Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska noc výskumníkov 2017 zaujala aj témami o vesmíre

Marta Bartošovičová

Noc výskumníkov 2017

Slovenská republika sa aj v tomto roku zapojila do celoeurópskeho podujatia Európska noc výskumníkov, ktorého program bol zostavený v znamení motta: „Made by Science“ – Vytvorené vedou. Príťažlivé aktivity sa v 11. ročníku Noci výskumníkov konali tradične v piatich slovenských mestách – v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a v Poprade. Po prvý raz boli sprievodné podujatia tiež v Medzeve a Leviciach. 

Záujem z radov návštevníkov bol nad očakávanie. Veď kto by nechcel vidieť ukážky z kinetickej svetelnej inštalácie v Kvantovom svete, ktorý predstavil tím z Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV? Alebo zahrať sa s časticami v stánku FMFI UK v Bratislave? Alebo spoznať  mnoho ďalších zaujímavostí… 

Podľa vyjadrenia riaditeľa n. o. SOVVA Daniela Straku, na festival vedy sa v tomto roku prihlásilo 1336 vedcov z celého Slovenska, bolo pripravených 214 vedeckých prezentácií a stánkov a 63 prednášok a diskusií. Predpokladá, že účasť bude vyššia ako v predchádzajúcich ročníkoch. Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek zdôraznil: „Projekt je úspešný a ukazuje ľuďom, aká je dôležitá veda. Prináša im aj osobný kontakt s výskumníkmi a vedcami, aby mohli vidieť atraktivitu vedy.“ 

Noc výskumníkov 2017Stará tržnica v Bratislave

S prvou prednáškou vystúpila predpoludním vedkyňa roka SR Ing. Mária Omastová, DrSc., z Ústavu polymérov SAV.  Vo svojom vystúpení vysvetlila, čo sú polyméry a polymérne nanokompozity, ktoré predstavujú novú triedu materiálov, oboznámila s ich vlastnosťami a uplatnením.

Na tému Povolania budúcnosti na hlavnom pódiu v Starej tržnici diskutovali: Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katarína Rentková, predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska. Diskusia bola zameraná na potrebné zmeny v smerovaní študentov, aby sa uplatnili na trhu práce. Súčasnosť prináša nevyhnutné zmeny vo vzdelávacom systéme v súvislosti s digitalizáciou, robotizáciou, internetom vecí a umelou inteligenciou. 

Slávnostné otvorenie Noci výskumníkov v Bratislave

Slávnostné otvorenie prestížneho festivalu vedy sa uskutočnilo v piatok 29. septembra 2017 po 18. hodine v Starej Tržnici na Námestí SNP v Bratislave. Na hlavnom pódiu s krátkymi príhovormi vystúpili: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Turňa, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer, riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity  Daniel Straka, predsedníčka správnej rady SOVVA Petra Lipnická, riaditeľ EurActiv.sk Pavel Nikodém a primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal.

moderátor podujatia; podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič; ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová; primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal; rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta; rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer; riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity  Daniel Straka; predsedníčka správnej rady SOVVA Petra Lipnická;  predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík; generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Turňa; riaditeľ EurActiv.sk Pavel Nikodém

Ministerka Martina Lubyová vo svojom príhovore okrem iného povedala, že má veľmi veľa cieľov aj v oblasti vedy, ale rezort je veľmi široký. V názve ministerstva školstva jej napríklad chýba slovo mládež. Myslí si, že tento rezort je hlavne o mládeži. Aj Noc výskumníkov je zameraná najmä na školákov a mladých ľudí. Poznamenala, že v propozíciách Európskej noci výskumníkov sa dočítala, že toto podujatie by malo priblížiť návštevníkom výskumníkov ako obyčajných ľudí. Ona je toho názoru, že cieľom je práve priblížiť výskumníkov ako neobyčajných ľudí.

Hlavná prednáška Európskej noci výskumníkov pod názvom Hon na kométu s misiou Rosetta, s ktorou vystúpil vedúci misie Matt Taylor, vzbudila najväčší záujem návštevníkov. Britský astrofyzik vo svojom vystúpení  hovoril o tom, ako sa dostal k práci projektového vedca misie v Európskej vesmírnej agentúre. Sonda Rosseta bola po prípravách v 80. rokoch vypustená do vesmíru až v roku 2004. Trvalo 10 rokov, kým sa dostala k svojmu vedeckému cieľu: kométe Čurjumov-Gerasimenko. Ďalšie dva roky prebiehal vedecký výskum na kométe, až do konca misie v septembri 2016. 

Americká astronautka Dorothy Metcalf Lindenburgerová vo svojej prednáške na tému Odvážme sa snívať vo veľkom, hovorila o svojej kariére astronautky a práci vo vesmíre. Zúčastnila sa misie NASA ako členka posádky, ktorých vyberali z dvetisíc prihlásených.  Na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice Shuttle Discovery STS-131 strávila 15 dní. Pred letom robili rôzne testy, museli sa naučiť pilotovať lietadlo a absolvovať rad ďalších výcvikov toho, čo by robili na povrchu Mesiaca alebo Marsu. Vďaka poznatkom, ktoré získala počas misie NASA, môže povedať, že let na Mars sa bude realitou.  

Prednášky vo V-klube

Noc výskumníkov 2017 ponúkla návštevníkom mnoho zaujímavých informácií. Témy naprieč vedeckým spektrom uspokojili nejedného zvedavca. Vo V-klube v Bratislave odzneli témy z oblasti psychológie, vnemov človeka na jednotlivé podnety, v súčasnosti preferované informačné technológie a ich vplyv, ako aj vývoj. Zažili sme sci-fi v podaní kozmického výletu, vrátili sme sa do histórie, ale riešili sa i pálčivé otázky zdravia z pohľadu črevnej mikroflóry. Dozvedeli sme sa o možnostiach diagnostiky a liečby rakoviny.

Kozmonautika, fyzika

V tomto roku si pripomíname 40 rokov od štartu prvej slovenskej kozmickej vedeckej aparatúry SK-1 (24. 9. 1977), povedal v jednej z prednášok vedec Ing. Ján Baláž, PhD., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, a pripomenul, že odvtedy z ÚEF SAV letelo do vesmíru mnoho ďalších vedeckých aparatúr.

Lab.Cafe

Má Bratislava pamäť? Ako inšpiruje elektrónová mikroskopia dizajn? Aké sú účinky kofeínu na náš mozog? Alebo aké bolo pôsobenie komunistickej cenzúry na prelome 50. a 60. rokov? Máte predstavu? Noc výskumníkov ponúkla odpovede na uvedené otázky formou prednášok v kreatívnom priestore Lab.Cafe. Pre mladých záujemcov tam organizátori pripravili aj viaceré worshopy z oblasti elektrických obvodov, hydrauliky a nechýbali ani 3D tlačiarne a 3D skenovanie.

O čom sa hovorilo v Poľskom inštitúte v Bratislave

Noc výskumníkov ponúkla priestor aj na podujatia pre akademickú obec v podobe diskusií na vedecké, politické a európske témy. V Poľskom inštitúte v Bratislave boli témy zamerané na úlohu vedy pri tvorbe politík. Generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie Vladimír Šucha vo svojom vystúpení hovoril o tom,  ako Európska komisia využíva vedecké poznatky pri tvorbe politík. Výzvy, ktoré musia politici riešiť, sú čoraz viac komplexnejšie a dotýkajú sa viacerých odborov. Diskutovalo sa tiež o mobilite vedcov a aj o tom, ako môže slovenská veda využívať aktivity Marie Skłodowska Curie. V záverečnej panelovej diskusii odznelo, ako je na tom výskum vesmíru na Slovensku.

Falling Walls Lab Slovakia ako sprievodné podujatie

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia poskytlo priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov študentov, doktorandov, mladých inovátorov a výskumníkov z najrozmanitejších vedných disciplín. Na pilotnom ročníku sa tak mohli prezentovať so svojím nápadom, výsledkom, objavom či inováciou. V rámci projektu sa predstavilo 21 prezentujúcich, ktorých vybrala odborná porota spomedzi prihlásených. Slovenské kolo Falling Walls Lab zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so SAV, SOVVA, STU v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Prezentácia projektov bola v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Medzi inými boli predstavené návrhy riešenia rozmanitých primárne celospoločenských otázok, dominovali medicínske témy, napr. DNA, detekcia rakoviny, testosterón, prostata a mozog, diagnostika kondície mitochondrií, liečba nádoru či diagnostika včasného štádia rakoviny prsníka. Každý rečník dostal príležitosť prezentovať v anglickom jazyku svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred odbornou porotou. Porotu najviac zaujal Stanislav Hrivňak z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach so svojím nápadom mikro-CT pre zobrazovanie vnútra malých zvierat alebo buniek.

Falling Walls Lab Slovakia

Ďalší program Noci výskumníkov v mestách

Pre návštevníkov Noci výskumníkov boli okrem prednášok a kreatívnych workshopov vo vybraných nákupných centrách, múzeách a partnerských inštitúciách pripravené interaktívne vedecké prezentácie, diskusie, výstavy, veľkoplošné produkcie a hudobné vystúpenia. Program v jednotlivých mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, KošicePoprad

Organizátori Európskej noci výskumníkov na Slovensku

Organizátormi 11. ročníka najväčšieho vedecko-populárneho podujatia boli Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), EurActiv, Slovenská akadémia vied, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR. Odborným garantom bola tradične spoločnosť Neulogy.

Vedecké stánky 

Priestory, v ktorých organizátori realizovali program Európskej noci výskumníkov 2017, boli do posledného miesta zaplnené stánkami, v ktorých vedci a výskumníci prezentovali  svoju výskumnú činnosť a dosiahnuté výsledky. Prehľad všetkých stánkov nájdete na: www.nocvyskumnikov.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR na Noci výskumníkov

V stánku CVTI SR pod názvom Dobrodružstvo menom veda, spoluorganizátor Noci výskumníkov predstavil svoj portál VEDANADOSAH.SK, časopis QUARK, Zážitkové centrum vedy Aurelium, tvorivú dielňu Fablab a projekt Horizont 2020.

Pre návštevníkov Európskej noci výskumníkov pripravil portál VEDANADOSAH.sk vedomostný kvíz, ktorého sa zúčastnilo okolo 200 návštevníkov podujatia.

Výhercami sa stali: Ľubica J. z Bratislavy; Veronika Š. z Bratislavy; Ivan B. z Hviezdoslavova; Romana M. z Bratislavy a Tomáš Š. z Trnavy. Všetkým srdečne blahoželáme!

 

Spracovali: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR a redakcia Veda na dosah

Foto: Ján Laštinec a Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky