Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bratislavská Vedecká cukráreň – NCP VaT

VEDA NA DOSAH

NCP VaT

Veda by už nemusela byť pre stredoškolákov až takým strašiakom, ako ju vo všeobecnosti vnímajú najmä mladí ľudia. Vedecký výskum je totiž ešte stále, aj v 21.storočí, v ich očiach niečo abstraktné, samoúčelné a samotní vedci čudáci, ktorí sú zavretí vo svojich laboratóriách a skúmajú niečo, o čom laická verejnosť ani netuší.

Nabúrať tento mýtus o vede a vedeckom bádaní má za úlohu Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti /NCP VaT/, ktoré vzniklo v marci 2007 ako súčasť Centra vedecko-technických informácií SR /CVTI SR/. Svojimi popularizačnými aktivitami chce zrozumiteľnou formou priblížiť svet vedy a techniky verejnosti, najmä však mládeži, a presvedčiť ich že veda a výskum, respektíve ich výsledky, do veľkej miery ovplyvňujú kvalitu nášho každodenného života. Preto spomínané NCP VaT, v spolupráci s občianskym združením Mladí vedci Slovenska, spustilo v  roku 2008 na Slovensku ojedinelý projekt pod názvom Bratislavská vedecká cukráreň. Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky, ktoré sa organizujú raz do mesiaca v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR oslovuje vedcov – odborníkov, popularizátorov vedy, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študenti v Bratislavskej vedeckej cukrárništudentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Pochopiteľne ako v každej cukrárni, aj v tej vedeckej, sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje čaro zohráva najmä mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti – stále atraktívne však sú génové manipulácie, biotechnológie, globálne otepľovanie, robotika, umelá inteligencia, geológia a ďalšie.Záujem o účasť vo vedeckej cukrárni v poslednom čase zo strany stredných škôl výrazne vzrástol. Na podnet samotných učiteľov Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR pri koncipovaní tém dokonca vychádza v ústrety školám. Jednotlivé témy vedeckej cukrárne sa aktuálne prispôsobujú aj učebným osnovám tak, aby si študenti rozšírili a doplnili konkrétne vedomosti v jednotlivých predmetoch. Bratislavská vedecká cukráreň, ktorá hostila už desiatky významných slovenských vedcov a výskumníkov a ročne ju navštívi v priemere vyše 1000 študentov stredných škôl a osemročných gymnázií, napĺňa okrem popularizačného aspektu aj iné, dôležitejšie poslanie. A tým je podnietiť záujem mladých ľudí v budúcnosti o štúdium prírodovedných a technických odborov na vysokých školách.

INFORMÁCIE O BRATISLAVSKEJ VEDECKEJ CUKRÁRNI

Autor: CVTI SR

Foto: CVTI SR

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky