Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Augustová Veda v CENTRE: Ako vieme riešiť problémy sucha u nás či v Európe?

VEDA NA DOSAH

S Paulínou Valovou a Petrom Kajabom sa budeme rozprávať o suchu nielen na Slovensku.

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Ako vieme riešiť problémy sucha u nás či v Európe? Zdroj: CVTI SR

Hoci by sa mohlo zdať, že Slovensko nie je výrazne ohrozené výskytom sucha a jeho dôsledkov, skúsenosti z praxe ukazujú opak. Aký je pohľad vedcov na problémy so suchom? Prinesie konferencia Európskej meteorologickej spoločnosti možné riešenia?

Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 31. augusta 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našimi hosťami budú RNDr. Paulína Valová a Mgr. Peter Kajaba zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Bratislave.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na Youtube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 30. augusta 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Odborníci na sucho sa stretnú v Bratislave

Od roku 2015, keď sa začalo s monitoringom meteorologického a pôdneho sucha, sa v každom z rokov vyskytlo výnimočné až extrémne sucho na určité časové obdobie aspoň v niektorom regióne Slovenska. Žiadna časť krajiny pritom nie je bez rizika, čo potvrdila prítomnosť sucha v uplynulých rokoch i v oblastiach Oravy, Kysúc či severného Spiša.

Pre poľnohospodárov sú problematické každoročne sa opakujúce obdobia s nízkou relatívnou vlhkosťou pôdy. Pri relatívnom nasýtení pôdy pod úroveň 50 percent sa pre vegetáciu začína kumulovať stres. Európska meteorologická spoločnosť organizuje každý rok medzinárodnú konferenciu, ktorá vytvára jedinečný priestor pre stretávanie sa odborníkov z celého sveta z oblasti meteorológie, klimatológie a príbuzných odborov, aby prezentovali svoje výskumy a výsledky ďalším kolegom. Zameranie konferencie je veľmi aktuálne práve v čase rozsiahlych zmien klímy. Tento rok sa bude konať v septembri v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

RNDr. Paulína Valová pracuje v SHMÚ v Bratislave od roku 1990. Najskôr pôsobila na odbore meteorologického zabezpečenia jadrovej energetiky v Jaslovských Bohuniciach, od roku 2002 je zamestnaná ako meteorológ prognostik na oddelení meteorologických predpovedí a výstrah. Okrem toho je predsedníčkou Slovenskej meteorologickej spoločnosti, o. z., ktorá združuje profesionálov i neprofesionálov pôsobiacich v oblasti meteorológie, klimatológie a iných príbuzných odborov.

Mgr. Peter Kajaba pôsobí v SHMÚ v Bratislave od roku 2006 ako meteorológ a klimatológ špecialista. Venuje sa expertnej a posudkovej činnosti v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci SR a riešeniu úloh zameraných na klimatický systém a klimatickú zmenu, dopady a zraniteľnosť územia.

Európska noc výskumníkov

Táto prednáška je sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov (ENV) 2023. Hlavný program ENV sa uskutoční 29. septembra 2023 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ale aj v ďalších štyroch mestách a okolitých lokalitách. Súčasťou festivalu vedy budú prednášky, workshopy, súťaže či zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Nebudú chýbať ani sprievodné podujatia, ku ktorým patria vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE a Vedecké cukrárne. Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky