Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo nájdete v Quarku 3/2023

VEDA NA DOSAH

Hlavnou témou marcového čísla sú astronómky pracujúce na prelome 19. a 20. storočia v Harvardovom univerzitnom observatóriu.

Pohľad na titulku Quarku z marca 2023. Sú na nej harvardské počítačky. Zdroj: Quark

V hlavnej téme marcového čísla časopisu Quark sa dočítate o skupine žien pracujúcich na prelome 19. a 20. storočia v Harvardovom univerzitnom observatóriu, ktoré významne rozšírili naše poznatky v astronómii a stáli pri vzniku modernej astrofyziky.

Harvardské počítačky

Devätnáste storočie prispelo ľudstvu viacerými objavmi a niektoré z nich posunuli vpred aj astronómiu. Boli nimi najmä objav spektroskopie Josephom Fraunhoferom a vynález fotografie. Práve fotografia umožnila spresniť astronomické pozorovania. Astronómovia tak už neboli odkázaní iba na svoj zrak. Za okulárom ďalekohľadu nemusel sedieť pozorovateľ, ale namiesto toho tam bola nainštalovaná fotografická platňa, na ktorú sa celý obraz zachytil a následne sa mohol analyzovať. Kombinácia spektroskopie a fotografie umožnila zachytávanie spektier hviezd.

V druhej polovici 19. storočia vznikla v Harvardovom univerzitnom observatóriu v Spojených štátoch amerických iniciatíva katalogizovať vlastnosti a spektrá čo najväčšieho počtu hviezd. Túto myšlienku najprv presadzoval lekár a amatérsky astronóm Henry Draper. Ten však v roku 1882 zomrel a na jeho prácu nadviazala jeho manželka Mary Anna Palmer Draperová, ktorá založila podporný fond.

Veľmi rýchlo sa však ukázalo, že ide o náročnú úlohu. Bolo totiž potrebné katalogizovať obrovské množstvo hviezd. Vzhľadom na jasnosť hviezd, ktoré sa v observatóriu usilovali študovať, ich museli analyzovať rádovo státisíce. V súčasnej dobe počítačov sa to javí ako pomerne jednoduché, no nachádzame sa v období, v ktorom boli ešte hudbou budúcnosti. Fotografie a spektrá hviezd sa analyzovali ručne. Bolo tak nutné nájsť dostatočnú výpočtovú silu, teda akési ľudské počítače.

Blízkym priateľom rodiny Draperových bol aj astronóm Edward Charles Pickering, riaditeľ Harvardovho univerzitného observatória. Ten usúdil, že po vhodnom zaučení môžu na túto prácu zamestnať ženy. V roku 1887 založil netradičnú skupinu zloženú čisto zo žien, ktorá začala systematicky katalogizovať a analyzovať fotografické platne a spektrá hviezd vytvorené počas nocí ich mužskými kolegami. E. Ch. Pickering ako jednu z prvých členiek tejto skupiny zamestnal svoju slúžku Williaminu Flemingovú. Treba však poznamenať, že tieto ženy sa orientovali v prírodných vedách, matematike, fyzike aj astronómii. Išlo o mimoriadne inteligentné a vzdelané ženy, absolventky dievčenských škôl, ktoré, ako sa neskôr ukázalo, vedeli excelentne pracovať s astronomickými údajmi.

Mýty o chudnutí

Obezita a nadváha zhoršujú zdravie a kvalitu života ľudí. O tom, ktoré z receptov na chudnutie treba brať s rezervou a prečo, sme sa rozprávali s profesorom Alexandrom Sirotkinom z Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre.

Na detailoch záleží

To, či budú lopty lietať ďalej alebo bude ich let stabilnejší, závisí nielen od športovcov. Fyziku loptových športov ovplyvňujú aj materiály, z ktorých sú lopty vyrobené, a ich povrchy.

Obraz ako realita

Medzi ľudskými očami a digitálnou kamerou je mnoho zásadných rozdielov. Naše oči síce zachytávajú obraz veľmi podobne ako kamery, ale spracovávajú ho úplne inak.

Ochladzovanie bublinami, Vták s hlavou T. rexa, Ochutené plasty, Amorfný ľad, Streptokok alergikov, Vzácne zeminy z odpadu, Primáty v Arktíde, Najstarší mozog stavovca, Tekuté roboty, Indikátory života, Podmienky pri dvojhviezdach, Laserový bleskozvod. To je výber ďalších tém, ktoré nájdete v rubrike Magazín. Samozrejme, aj v marcovom čísle Quarku sa môžete otestovať a precvičiť si mozgové bunky riešením zaujímavých úloh.

Výber článkov z marcového čísla časopisu Quark

Dobré vysvetlenia

Aké vlastnosti by mali mať dobré vysvetlenia rozhodnutí modelov umelej inteligencie? Často musíme z viacerých modelov, ktoré sú k dispozícii, hľadať tú najvhodnejšiu konfiguráciu.

Prirodzené predátory baktérií

Zvýšená spotreba antibiotík vedie k nárastu počtu patogénnych baktérií odolných proti nim. Aj preto vedci skúmajú možnosti terapie pomocou bakteriofágov ako prirodzených predátorov baktérií.

Superzeme s oceánmi

Vedci objavili dva vodné svety – exoplanéty, ktorých veľkú časť tvorí voda. Planéty obiehajú okolo červenej trpasličej hviezdy v súhvezdí Lýra, vzdialenej asi 218 svetelných rokov od Zeme, a nepodobajú sa na žiadnu z planét našej slnečnej sústavy.

Prvé jarné huby

V marci a apríli sa začína nová sezóna rastu húb a v prírode sa objavujú prvé jarné druhy. Patria medzi ne smrčky a smrčkovce, ušiaky, šťavnačka, ohnivce, uchovec, čírovnica, hodvábnica či hlivy.

Najmenšia volavka

Najmenší z volavkovitých vtákov nielen u nás, ale aj v celej Európe je bučiačik močiarny. S dĺžkou tela 35 cm a rozpätím krídel 55 cm dosahuje veľkosť holuba.

Cesta dláždená dôverou

Umelá inteligencia sa stáva všadeprítomnou v našom každodennom živote. Mnohí výskumníci sa však domnievajú, že to, čo sme videli doteraz, je len začiatok.

Postavme si pyramídu

Mnohé súčasné stavby by boli bez techniky nepredstaviteľné, a to aj napriek údivu, aký v nás vzbudzujú niektoré stavby minulosti.

Nekončiaca sa zábava

Základným princípom zábavného parku sú atrakcie trvalo inštalované na pozemkoch buď priamo v mestách, alebo v ich bezprostrednej blízkosti, aby nemali problém s návštevnosťou.

Slovenská rozprávka rozpráva

Pojem rozprávka sa najčastejšie spája s detskou literatúrou. Mnohí možno nevedia, že slovenské ľudové rozprávky sa rozprávali najskôr v čase, keď deti už dávno spali. Ich obsah neraz nebol pre deti vhodný.

Na hárku papiera

Papier má mnohoraké využitie. Môže spĺňať úžitkovú, ale aj estetickú funkciu. A výborne sa hodí i pri experimentálnom budovaní vedomostí. Mohol by hárok kancelárskeho papiera udržať človeka?

Vysoká matematika

Vysoká matematika akoby vedcov niekedy mentálne oddeľovala od bežnej spoločnosti. Matematici sa však dostávajú k podstate aj globálnych problémov. Dokážu to pritom sofistikovane a dokonca elegantne.

Oblúky horských dráh

O horských dráhach treba vedieť dva základné poznatky – vláčik bez motora sa pohybuje dopredu pôsobením gravitačnej sily a so zrýchlením, ktoré platí pri pohybe po kružnici.

Chemická exotika múmií

Najnovšie analýzy vzoriek DNA starých Egypťanov odhalili dovoz mumifikačných látok a exotických prísad do Egypta z nečakanej diaľky.

Dobro, ktoré rezonuje

Kde by bola súčasná hudba bez gitary? A kde by bol svet gitarovej hudby bez bratov Dopjerovcov, ktorých vynález sa uplatnil vo svete hudby všetkých žánrov?

Nové vydanie časopisu Quark si môžete kúpiť v novinových stánkoch od 1. marca 2023, prečítať na webovej stránke časopisu alebo vyzdvihnúť priamo vo svojej schránke.

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky