Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Detský letný tábor v Nitre

VEDA NA DOSAH

Malí žiaci na detskom tábore v Nitre

Odovzdaním diplomov úspešne zavŕšil svoju premiéru Detský letný tábor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom tábora je prezentovať vedu ako životnú filozofiu a podnietiť v žiakoch záujem o prírodné vedy a informatiku, ako aj myšlienky o svojom možnom budúcom povolaní.

Detský letný tábor určený žiakom základných škôl druhého stupňa vo svojej premiére preniesol žiakov do tajov fyziky a informatiky. Ako inšpirácia táboru poslúžili dve aktivity, ktoré majú za sebou už niekoľko úspešných ročníkov. Prvým z nich je tábor FAJN fungujúci od roku 2006 a druhým tábor ITečk@r organizovaný od roku 2013. Spojením myšlienok spomínaných dvoch tábor sa otvorili dvere zvedavým žiakom detského letného tábora v rámci projektu IT Akadémia. 

Čo všetko žiaci na tábore zažili

Ako nám povedal jeden z organizátorov tábora, nechceli ho orientovať jednostranne. Spojením oblasti fyziky a informatiky ponúkli žiakom priestor, v ktorom sa dozvedeli nové veci nielen z oblasti, ku ktorej viac inklinujú, ale mohli sa zaoberať aj oblasťou o ktorej možno ani nevedia, že by ich mohla baviť.

V informatickej časti sa žiaci venovali historickému kvízu, prostredníctvom ktorého datovali jednotlivé miľníky informatiky a zistili, že súčasné technológie sú úzko previazané s minulosťou. Bezdrôtovú komunikáciu medzi dvoma zariadeniami, ako aj programovanie na rôznych úrovniach si žiaci vyskúšali formou ovládania edukačných robotov ako napríklad Ozobot, Sphero a Lego Mindstarms EV3. Súčasťou programu bola aj návšteva vedeckého parku. Počas pobytu žiaci zistili ako funguje prepojenie a integrácia počítačov pri výrobe rôznych predmetov a materiálov na profesionálnych zariadeniach. Počas tábora sa nezabudlo ani na rôzne súťaže a hry. Počas nich žiaci identifikovali tajný kľúč a dešifrovali správy, hľadali poklad s využitím GPS lokácie, naučili sa binárnu sústavu a nechýbali ani rôzne vedomostné kvízy.

Žiaci zamyslení nad úlohami

V tematickej oblasti fyziky, čakali na žiakov najmä experimenty, ktoré môžu použiť aj v bežnom živote. Experimenty boli zamerané napríklad na výkon. Žiaci mali behaním po schodoch zistiť, koľko žiaroviek ich beh dokáže rozsvietiť. Venovali sa aj vplyvu znečistenia vodným kameňom na výkon rýchlovarnej kanvice a opäť sa nezabudlo ani na rôzne hry a súťaže. Súčasťou fyzikálnej časti bola aj návšteva moderného informačného centra ENERGOLAND, kde žiakov oboznámili s dôležitosťou energie pre každodenný život. 

A ktoré zážitky boli tie naj…? „Zaujímavé boli určite všetky aktivity. Pre deti bola určite najzaujímavejšou aktivitou práca s robotmi, ovládanie na diaľku a pomocou jednoduchých programov. Fyzicky najnáročnejšou aktivitou bolo behanie po schodoch, ktoré malo zabezpečiť svietenie žiarovky. Najmohutnejším dojmom zapôsobila výška chladiacich veží v jadrovej elektrárni. Najneuveriteľnejším zážitkom bolo vytváranie reálnych objektov pomocou 3D tlačiarní vo Fablabe v Bratislave, ktoré im ukázalo, ako môže vyzerať svet už v blízkej budúcnosti. No a napokon najakčnejším zážitkom boli preteky pri hľadaní pokladu pomocou GPS zariadení“, povedal RNDr. Ján Skalka, PhD., jeden z organizátorov podujatia.

Aktivity prebiehali aj vonku

 

Garanti detského letného tábora UKF v Nitre

Pre fyziku: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. – odborný asistent na Katedre fyziky FPV UKF v Nitre.

Zaoberá sa fyzikou a jej výučbou na všetkých úrovniach od materskej až po vysokú školu. Okrem práce sa venuje propagácii fyziky aj prostredníctvom OZ VAU, ktoré pravidelne organizuje detské tábory FAJN, fyzikálnu show pre školy a verejnosť, podujatia Fyzika naživo a Vedecký deň detí VEDET pre najmenších vedcov. Venuje sa príprave budúcich učiteľov a učí ich učiť tak, aby fyzika už nebola na školách strašiakom.

Pre informatiku: Mgr. Martin Cápay, PhD., odborný asistent na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre.

Venuje sa vyučovaniu informatiky a hľadaniu spôsobov a postupov ako ju učiť zaujímavejšie. Venuje sa popularizácii informatiky naprieč celým Slovenskom – workshopy Informatika bez počítača, 3D fotografia, Geolokačné aktivity a Práca s robotmi, a možno sa s ním stretnúť i na celoslovenskej roadshow Moderný učiteľ. Venuje sa príprave budúcich učiteľov i odborníkov v oblasti aplikovanej informatiky a občas realizuje webináre pre záujemcov z radov učiteľov a zainteresovanej verejnosti.

 

Viac informácií o tábore FAJN

Viac informácií o tábore ITečk@r

 

Informácie a foto poskytol: RNDr. Ján Skalka, PhD., UKF v Nitre

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: https://www.ukf.sk/1656-zacal-sa-detsky-vedecky-tabor-it-akademia 

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky