Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Byť vedcom a poznávať

VEDA NA DOSAH

ukážka sosáka muchy pod mikroskopom

Nájdi v sebe vedca. Aktivita, ktorú v tomto roku realizovali štyri ústavy Slovenskej akadémie vied umožnila žiakom základnej školy „pričuchnúť“ si bližšie k vede a prakticky si overiť svoje nadobudnuté vedomosti. Aktivita poukazuje na dôležitosť podporovať vedu systematicky. Žiaci sa sami priznali, že vymoženosti, ktoré im veda ponúka, vnímajú ako samozrejmosť a až na jednotlivých ústavoch si uvedomili koľko úžasnej a dlhoročnej práce sa za jednotlivými „vynálezmi“ skrýva. Počas návštevy jednotlivých ústavoch SAV zameraných na rôzne oblasti vedy, sa žiaci dozvedeli mnoho nových a podnetných informácií. Niektorých to upútalo natoľko, že reálne začali rozmýšľať nad fascinujúcou prácou v oblasti vedy a výskumu.

Čo všetko sa žiaci na jednotlivých ústavoch SAV dozvedeli…

Niečo o polyméroch

Čo je to polymér, na čo sa používa a stretávame sa s ním bežne aj doma v kuchyni? Aké majú polyméryna Ústave polymérov SAV vlastnosti, ako a z čoho sa vyrábajú a akým spôsobom ich vieme recyklovať? Okrem tajov z oblasti polymérov, sa žiaci dozvedeli odpovede aj na tieto otázky. Na Ústave polymérov SAV sa vedci so žiakmi podelili aj o svoju motiváciu, ktorá ich viedla k vede. Žiaci sa okrem „teoretických vedomostí“, pozreli aj do rôznych laboratórií zameraných na výrobu a testovanie polymérnych materiálov. V laboratóriu elektrostatického zvlákňovania žiaci videli spracovanie polymérov do formy veľmi jemných vlákien, ktoré by v budúcnosti mohli slúžiť ako vhodné nosiče liečiv a iných bioaktívnych molekúl. Žiakov najviac zaujalo prirovnanie výroby týchto vlákien k práci pavúka, ktorý snová svoje siete v prírode. V laboratóriu kompozitných materiálov sa žiaci dozvedeli, ako pripraviť vodivý polymér chemickou oxidačnou polymerizáciou vo vodnom roztoku a vyskúšali si meniť farbu indikačných roztokov vplyvom meniaceho sa pH jednoduchými neutralizačnými reakciami s kyselinou citrónovou. Na záver mohli sledovať, ako sa testujú mechanické vlastnosti polymérov a aj si sami vyskúšať prácu vedcov lámaním vzoriek.

Materiálové inžinierstvo a strojárstvo – potreba výskumu

Materiály vyrobené ľudskou rukou sú všade okolo nás a bez ich neustáleho zlepšovania by sme ich nemohli používať do takej miery, v akej ich môžeme používať dnes. Aj preto je výskum v oblasti materiálového inžinierstva a strojárstva veľmi dôležitý. Uvedomili si to aj žiaci počas prehliadky Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. V laboratóriu prípravy materiálov žiaci zistili, ako sa na vzorke pripravuje dokonale hladký povrch vzorky, ktorý umožňuje nahliadnuť do mikroštruktúry materiálu a pochopiť, ako je štruktúra prepojená s výrobou. V laboratóriu mikroskopie sledovali pomocou elektrónového mikroskopu samotnú mikroštruktúru a zistili, aké je pri sledovaní mikrosveta materiálov dôležité zväčšenie a ako sa dá zistiť chemické zloženie materiálov. Žiaci tiež nahliadli do mikrosveta biologických materiálov, ako je drevo, kosť a zistili, že oba materiály sú pórovité. Uvedomili si, že na to, aby bol materiál pevný, nie je treba veľkú hustotu, ale naopak správne rozloženie materiálu po jeho priereze, čo zabezpečí jeho dostatočnú tuhosť a odolnosť voči poškodeniu ako napr. odolnosť stromu voči zlomeniu počas silného vetra. V laboratóriu tomografie sa oboznámili s princípom 3-D tomografu a sledovali „vnútornosti“ vzoriek z rôznych vedných oblastí; materiálov, elektroniky, geológie, archeológie, ale aj zo sveta zvierat a hmyzu.

ukážka krídla muchy pod mikroskopom

Ako funguje jeden z najdôležitejších orgánov tela – srdce

Správna životospráva, životná kondícia, ako aj potreba zachovania si fyzickej aktivity do vyššieho veku, vedie k systematickej prevencii a k udržaniu životaschopnosti srdca ako neutíchajúceho čerpadla obehovej sústavy. srdceChránime si naše srdce, vieme čo všetko môžeme pre jeho správne fungovanie urobiť a uvedomujeme si množstvo chorôb súvisiacich so srdcom? Odpovede na mnohé otázky sa žiaci dozvedeli na návšteve Ústavu výskumu srdca SAV. Pracovisko žiakom prezentovalo oblasť výskumu zameranú na rôzne civilizačné ochorenia, akými sú cukrovka, hypertenzia (vysoký krvný tlak), ale aj zvýšený cholesterol. Žiaci boli oboznámení s dôležitosťou a nevyhnutnou potrebou neustálej dodávky energie pre srdce a s funkciou mitochondrií, ktoré predstavujú továreň na energiu. Žiaci nahliadli aj do laboratórií a bližšie sa zoznámili s laboratórnym a prístrojovým vybavením, kde im boli predvedené viaceré laboratórne techniky. Pozreli si napríklad prípravu vzorky pre mikroskop, farbenie preparátov a sledovanie tkanivových štruktúr pod svetelným a fluorescenčným mikroskopom. Najzaujímavejšia bola časť, kde sa žiaci oboznámili o dôležitosti trénovania srdca. Srdce podobne ako iné svaly v tele, môžeme „trénovať“ a zlepšiť tak jeho funkciu, ako aj zvýšiť jeho odolnosť voči rôznym ochoreniam. Tento proces sa nazýva adaptácia. Jedným spôsobom ako „trénovať“, posilňovať naše srdce je pravidelné cvičenie, t. j. fyzická aktivita.

Chémia v každodennom živote, ako aj v medicíne

Cukry a sacharidy sú jednoduché molekuly so sumárnym vzorcom C6H12O6. Ide napríklad o glukózu a fruktózu, s ktorými sa najčastejšie stretávame v ovocí. Spájaním takýchto jednoduchých cukrov vznikajú disacharidy, napríklad sacharóza, ktorou sladíme kávu alebo čaj. Keď sa spojí veľké množstvo, stovky aj tisíce jednoduchýchchemická reakcia po pridaní kontrastnej látky cukrov do jedného reťazca, vznikajú polysacharidy. Kde všade v biosfére nájdeme polysacharidy a aké úlohy plnia? To všetko sa žiaci dozvedeli na Chemickom ústave SAV. Žiaci počas návštevy zistili, aká je úloha cukrov ako informačných molekúl. Na príklade krvných skupín im bolo ukázané, aký dôsledok má malá zmena v dekorácii červených krviniek molekulami cukrov. Videli, ako vyzerá baktéria cholery, ako sa dostane do nášho tráviaceho traktu a čoho je potom schopná. Navyše objavili princíp, že telo človeka vie rozoznať svoje vlastné od cudzieho, a pritom to cudzie eliminovať a zapamätať si to. Pracovníci ústavu im to demonštrovali práve na príklade konštrukcii možnej vakcíny proti cholere. V chemickom laboratóriu si žiaci pozreli a vyskúšali separáciu farbičiek pomocou papierovej chromatografie a dozvedeli sa, na čo táto jednoduchá metóda slúži a ako sa dá bežne využiť. Tiež sa dozvedeli, na akom princípe funguje dialýza, ktorú už mnohí poznali ako lekársku metódu pre liečenie pacientov. V biochemickom laboratóriu žiaci videli modernú separáciu biomolekúl (bielkovín) pomocou elektroforézy a ozrejmili si na čo táto metóda slúži a ako ju biochemici vedia využiť. Žiaci si sami mohli stanoviť obsah bielkovín a cukrov v slinách pomocou farebnej reakcie so špecifickými činidlami a nakoniec si vyskúšali očkovanie kvasiniek na živnú pôdu.

chemická reakcia po pridaní kontrastnej látky

 

Rozhovor s tvorcom myšlienky projektu Nájdi v sebe vedca Ing. Martinom Noskom, PhD. sme vám priniesli v júli

 

Informácie a foto poskytli: Ing. Martin Nosko PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV; Ing. Miroslav Ferko PhD., Ústav pre výskum srdca SAV; Ing. Pavol Farkaš PhD., Chemický ústav SAV; Ing. Alena Šišková PhD., Ústav polymérov SAV; Mgr. Silvia Podhradská PhD., Ústav polymérov SAV; Mgr. Gabriel Kalna, Základná škola Pavla Marcelyho, Bratislava

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto výskum srdca a chémia v každodennom živote: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky