Anotácie k filmom FVF 2016

Spektrum vedy je cyklus televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov, o ich mimoriadnych objavoch.

 

1.deň – pondelok 27.6.2016

Poľnohospodárske a potravinárske vedy – Medzinárodný rok strukovín 2016

Agrobiodiverzita – za čo môže človek (Spektrum vedy 2011)

Odborný garant: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc., Katedra genetiky a šľachtenia rastlín,  Slovenská poľnohospodárska univerzita  v Nitre

Dokumentárny film na úvod divákom objasní, ako samotná príroda ovplyvňovala agrobiodiverzitu v dávnej histórii a následne vysvetlí súčasný negatívny vplyv človeka. Diváci sa dozvedia o agrobiodiverzite tradičných a menej známych druhov rastlín, o spôsoboch ochrany agrobiodiverzity  v jednotlivých ekosystémoch,  ako aj o uchovaní agrobiodiverzity v chove a výžive hospodárskych zvierat.

Bezpečné a chutné potraviny (Spektrum vedy 2015)

Odborný garant: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho

Hlavnou ideou dokumentárneho filmu je zdravo jesť a vedieť čo jeme. Hovorí sa, že čím zdravšie jedlo jeme, tým je menej chutné. Prečo je to tak? Je toto tvrdenie opodstatnené, alebo iba marketing chce, aby sme jedli presolené a presladené   potraviny, a aby z nás mal farmaceutický, ale aj iný marketing ďalší úžitok?   Dokument predstaví Výskumný ústav potravinársky, ktorý sa prioritne zaoberá   výskumom kvality potravín a ich dopadu na zdravie človeka.


2.deň
 – utorok 28.6.2016 

Technické vedy – robotika

Mobilné robotické systémy (Spektrum vedy 2010)

Odborný garant: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD., Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dokumentárny film o mobilných robotických systémoch vtiahne diváka do snov a utópií, ktorými ľudstvo žije odjakživa, a ktoré sú motorom pokroku, neustálej zvedavosti a výzvou na posúvanie hraníc poznania.  Kam sa až ľudstvo dostalo na ceste za podmanením si prírody, fyzikálnych a iných javov? Ako sa cez tento know-    how vyvinuli sofistikované mobilné robotické systémy? Ako ich dokážeme využívať v praxi? Okrem odpovedí na tieto a mnohé iné otázky sa dozvieme aj to, že práca na inteligencii, sofistikovanosti a výkonnosti robotického systému je otázkou umného spojenia oblastí strojárstva, elektroniky, elektromechaniky a počítačových systémov.

Dnes v budúcnosti (Spektrum vedy 2011)

Odborný garant: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Dokument sa zaoberá navrhovaním a konštrukciou strojov a strojných zariadení, ktoré využívajú prvky umelej inteligencie. S jednoduchými prvkami umelej inteligencie sa už stretávame aj v bežnom živote. V dokumente sa dozviete o navrhovaní komplexných automatizovaných výrobných systémov, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky súčasnej doby a zohľadňujú potrebu udržateľnosti života na našej planéte.

 

3.deň – streda 29.6.2016

Prírodné vedy – parazitológia

Živí proti živým (Spektrum vedy 2012)

Odborní garanti: MVDr. Markéta Derdáková, PhD., Ústav zoológie SAV a RNDr. Boris Klempa, DrSC., Virologický ústav BMC SAV

Dokument predstaví divákom živých nepriateľov ľudstva, vďaka ktorým  vyhaslo oveľa viac životov, ako vo všetkých vojnách dohromady. Sú nimi infekčné choroby, ktoré spôsobujú živé organizmy. Vírusy, baktérie, jednobunkové parazity, ale aj červy, roztoče,  alebo hmyz. Svetová zdravotnícka organizácia zadefinovala najzávažnejšie ochorenia na našej planéte, medzi ktoré určite patria parazitárne, teda  parazitmi prenášané. V našom miernom pásme nehrozia epidémie lepry, alebo tuberkulózy. Ale malária prenášaná komármi Anopheles sa už objavuje v južnej Európe a v 50-tych rokoch bola aj na južnom Slovensku. V dokumente sa dozviete aj o našich domácich parazitoch, najmä kliešťoch, ktoré prenášajú množstvo chorôb. Neumierajú na ne tisícky ľudí,  no citeľne zasahujú do kvality nášho života.

Parazity v mestách

Odborný garant: doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Parazitologický ústav SAV v Košiciach

Parazity a parazitmi prenášané infekčné choroby patria k najčastejším príčinám úmrtí na tejto planéte. Tie najnebezpečnejšie sú rozšírené najmä v tropickom a subtropickom pásme. Vďaka klimatickej zmene a globálnym, spoločenským, ekonomickým a politickým zmenám, sa hranice pôsobenia areálov viacerých parazitov rozširujú zo subtrópov do mierneho pásma a do vyšších horských polôh. Najvýznamnejším miestom medzi infekčnými chorobami zaujímajú zoonózy – spoločné choroby ľudí a zvierat. Dokumentárno-vzdelávací film Parazity v mestách prehľadne popisuje stav výskytu parazitov v jednotlivých lokalitách na Slovensku ale aj v zahraničí.

ZvedaVEC

– séria popularizačných videí venovaných vede a technike, v ktorých vystupuje raper VEC ako „sprievodca“ novými technológiami.

Premietať budeme videá na témy:

Počítačová bezpečnosť

Inteligentné systémy – drony

Telekomunikácie

– Internet a multimédiá

Inteligentné systémy