozmanitý ekosystém a poukazuje na aktuálne otázky lesníctva. Slávnostne ju otvoril Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 4. septembra. Verejnosti je sprístupnená do 18. októbra 2020.

Výstava pre širokú verejnosť mapuje vybrané tematické okruhy, ako sú lesný ekosystém, biodiverzita, ekosystémové služby, zmena klímy či prírode blízke hospodárenie v lesoch, ktorého priekopníkom bol aj Ladislav Alcnauer, lesník a maliar prírody z Volovských vrchov.

Na foto: Pohľad do expozície na portrét lesníka a maliara Ladislav Alcnauera a jeho krajinomalieb. Zdroj: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

Pohľad do expozície výstavy Lesy a biodiverzita na portrét lesníka a maliara Ladislava Alcnauera a jeho krajinomaľby. Zdroj: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene  

Tieto témy sú spracované nielen prostredníctvom odborného slova, fotografického a prírodného materiálu, ale aj s využitím interaktívnych objektov, ktoré umožňujú návštevníkom výstavy lepšie vnímať a pochopiť prezentovanú problematiku. Hodnotu expozície znásobuje i významný exponát Lesníckeho a drevárskeho múzea – originál lesného poriadku Porádek Hor, aneb Lesuw zachowání z roku 1770, vydaného za panovania Márie Terézie.

Súčasťou výstavy je tiež sprievodný vzdelávací program lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy. Pre školské kolektívy je pripravený odborný výklad a interaktívne objekty výstavy, ktoré sú doplnené pracovnými listami lesnej pedagogiky.

Výstavu pripravilo Národné lesnícke centrum v spolupráci so štátnym podnikom LESY SR a ostatnými partnermi.

Na foto: Ďalší kútik výstavy, tentokrát vzelávacieho charakteru. Zdroj: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

Ďalší kútik výstavy, tentokrát vzdelávacieho charakteru. Zdroj: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul mesto lesníctva. Je to štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku.

Tlačová správa

(GC)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky