Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

ESET ocenil troch excelentných slovenských vedcov

VEDA NA DOSAH

Prvý ročník ESET Science Award má svojich laureátov.

Nadácia ESET ocenila za výnimočnú vedeckú prácu nanotechnológa Jána Tkáča, molekulárnu biologičku Ľubomíru Tóthovú aj bioinformatika Tomáša Vinařa.

Ocenenia boli rozdelené do troch kategórií: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

O cenu ESET Science Award sa mohli uchádzať vedci, ktorí pôsobia na Slovensku v odboroch prírodných, technických, pôdohospodárskych, alebo lekárskych a farmaceutických vied.

Laureáta hlavnej kategórie sa spoločnosť ESET rozhodla odmeniť sumou 100 000 eur. Ocenení vo zvyšných dvoch kategóriách dostali odmenu v hodnote 5 000 eur.

Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a absolútnym víťazom sa stal nanontechnológ Ján Tkáč, ktorý sa v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied venuje výskumu včasnej diagnostiky rakoviny prostaty. 

„Princíp je veľmi jednoduchý. Je v súlade s tým, čo momentálne nájdete na oddeleniach klinickej biochémie, ak si dáte analyzovať krv v ktorejkoľvek nemocnici na Slovensku. Jeho unikátnosť spočíva v tom, že využívame rôzne druhy nanomateriálov, vďaka čomu je oveľa citlivejší, a zároveň analyzujeme biomarkery unikátnym spôsobom. Nesústreďujeme sa len na analýzu ich množstva v krvi, ale sledujeme aj štruktúru biomarkera. Kombináciou týchto dvoch informácií dokážeme dostať presnejšiu správu o tom, či je človek zdravý alebo nie,“hovorí Tkáč.

Spôsob, ktorý chce Tkáčovo laboratórium využívať, je pomerne unikátny. Na celom svete ho využíva len niekoľko laboratórií. Hlavná aminokyselina, na ktorú sa vo svojom výskume zameriava, je sarkozín. U pacientov, ktorí trpia rakovinou prostaty, lekári často namerajú zvýšené množstvo práve tejto látky, a to ako v krvi, tak i v moči.

Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Laureátkou v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stala Ľubomíra Tóthová, ktorá pôsobí v Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa zameriava na hľadanie neinvazívneho markeru, ktorý by pacientom uľahčil diagnostiku niektorých chorôb.

„Chceme docieliť, aby pacient nemusel chodiť na veľmi časté odbery krvi, ktoré sú takmer pre každého bolestivé a stresujúce, a aby si vedel viaceré choroby diagnostikovať doma, prostredníctvom slín alebo moču,“vysvetľuje Tóthová.

Výsledkom práce by mali byť zjednodušené domáce testy, ako je dnes už veľmi často používaný test na stanovenie proteínu CRP, vďaka ktorému lekári dokážu rozlíšiť, či pacient trpí bakteriálnou alebo vírusovou infekciou.

„Niektoré nové testy sú dostupné už teraz, tie ďalšie by vďaka novým možnostiam, ktoré urýchľujú aplikovaný výskum ako sú startupy, či iné podpory, mohli byť dostupné v najbližších rokoch.“

Laureátkou v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stala Ľubomíra Tóthová

Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Laureátom v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg sa stal Tomáš Vinař, ktorý pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky, a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa najmä bioinformatike a funkčnej analýze biologických systémov. Podľa jeho slov, hlavným dôvodom, prečo by mladí vedci mali ostať pracovať na Slovensku, sú práve kvalitní ľudia.

„V zásade slovenská veda nemá nič cennejšie, ako ľudí, ktorí v nej pôsobia. Týchto ľudí si treba ceniť. Sú to ľudia, s ktorými sa oplatí pracovať, napriek nie ideálnym podmienkam,“ konštatuje Vinař.

Na svojich študentoch oceňuje najmä vysoké ambície a nebojácnosť.

„Mladí ľudia sú dnes oveľa cieľavedomejší, ako sme boli my. A ja ich za to veľmi obdivujem. Pamätám si svoje vysokoškolské časy, porovnávam to s mojimi študentmi a musím povedať, že majú oveľa presnejšiu predstavu, čo chcú robiť, ako to chcú robiť a oveľa tvrdšiu hlavu, ako sa dostať tam, kam chcú.“

Ako nájsť výnimočného vedca

Nájsť spôsob, ako merať kvalitu vedy a výskumu vôbec, nie je jednoduché. Pri oceňovaní ESET Science Award hodnotitelia vychádzali z detailne rozpracovaných profilov nominovaných vedcov. Dôležité boli nielen publikácie a články, ktoré vedci uverejnili v karentovaných časopisoch, či to, koľkokrát boli citované, ale aj ich Hirschov index, či spolupráca na medzinárodných vedeckých projektoch.

Hodnotitelia si uvedomovali aj to, že ani čísla nemusia byť vždy objektívne, hlavne, ak sa porovnávajú v rámci rozličných vedných odborov. Preto profily vedcov dopĺňali aj kvalitatívnymi kritériami. Napríklad, v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa ku každému nominovanému vedcovi vyjadrili dvaja odborníci z daného oboru.

V poslednej časti hodnotitelia preverovali u vedcov dodržiavanie etických štandardov. Hlavný dôraz sa kládol na to, aby boli dáta správne interpretované, neskresľovali sa alebo neboli sfalšované.

„Náš hodnotiaci proces sme nastavili tak, aby odzrkadľoval najvyššie štandardy v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore. Niekoľko mesiacov práce na hodnotení vedcov a pedagógov prinieslo mnoho zaujímavých zistení. Dnes neexistuje aktuálny prehľad o tom, čo z výskumu realizovaného na Slovensku môžeme považovať za excelentné  aj vo svetovom meradle. Vedecké a vzdelávacie inštitúcie  dostatočne nepresadzujú rozmer vedeckej etiky. Na druhej strane je veľmi povzbudzujúca ochota spolupracovať zo strany všetkých oslovených vedecko-výskumných organizácií a masívna podpora vysokých škôl. Veríme, že výsledky prvého ročníka ESET Science Award nebudú vedeckú obec polarizovať, ale že budú vnímané ako náš vklad do diskusie, akú vedu na Slovensku chceme vytvárať a podporovať,“ konštatuje v tlačovej správe spoločnosti ESET projektová manažérka ocenenia Paulína Böhmerová.

O laureátoch rozhodovali aj nobelisti

O laureátoch v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov rozhodla medzinárodná komisia.

„Finalisti všetkých kategórií sú vynikajúci vedci. Som rada, že aj malá krajina ako Slovensko sa môže pochváliť takto kvalitnými osobnosťami. Ako malá krajina sa musíme otvárať zahraničiu vo všetkých oblastiach života, vedu nevynímajúc. Angažovanie medzinárodnej komisie je konkrétny spôsob, akým slovenské poznatky dostávame do povedomia v medzinárodnom vedeckom priestore. Veríme, že osobnosti, ktoré sa stanú laureátmi, budú inšpiráciou pre študentov a mladých vedcov a dôkazom, že kvalitná veda sa dá robiť aj na Slovensku,“ hovorí Böhmerová.

Predsedom Medzinárodnej komisie bol nemecký biofyzik Erwin Neher, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu. Ďalšími porotcami boli švajčiarska fyzička Ursula Keller, maďarský matematik László Lovász, nemecký biológ Carl-Philipp Heisenberg a americký technológ Chris Csíkszentmihályi.  

Napriek množstvu najrôznejších ocenení na Slovensku, považujem ESET Science Award za mimoriadnu a prelomovú udalosť. Odvahu Nadácie ESET zveriť hodnotenie vedcov významným osobnostiam svetovej vedy, medzi nimi i nositeľom Nobelovej ceny, je krokom, ktorý nemá na Slovensku precedens,“ konštatuje v tlačovej správe predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Okrem finančnej odmeny laureáti dostali aj sošku s názvom V jadre poznania od sochára Filipa Šicka.

Soška s názvom V jadre poznania od sochára Filipa Šicka

Spracovala: Denisa Koleničová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: ESET Science Award, Linda Kisková Bohušová

Zdroj: ESET/Seesame

Uverejnila: ZH

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky