Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aprílová Vedecká cukráreň priblíži, prečo mozog potrebuje pohyb

VEDA NA DOSAH

Dozviete sa, ako sa počas cvičenia svaly s mozgom „rozprávajú“ a ako to pôsobí na všetky naše orgány.

Banner k Vedeckej cukrárni na tému Mozog potrebuje pohyb alebo prečo koaly zaradili evolučnú spiatočku. Prednášajúca: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Grafický pútač na aprílovú Vedeckú cukráreň. Zdroj: CVTI SR

Pohyb je jedným z nástrojov evolúcie a prostriedkov na udržanie zdravia. A keďže sme jedno telo a jedna duša, pravidelná dávka dostatočne intenzívneho pohybu je veľmi prospešná aj pre mozog a mozgové funkcie. Vedeli ste, že cvičenie veľmi efektívne podporuje plasticitu nášho mozgu a môže zlepšiť našu pamäť? Práve fyzické cvičenie dokáže stimulovať tvorbu nových neurónov (mozgových buniek) a ich vzájomnú komunikáciu.

Ešte zaujímavejšie je, že tieto účinky do značnej miery súvisia aj s molekulami, ktoré sa uvoľňujú zo svalu pri svalovej kontrakcii počas cvičenia. Áno, sval sa s nami „rozpráva“, komunikuje pomocou signálov, ktoré mu zabezpečia dostatok energie pre náročnú prácu, teda pre pohyb. Molekuly uvoľnené zo svalu však pôsobia prakticky na všetky naše orgány vrátane mozgu. Pravidelná aktivácia tejto molekulárnej symfónie pri pohybe vedie postupne k reštrukturalizácii celého organizmu. Výsledkom je vyššia zdatnosť, lepšia odolnosť voči ochoreniam, vyššia výkonnosť (aj akademická) a funkčná kapacita, ale aj spomalenie starnutia.

Aprílová Vedecká cukráreň sa bude konať s účasťou verejnosti. Otázky pre prednášajúcu môžete napísať mejlom na vnd@cvtisr.sk do 19. apríla 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., sa spolu s manželom Jozefom Ukropcom a ich výskumným tímom z Biomedicínskeho centra SAV venujú výskumu účinkov pohybovej aktivity na človeka a na jeho zdravie. Hľadajú molekuly, ktoré sprostredkujú adaptáciu na pohyb a jej synchronizáciu v rámci celého organizmu. Zaoberajú sa aj zmenami metabolizmu, teda premenou látok a energie, vplyvom rôznych energeticky náročných situácií, či už je to cvičenie, chlad/otužovanie, alebo rôzne ochorenia, napríklad cukrovka (diabetes) 2. typu. Spolupracujú s mnohými klinickými pracoviskami doma aj v zahraničí, čo im umožňuje využívať široké spektrum moderných metodík. V Centre pohybovej aktivity BMC SAV realizujú klinické štúdie aj dlhodobé tréningové programy pre seniorov, pacientov s obezitou, pacientov s Parkinsonovou chorobu či vyliečených onkologických pacientov. Poukazujú na zdravotné benefity, ako aj na dlhodobú udržateľnosť tréningových programov a presadzujú využitie cvičenia v prevencii a liečbe mnohých chronických ochorení vrátane Alzheimerovej choroby, cukrovky či niektorých druhov rakoviny.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu.

Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Diskutuje sa v nej v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky