Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aprílová cukráreň: Dá sa rastlina uspať?

VEDA NA DOSAH

O elektrických signáloch a anestézii v rastlinách sa budeme tentoraz rozprávať s biológom Andrejom Pavlovičom.

Banner k podujatiu Vedecká cukráreň na tému Dá sa rastlina uspať? O elektrických signáloch a anestézii v rastlinách. Prednášajúci: doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.

Hoci rastliny nemajú neuróny, vedia generovať a šíriť elektrické signály. Tie v rastlinách roznášajú prostredníctvom cievnych zväzkov, a dokážu tak informovať vzdialené orgány napríklad o útoku herbivora.

Elektrické signály v rastlinách spúšťajú rôzne reakcie od sklapnutia listu mäsožravej mucholapky až po aktiváciu génovej expresie.

Nedávne štúdie odhalili, že na prenose elektrického signálu v rastlinách sa podieľa rovnaká trieda glutamátových receptorov, aké sa nachádzajú v mozgu človeka.

Počas aprílovej Vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční v utorok 18. 4. 2023 o 9.00 hod. v konferenčnej miestnosti CVTI SR, si povieme viac o fungovaní tohto mechanizmu, zodpovieme si rôzne otázky týkajúce sa komunikácie rastlín a dozvieme sa, či môžu na rastliny pôsobiť anestetiká a či sa dá rastlina uspať.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 17. 4. 2023. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcom

Doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD., vyštudoval fyziológiu rastlín na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa venuje štúdiu fotosyntézy a elektrickej signalizácie rastlín. Objektom jeho špeciálneho záujmu sú popri bežných rastlinách najmä mäsožravé rastliny. Pomocou rôznych metodických postupov skúma, ako rastliny vnímajú svoje okolie, akým spôsobom túto informáciu spracúvajú a ako na ňu adekvátne reagujú. Výsledky naznačujú, že rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou nie sú až také priepastné, ako sme sa voľakedy domnievali.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia študentom populárnou formou a jednoduchým spôsobom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a v technike. Vo Vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky