Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Festival vedeckých filmov 2016 sa bude niesť v znamení čísla tri

Martina Pitlová

logo festivalu

Nadšenci vedy a vedecko-populárnych filmov sa aj tento rok môžu tešiť na množstvo zaujímavých filmov, ktorých súčasťou budú diskusie. Keďže Festival vedeckých filmov je v tomto roku zameraný prioritne na slovenskú vedu a koná sa už tretí rok, bude sa niesť v znamení čísla tri. Tretí ročník – tri dni – tri témy rovná sa Slovenská veda3.Tentokrát sa Festival vedeckých filmov 2016 bude konať 27. – 29. júna 2016, v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave. Tešiť sa môžete na filmy zo slovenskej produkcie, ale aj na diskusie s poprednými slovenskými vedcami.

Rok strukovín

Festival bude rozdelený do troch tematických dní. V pondelok sa pri príležitosti Medzinárodného roka strukovín 2016 budeme venovať poľnohospodárskym a potravinárskym vedám. Dokumentárny film Agrobiodiverzita – za čo môže človek na úvod divákom objasní, ako samotná príroda ovplyvňovala agrobiodiverzitu v dávnej histórii a následne vysvetlí súčasný negatívny vplyv človeka. Diváci sa dozvedia o agrobiodiverzite tradičných a menej známych druhov rastlín, o spôsoboch ochrany agrobiodiverzity v jednotlivých ekosystémoch, ako aj o uchovaní agrobiodiverzity v chove a výžive hospodárskych zvierat.

Agrobiodiverzita – za čo môže človek

Hovorí sa, že čím zdravšie jedlo jeme, tým je menej chutné. Prečo je to tak? Je toto tvrdenie opodstatnené, alebo iba marketing chce, aby sme jedli presolené a presladené potraviny, a aby z nás mal farmaceutický, ale aj iný marketing ďalší úžitok? Dokument Bezpečné a chutné potraviny predstaví Výskumný ústav potravinársky, ktorý sa prioritne zaoberá výskumom kvality potravín a ich dopadu na zdravie človeka. Hosťom bude Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., riaditeľ NPPC – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch.

Bezpečné a chutné potraviny

 

Umelá inteligencia v našom živote

Druhý deň bude patriť technickým vedám a robotike, Mobilné robotické systémykedy nahliadneme do sveta mobilných robotických systémov a porozprávame sa aj o umelej inteligencii. Dokumentárny film Mobilné robotické systémy vtiahne diváka do snov a utópií, ktorými ľudstvo žije odjakživa, a ktoré sú motorom pokroku, neustálej zvedavosti a výzvou na posúvanie hraníc poznania. Kam sa až ľudstvo dostalo na ceste za podmanením si prírody, fyzikálnych a iných javov? Ako sa cez toto know-how vyvinuli sofistikované mobilné robotické systémy? Ako ich dokážeme využívať v praxi? Okrem odpovedí na tieto a mnohé iné otázky sa dozvieme aj to, že práca na inteligencii, sofistikovanosti a výkonnosti robotického systému je otázkou umného spojenia oblastí strojárstva, elektroniky, elektromechaniky a počítačových systémov.

Dokument Dnes v budúcnosti sa zaoberá navrhovaním Dnes v budúcnostia konštrukciou strojov a strojných zariadení, ktoré využívajú prvky umelej inteligencie. S jednoduchými prvkami umelej inteligencie sa už stretávame aj v bežnom živote. V dokumente sa dozviete o navrhovaní komplexných automatizovaných výrobných systémov, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky súčasnej doby a zohľadňujú potrebu udržateľnosti života na našej planéte. V diskusii ako hosť vystúpi Mgr. Pavel Petrovič, PhD., z Katedry aplikovanej informatiky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave.

Parazitológia

Posledný deň budú premietané filmy Živý proti živým z oblasti prírodných vied, konkrétne parazitológie. Dokument Živý proti živým predstaví divákom živých nepriateľov ľudstva, vďaka ktorým vyhaslo oveľa viac životov, ako vo všetkých vojnách dohromady. Sú nimi infekčné choroby, ktoré spôsobujú živé organizmy. Vírusy, baktérie, jednobunkové parazity, ale aj červy, roztoče, alebo hmyz. Svetová zdravotnícka organizácia zadefinovala najzávažnejšie ochorenia na našej planéte, medzi ktoré určite patria parazitárne, teda parazitmi prenášané. V dokumente sa dozviete aj o našich domácich parazitoch, najmä kliešťoch, ktoré prenášajú množstvo chorôb. Neumierajú na ne tisícky ľudí, no citeľne zasahujú do kvality nášho života.

Parazity a parazitmi prenášané infekčné choroby patria k najčastejším Parazity v mestáchpríčinám úmrtí na tejto planéte. Tie najnebezpečnejšie sú rozšírené najmä v tropickom a subtropickom pásme. Vďaka klimatickej zmene a globálnym, spoločenským, ekonomickým a politickým zmenám, sa hranice pôsobenia areálov viacerých parazitov rozširujú zo subtrópov do mierneho pásma a do vyšších horských polôh. Najvýznamnejším miestom medzi infekčnými chorobami zaujímajú zoonózy – spoločné choroby ľudí a zvierat. Dokumentárno-vzdelávací film Parazity v mestách z dielneParazitologického ústavu SAV prehľadne popisuje stav výskytu parazitov v jednotlivých lokalitách na Slovensku ale aj v zahraničí. Ako hosť k nám zavíta doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

ZvedaVEC na FVF

V rámci večerného premietania, ktoré sa uskutoční 29. júna o 19:00 hod., odvysielame krátke videá z cyklu dokumentárnych filmov venovaných vede a technike – ZvedaVEC, v ktorých ako „sprievodca“ novými technológiami vystúpi známy raper Vec. Premietať budeme videá na témy: Počítačová bezpečnosť, Inteligentné systémy – drony, Telekomunikácie, Internet a multimédiá, či Inteligentné systémy. V rámci premietania bude prebiehať diskusia s Branislavom Kováčom (Vec) a s hosťami prof. Ing. Máriou Bielikovou, PhD., zFakulty informatiky a informačných technológií STU, prof. RNDr. Jozefom Nogom, DrSc., predsedom Učenej spoločnosti SAV a doc. RNDr. Karolom Nemogom, CSc., z Matematického ústavu SAV.

ZvedaVEC

Organizátorom Festivalu vedeckých filmov je Centrum vedecko-technických informácií SR. Festival sa koná ako sprievodné podujatie Európskej Noci výskumníkov 2016. Viac informácií o Festivale vedeckých filmov 2016 nájdete na www.fvf.cvtisr.sk. Vstup na všetky podujatia je voľný, skupiny nad 10 osôb a školské skupiny je potrebné zaregistrovať. O naplnenosti kapacity na jednotlivé premietania budeme priebežne informovať.

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: ukážky z filmov

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky