Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Festival vedeckých filmov – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží

VEDA NA DOSAH

Prvý ročník Festivalu vedeckých filmov, ktorý sa realizoval v rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2014 sa dnes skončil. Vo všeobecnosti možno priebeh festivalu označiť za úspešný. Zaujal nielen premietaním filmov, ale aj diskusiami s vedcami, odborníkmi k témam filmov.

Jednu z takýchto diskusií, konkrétne k filmu NIKOLA TESLA – TESLA, MASTER OF LIGHTNING, viedli žiaci s prof. Ing. Petrom Ballom, PhD., a Ing. Patrikom Novákom z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží sa konalo na záver festivalu o 14.00 hod. v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave. Ceny pre víťazov poskytli Slovenské elektrárne a. s., člen skupiny Enel, ktorý  je hlavným partnerom TVT 2014. Diplomy oceneným odovzdala Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka NCP VaT pri CVTI SR.

Súťaž o najlepší film s dĺžkou do 3 minút pre mladých ľudí na tému Veda a technika – minulosť, prítomnosť a budúcnosť”.

Kategórie:
1. deti vo veku do 12 rokov
2. mládež vo veku od 13 do 18 rokov
3. mladí ľudia vo veku od 19 do 30 rokov

Víťazné príspevky:

  1. kategória: Daniel M. a Rastislav S. z Košíc s príspevkom „Tajomstvo bŕzd“ – Stačí sa zamyslieť a technika nám v budúcnosti určite pomôže.
  2. kategória: Laura K. a Ema L. z Popradu s príspevkom „PTP (predtým, teraz, potom)“ – Žiačka základnej školy raz na hodine dejepisu, keď sa učili o prvom bicykli zaspí a prisnije sa jej sen o cyklistovi, ktorý cestuje časom. Z minulosti, až do budúcnosti. No zrazu, zazvoní školský zvonček na koniec vyučovania a žiačka odíde domov na svojom bicykli.
  3. kategória: Danica B. a Miroslav J. z Bacúch s príspevkom „Kurníkšopa, Watson!“ – Kurníkšopa, Watson! je krátky animovaný film, ktorý s nadhľadom a humorom opisuje dávne i nedávne udalosti, ktoré prispeli k súčasnému poznaniu ľudského genómu a poukazuje na možnosti, ktoré nám toto poznanie dáva.

 

Súťaž o najlepšiu reportáž o vede a technike, ktorá bola odvysielaná v televízii v období od 1. 1. 2013, až do 30. 9. 2014.

Víťazná reportáž:

Monika H. s reportážou s názvom „Záchrana Hraboša severského panónskeho“ (RTVS, Jednotka).

Popis reportáže: Vzácny živočíšny druh žije už iba na území Slovenska. Ochranári aj biológovia z Univerzity Komenského nastavili pasce, aby zmapovali výskyt živočícha.

 

Ak sa chcete o festivale dozvedieť viac, informácie nájdete na www.vedanadosah.cvtisr.sk/fvf/

logá TVT

Zo zdrojov NCP VaT spracovala: Mgr. Bibiana Kubašková
Foto: Ing. Vladimír Fecko

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky