Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Festival vedy a techniky AMAVET 2019 – finálna prehliadka najlepších školských projektov

VEDA NA DOSAH

FVAT 2019. Zdroj: AMAVET

Koniec minulého týždňa sa v bratislavskej Inchebe niesol v znamení vedy, vzdelávania a nových nápadov. V rámci Týždňa vedy a techniky sa tu konal v poradí už 22. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019, ktorého cieľom bolo popularizovať vedu medzi mladými ľuďmi. Súčasťou festivalovej prehliadky bolo aj vyhodnotenie celoslovenskej súťaže najlepších školských projektov.

„Som úplne fascinovaný tým, čo tu vidím. Aj úžasné projekty, ktoré mladí ľudia dokážu spraviť. Ja som, nanešťastie, nemal také možnosti počas môjho štúdia, nemal som zlých učiteľov, ale nebola tam tá dodatočná energia, pridaná hodnota AMAVET-u. Ako vidím na FVAT, profesori na stredných školách sa venujú svojim študentom aj vo voľnom čase. To je kľúčová vec, aby pritiahli mladých ľudí k vede,“ zhodnotil súťaž mladých vedátorov RNDr. Roman Nagy, PhD., astrofyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Tohtoročný 22. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave, v areáli výstaviska INCHEBA, kde bol súčasťou spoluotvorenia veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika. FVAT je už tradične jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, čo potvrdila aj účasť významných hostí na otvorení. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová vo svojom príhovore okrem iného zdôraznila kontinuitu súťaží, ktoré organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).Koncom školského roka sa zúčastnila Festivalu štyroch živlov AMAVET, ktorý motivuje žiakov základných škôl k záujmu o prírodovedné predmety. FVAT je už 22. rok živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky, najmä pre stredoškolákov. Aj keď organizátori nazývajú svoju súťaž dôsledne „Festival vedy a techniky AMAVET“, ministerka to zostručnila na „Festival AMAVET“ s vysvetlením, že je viac súťaží a prehliadok s prívlastkami o vede, ale Festival AMAVET je len jeden.

Už tretí rok je odborným garantom FVAT Slovenská akadémia vied spoločne so Žilinskou univerzitou v Žiline, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach. Za všetkých garantov v otváracom príhovore prehovoril predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., ktorý zdôraznil význam FVAT pri vyhľadávaní talentov. AMAVET zohráva významnú úlohu pri vytváraní motivačného prostredia pre žiakov mimo školských lavíc.

Vyhodnotenie FVAT 2019. Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Motivačné rozhovory Science Talks

Neskôr, pri motivačných rozhovoroch Science Talks, to zo svojich osobných skúseností potvrdila aj bývalá viacnásobne úspešná súťažiaca festivalu Michaela Brchnelová, ktorá teraz študuje na prestížnej európskej univerzite v Delfte v Holandsku, na Fakulte leteckého a vesmírneho inžinierstva, a venuje sa vysokorýchlostnej aerodynamike: „Zvykla som chodiť na FVAT. Vďaka týmto festivalom som tam, kde som, pretože zo mňa urobili ,kváziʽ vedca a stále mi to dávalo motiváciu pokračovať. Takže sa viem do vás súťažiacich dobre vcítiť, keď som vás hodnotila. Nebojte sa, aj keď niekedy niečo nevyjde, posunie vás to vpred.“

V rozhovoroch o vede jej kontroval Michal Zajaček, „amaveťák“, absolvent IMPRS scholar at University of Cologne, 1. Physikalisches Institut v Nemecku, ktorý v súčasnosti pôsobí v Poľsku, odkiaľ sa zapojil do diskusie cez Skype: „Kľúčové bolo to, že som sa mal možnosť zúčastniť FVAT v roku 2008. To ma práve nakoplo sa vede venovať na profesionálnej úrovni. Veľa som si v posledných rokoch odniesol ako hodnotiteľ FVAT, bolo to pre mňa veľmi poučné, že som mohol debatovať s mnohými študentmi z celého Slovenska a tiež sa veľa pri hodnotení priučiť. Bola to určite neopakovateľná skúsenosť, či už ako účastníka, alebo ako hodnotiteľa.“

Na motivačný rozhovor pre súťažiacich prišiel aj čerstvý laureát ocenenia prvého ročníka ESET Sience Award „Výnimočná osobnosť slovenskej vedy“ Ján Tkáč, ktorý pôsobí v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Čo by poradil súťažiacim pri začiatkoch ich kariéry, keď sa chcú stať vedcami? „Stáže v zahraničí sú neoceniteľná skúsenosť. Ak chcete dlhodobo robiť kvalitnú prácu, pobyt v zahraničí je to najdôležitejšie, čo musíte vyskúšať. Ľudia, ktorí sa rozhodli čas svojej kariéry stráviť v zahraničí, sú tí, ktorí sú otvorení novým myšlienkam, ktorí sa neboja skúšať nové veci a dôležitým výstupom pobytu v zahraničí je nadobudnutie neoceniteľných kontaktov, ktoré vám neskôr vo vašej práci dosť dramaticky môžu pomôcť.“

Nechýbali ani zahraniční účastníci, ktorí prezentovali 6 projektov – z Belgicka a Ruska. Potvrdením úspešnej medzinárodnej spolupráce je delegácia z Ruska. Po prekonaní prvotnej ostýchavosti sa začala zoznamovať so slovenskými súťažiacimi. Po dvoch dňoch to bolo priateľstvo, ktoré bude mať pokračovanie. Slovenskí chlapci, noví kamaráti ruskej delegácie zloženej z dievčat, získali postup na National Vernadsky Contestv Moskve.

Vyhodnotenie FVAT 2019. Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Celkové výsledky Festivalu vedy a techniky AMAVET

Aj napriek vysokej úrovni súťažných projektov nemohli zvíťaziť všetci. Neúspech však nesmie byť prekážkou na ceste za poznaním, najmä v prípade vedcov. Mnohí žiaci si to uvedomujú už v útlom veku. Príkladom je e-mail od Lýdie Špánikovej, učiteľky zo ZŠ Školská v Považskej Bystrici: „Chcem ešte raz poďakovať za seba aj mojich žiakov za ústretovosť, ochotu aj celú organizáciu súťaže FVAT celému kolektívu AMAVET-u. Aj keď sme si neodniesli cenu či diplom, a boli aj slzičky chlapcov, získali sme nové skúsenosti, zážitky a kamarátstva.“

Do celoštátnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl bolo prihlásených 167 projektov, na ktorých pracovalo 255 mladých vedátorov. Do celoštátneho finále súťaže postúpilo 80 vybraných projektov, z ktorých odborná hodnotiaca komisia ocenila 40 projektov. Ich autormi bolo dovedna 58 žiakov.

FVAT 2019. Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Ceny hodnotiacej komisie

Čestné uznanie odbornej hodnotiacej komisie v kategórii Biológia – projekt Mäsožravé rastliny (Autor: Maxim Kopčan)

Kategória: Medicína a zdravotníctvo – projekt Život s ochorením diabetes mellitus (Autor: Veronika Kováčová)  

Kategória: Fyzika a astronómia – projekt Veda inými očami – alebo v inom svetle? (Autor: Viliam Karol Kubičár)

Kategória: Elektrina a mechanika – projekt MLS – zámkový systém (Autor: Martin Seget a Jonáš Šouc)

Kategória: Elektrina a mechanika – projekt Bezdotykové ovládanie autíčka (Autor: Martin Morháč a Juraj Fašang)

Kategória: Elektrina a mechanika – projekt Dávkovač nápoja (Autor: Timon Oravec)

Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo – projekt Bezpečnostné zariadenie na bicykel/motocykel (Autor: Martin Záhumenský a Juraj Staňo)

Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo – projekt Robot Alice (Autor: Daniel Šimko) 

Kategória: Elektrina a mechanika – projekt Vysokonapäťový zdroj (Autor: Vratko Hajdučík)  

Kategória: Elektrina a mechanika – projekt BIONIC KANGAROO a strojové učenie (Autor: Norbert Széll a Michal Tuchyňa)

Kategória: Geovedy – projekt Slovenský opál (Autor: Diana Novikmecová)

Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo – projekt Zostavte si vlastného robota s Arduinom (Autor: Barbora Horvátová a Lýdia Veselovská)

Kategória: Chémia – projekt Synthesis of triple copolymers with hydrophobic properties based on acrylates and methacrylates in the medium of supercritical carbon dioxide (Autor: Moskalenko Aleksandra)

Kategória: Environmentálne vedy – projekt How clean up the oceans? (Autor: Marion Hindryckx, Clara Allegro, Noa Someville)

Cena dekana Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kategória: Biológia – projekt Envirobaktérie (Autor: Alexandra Mižíková)

Kategória: Fyzika a astronómia – projekt Využitie Arduina vo fyzike (Autor: Vladimír Uhlík)

Cena rektora Žilinskej univerzity v Žiline

Kategória: Elektrina a mechanika – projekt Funkčný trenažér pre rušňovodiča bude aj na KDHŽ (Autor: Slavomír Slezák a Michal Kišeľák)

Cena dekana fakulty prof. RNDr. Petra Fedora, PhD.

Kategória: Biológia – projekt Envirobaktérie (Autor: Alexandra Mižíková)

Kategória: Medicína a zdravotníctvo – projekt Stanovenie zakázaných látok v športe pomocou elektrochemických metód (Autor: Aneta Anna Dunajová)    

Kategória: Chémia – projekt Hodnotenie vplyvu uhlíka na textúru a topografické parametre tenkých vrstiev vodivých polymérov (Autor: Patrícia Mikulová a Nina Nemčíková)

Kategória: Environmentálne vedy – projekt Sorbčné účinky imobilizovaných biosorbentov v roztoku ťažkého kovu (Autor: Emma Tomašová a Denisa Tomašovová)

Kategória: Environmentálne vedy – projekt Síru oxidujúce baktérie (Autor: Katarína Nalevanková)

Kategória: Fyzika a astronómia – projekt Ako pomocou difúzie vieme overiť závislosť rýchlosti pohybu molekúl v kvapaline od jej teploty (Autor: Marek Červeň) 

Cena dekana fakulty prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. za najlepší projekt v kategórii Základné školy

Kategória: Biológia projekt Mlieko nielen ako potravina ale aj surovina pre bioplast (Autor: Richard Barilla a Sára Kucková)

Cena dekana fakulty prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. za najlepší projekt v kategórii Stredné školy

Kategória: Medicína a zdravotníctvo – projekt Úloha nádorového mikroprostredia v metastázovaní prsníkových nádorov (Autor: Vanessa Drevenáková)   

Cena dekana fakulty prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. za najlepší projekt

Kategória: Medicína a zdravotníctvo – projekt Testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátu na bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro (Autor: Viliam Glézl) 

Postupy do zahraničia

Expo Science AMAVET, Pardubice, ČR

Kategória: Biológia – projekt Mlieko nielen ako potravina ale aj surovina pre bioplast (Autor: Richard Barilla a Sára Kucková)

Kategória: Elektrina a mechanika – projekt Konštrukcia pikobalónových sietí (Autor: Jakub Nagy)

Belgian Expo, Brusel, Belgicko

Kategória: Elektrina a mechanika – projekt Autonómna všesmerová robotická platforma schopná lokalizácie objektov (Autor: Michal Miškolci a Stanislav Jochman)

Expo-Sciences Luxembourg

Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo – projekt TREZOR NUT 7E3 (Autor: Martin Hošek a Lukáš Hošek)

Vernadsky National Contest, Moskva, Rusko

Kategória: Environmentálne vedy – projekt Zrážač emisných častíc (Autor: Pavol Ďurík a Dávid Soliar)

Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo – projekt BALTHAZAR – autonómny biomechanický robochameleón (Autor: Lucia Makaiová a Kristián Haris)

Milset Expo-Sciences Europe, Suceava, Rumunsko

Kategória: Medicína a zdravotníctvo – projekt Vývoj a výroba ortetických pomôcok aditívnymi technológiami (Autor: Barbora Gregová a Šimona Ondrašiková)

Kategória: Elektrina a mechanika – projekt Inteligentný solárny generátor (Autor: Kristián Greif a Oliver Lipka)

Genius Olympiad, New York, USA

Kategória: Environmentálne vedy – projekt Porovnanie použitia Whitlock-Vibert boxov a externých liahní pri reintrodukcii pstruha potočného (Autor: Gréta Kolcunová)

ISEF, Anaheim, California, USA

Kategória: Medicína a zdravotníctvo – projekt Testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátu na bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro (Autor: Viliam Glézl)

CASTIC, Čína, Cena VUJE, a. s.

Kategória: Chémia – projekt Výstavba a využitie nízkopólovej NMR spektroskopie (Autor: Tomáš Šťefanov a Matúš Ondreják)

Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS), Salamanca, Španielsko

Kategória: Medicína a zdravotníctvo – projekt Úloha nádorového mikroprostredia v metastázovaní prsníkových nádorov (Autor: Vanessa Drevenáková)  

Kategória: Medicína a zdravotníctvo – projekt Stanovenie zakázaných látok v športe pomocou elektrochemických metód (Autor: Aneta Anna Dunajová)    

Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo – projekt Omnis: Modulárny webový question answering systém (Autor: Miroslav Cibula)  

Zdroj: tlačová správa AMAVET (Ján Nemec)

Redigovala a uverejnila: Zuzana Hrubá, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: AMAVET, Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky