Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Financovanie inovácií v oblasti chystaného obranného výskumu v Európe

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: EÚ Defence (Zdroj: The European Defence Fund)

Spolupráca v oblasti obrany je jediným spôsobom, ako chrániť a brániť Európanov v čoraz nestabilnejšom svete. Na to, aby Európa mohla chrániť svojich občanov, potrebujeme špičkové obranné technológie a vybavenie v oblastiach, ako sú umelá inteligencia, technológie bezpilotných vzdušných prostriedkov, satelitnú komunikácia a spravodajské systémy.

Komisia preto uverejnila 19. marca výzvy na predkladanie návrhov v rámci Prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany (PADR), ktoré sa týkajú tretej a zároveň poslednej rozpočtovej tranže (kvóta finančnej pomoci) počas funkčného obdobia Junckerovej Komisie.

V pracovnom programe na rok 2019 je suma 25 miliónov eur určená na výskum dominancie elektromagnetického spektra a prelomových obranných technológií budúcnosti – dvoch oblastí, ktoré sa považujú za zásadné pre zachovanie európskeho technologického náskoku a nezávislosti z dlhodobého hľadiska.

Výzvy týkajúce sa prelomových obranných technológií budúcnosti sa zamerajú na to, ako môže EÚ podporiť prelomové technológie v oblasti obrany, ktoré by mohli viesť k transformačným zmenám ozbrojených síl. Vytvoria sa tak podmienky pre Európsky obranný fond, z ktorého rozpočtu by až 8 % mohlo smerovať na prelomové technológie.

Komisia už poskytla financovanie piatim výskumným projektom v oblasti obrany vrátane sumy 35 miliónov eur pre projekt Ocean2020 na podporu misií námorného dozoru. Zmluvy na financovanie ďalších troch projektov sa pripravujú.

Zároveň boli prijaté aj pracovné programy týkajúce sa spolufinancovania spoločných obranných priemyselných projektov v rokoch 2019 – 2020 v celkovej výške až 500 miliónov eur. Ďalších 25 miliónov eur bolo vyčlenených na podporu spoločných výskumných projektov v oblasti obrany v roku 2019.

V júni 2018 Komisia navrhla plnohodnotný Európsky obranný fond s rozpočtom 13 miliárd eur. Vďaka tomuto fondu sa EÚ zaradí medzi štyroch najvýznamnejších európskych investorov do výskumu a technológií v oblasti obrany a bude pôsobiť ako katalyzátor inovatívnej a konkurencieschopnej priemyselnej a vedeckej základne.

Čo je Európsky obranný fond

Európsky obranný fond prispeje k strategickej nezávislosti Európy pri ochrane a obrane svojich občanov. Bude koordinovať, dopĺňať a rozširovať národné investície do obrany. Fond bude podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi pri výrobe najmodernejších a interoperabilných obranných technológií a zariadení. Výrazne podporí účasť malých a stredných podnikov na projektoch spolupráce a podporí prelomové inovačné riešenia.

Súčasné náklady na obranu: porovnanie EÚ a USA

Náklady na obranu

 

Spracovala a uverejnila Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1717_sk.htm

The European Defence Fund

Pracovné programy v oblasti európskej obrany, marec 2019 (EDIDP and PADR – factsheet

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky