Program FVF 2016

PONDELOK 27.6.2016

⇒ Divadlo Malá scéna STU

  • 9.00 hod. – povinná registrácia

– film: Agrobiodiverzita – za čo môže človek (Spektrum vedy 2011, 26 min.)

– film: Bezpečné a chutné potraviny (Spektrum vedy 2016, 26 min.)

– diskusia: Ing. Pavol  Hauptvogel, PhD.

(predpokladaný čas trvania  programu: 9:00 hod. – 11:00 hod.)

         

UTOROK 28.6.2016

⇒ Divadlo Malá scéna STU

  •  9.00 hod. – povinná registrácia

– film: Mobilné robotické systémy (Spektrum vedy 2010, 26 min.)

-film: Dnes v budúcnosti (Spektrum vedy 2011, 26 min.)

diskusia: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.

(predpokladaný čas trvania  programu: 9:00 hod. – 11:00 hod.)

 

 STREDA 29.6.2016

⇒ Divadlo Malá scéna STU

  •  9.00 hod. – povinná registrácia

– film: Živí proti živým (Spektrum vedy 2012, 26 min.)

– film: Parazity v mestách (Parazitologický ústav SAV v Košiciach 2015, 27 min.)

diskusia: doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.

(predpokladaný čas trvania  programu: 9:00 hod. – 11:00 hod.)

  • 19:00 hod

 – ZvedaVEC (cyklus dokumentárnych filmov venovaných vede a technike, v ktorých vystupuje raper Vec ako „sprievodca“ novými technológiami)

– diskusia: Vec (Branislav Kováč)

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

Anotácie k filmom

Videozáznam z diskusie: