Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Funkčný mestský región Košice – workshop

VEDA NA DOSAH

Fotografia z worshopu zo dňa 4. 12. 2017

Výsledky výskumu „Funkčný mestský región ako inovatívny prístup k integrovanému rozvoju územia v podmienkach Slovenskej republiky“ bol inšpiratívnou témou pre expertov z Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dňa 4. 12. 2017 sa k tejto téme uskutočnil workshop.

Na workshope boli prezentované návrhy na zlepšenie spravovania územia. V rámci výskumu odborníci na verejnú správu vymedzili na základe metódy sledovania odchádzok a dochádzok za prácou medzi mestom a obcami funkčný mestský región Košice, ktorý zahŕňa mesto Košice, 29 okolitých obcí na základe dochádzok za prácou do mesta a 5 obcí na základe ich priradenosti do funkčnej mestskej oblasti podľa Partnerskej dohody SR. Následne počas roka 2017 realizovali rozhovory s predstaviteľmi mesta Košice a so starostami 32 obcí zadefinovaného funkčného mestského regiónu Košice.

Silvia Ručinská a Eva Výrostová z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo svojich vystúpeniach vysvetlili, že podstatou mestského regiónu je existencia prirodzených vzťahov medzi obcami a mestom, ich previazanosti v rámci výskumu definovanej najmä prostredníctvom odchádzok z obcí za prácou do mesta Košice. Poukázali na to, že zmyslom vymedzenia funkčného mestského regiónu je vytvorenie predpokladu pre optimalizáciu správy územia, pre zvýšenie kvality života obyvateľov a poskytovaných služieb prostredníctvom spoločných aktivít a zabezpečenie jeho integrovaného rozvoja. Zároveň komentovali výsledky prieskumu, ktorý sa orientoval na zhodnotenie spolupráce medzi obcami a mestom Košice, spolupráce v rámci funkčnej mestskej oblasti Košice vymedzenej pre potreby čerpania IROP a spolupráce medzi obcami okolia Košíc navzájom.

Workshopu sa zúčastnilo 13 starostov z obcí a viacerí odborníci z akademického prostredia a tretieho sektora. Na workshope odznelo množstvo údajov, ktoré už niekoľko mesiacov zbierali odborníci v okolitých obciach, ktoré by mohli byť zahrnuté v projekte „Funkčný mestský región.“ Oslovení starostovia sa zhodli na tom, že podpora prepojenia medzi mestom a obcami je potrebná, i keď nie všetky obecné problémy, dokážu v spolupráci s mestom riešiť.

Primátor mesta Košice reagoval na podnety starostov a na výsledky prieskumu konkrétnymi návrhmi spolupráce mesta a obcí a oslovil expertov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aby sa ich práca na téme funkčného mestského regiónu neskončila týmto workshopom.

Pohľad na worshop v Košiciach dńa 4. 12. 2017

Cieľom workshopu bolo na základe výsledkov výskumu podnietiť diskusiu s prítomnými zástupcami obecnej samosprávy, regionálnej samosprávy a odborníkmi z univerzít o možnostiach spolupráce mesta a obcí, spolupráce obcí navzájom a možnostiach rozvoja územia. 

 

Informácie poskytla: Mária Hrehová, tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach

Spracovala a uverejnila: MI

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky