Európska komisia po prvýkrát udelila Cenu Jána Amosa Komenského

16. máj. 2020 • Pedagogické vedy

Európska komisia po prvýkrát udelila Cenu Jána Amosa Komenského

Zdroj: Európska komisia

V predvečer 70. výročia Schumanovej deklarácie a Dňa Európy oznámila komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová víťazov Ceny Jána Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii. Zo Slovenska zvíťazila Obchodná akadémia z Dolného Kubína.

Cena Jána Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii sa udeľuje víťazom súťaže stredných škôl v celej EÚ. Ide o pilotný projekt, ktorý navrhol Európsky parlament a realizuje ho Európska komisia. Jeho prioritou je výučba a vzdelávanie o vzniku, hodnotách a fungovaní Európskej únie. Cieľom projektu je predstaviť osvedčené postupy pri výučbe na dosiahnutie odporúčaných priorít.

Základné informácie o Európskej únii a jej fungovaní získavajú žiaci Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne už v prvom ročníku na hodinách hospodárskej geografie. Majú k dispozícii informačné materiály, ktoré vydáva EÚ, a tiež krátke videá z oficiálnych stránok európskych inštitúcií. Vo vyšších ročníkoch sa žiaci zaoberajú politikou EÚ v jednotlivých odvetviach a aj tým, ako sa prijaté opatrenia prejavujú v každodennom živote.

Do súťaže, ktorá bola vyhlásená 6. novembra 2019, sa prihlásili školy z 24 členských štátov Európskej únie. Každú prihlášku posúdili nezávislí externí hodnotitelia. V rámci hodnotenia bolo vybratých 22 víťazov. Ocenené školy sprostredkúvajú vedomosti o Európskej únii tvorivým spôsobom, pričom používajú širokú škálu pútavých metód. Každá víťazná škola dostane 8 000 eur a trofej.

Žiaci Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne získavajú informácie o Európskej únii a jej fungovaní už od prvého ročníka

Žiaci Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne získavajú informácie o Európskej únii a jej fungovaní už od prvého ročníka. Zdroj: https://andrisova.wixsite.com/website/politiky-eu-v-skole

Zamerané na kvalitnú výučbu a kreatívny prístup

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Toto historicky prvé udeľovanie Ceny Jána Amosa Komenského školám a učiteľom za kreatívny prístup k výučbe o Európskej únii a jej hodnotách je v tento deň mimoriadne symbolické. V predvečer 70. výročia Schumanovej deklarácie, ktorá je základom mierového projektu založeného predovšetkým na európskej solidarite, zažívajú školy a žiaci v celej Európe rušivé chvíle, aké sme nezažili od vojny. Len vďaka takémuto tvorivému úsiliu a solidarite dokážeme dnes, o sedemdesiat rokov neskôr, túto krízu prekonať a vyjsť z nej silnejší než predtým.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová zdôraznila: „Vzdelávanie o Európskej únii na školách nie je luxus, je to nevyhnutnosť. Musíme zlepšovať vedomosti občanov o Európskej únii už od raného veku a zabezpečiť, aby lepšie chápali jej zmysel. Naše školy dokážu pomáhať rozvíjať kritické povedomie o Európskej únii a zmysel pre európsku spolupatričnosť inšpiratívnymi spôsobmi. Som rada, že táto cena vyjadruje uznanie a zviditeľnenie takej hodnotnej práce.“

Otec moderného vzdelávania 

Ján Amos Komenský bol český filozof, pedagóg a teológ, ktorý sa pokladá za otca moderného vzdelávania. Slúžil ako posledný biskup Jednoty bratskej. Neskôr sa stal náboženským vyhnancom a jedným z prvých zástancov myšlienky všeobecnej výchovy a vzdelávania, ktorú spracoval vo svojej knihe Didactica Magna. Ako pedagóg a teológ v polovici 17. storočia pôsobil vo vedení škôl, ako vládny radca naprieč celou protestantskou Európou.

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne. Zdroj: OA DK

Víťazná škola zo Slovenska: Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne je stredná odborná škola zameraná na vyučovanie odborných ekonomických predmetov. Je nástupcom Strednej ekonomickej školy v Dolnom Kubíne, ktorá bola založená v roku 1968 a umiestnená v budove ZDŠ Bysterec. Prvým riaditeľom SEŠ bol Ing. A. Klein. Škola sa postupne rozrastala, pribúdali absolventi i členovia pedagogického zboru a dostavili sa aj prvé úspechy. V roku 1992 bola SEŠ premenovaná na Obchodnú akadémiu. Rozmach školy znamenal aj zvýšenie počtu žiakov a učiteľov, ako aj nové študijné odbory. Škola získala vlastnú budovu, ku ktorej pristavili ďalšiu. V nej sa nachádzali odborné učebne, výpočtové laboratórium a knižnica, neskoršie telocvičňa vybavená saunou a posilňovňou. Od roku 2012 je riaditeľkou školy Ing. Vilma Janotíková, zástupcami sú Ing. Antónia Bedleková a Ing. Michal Batuna. Študenti vydávajú časopis OADKo. Od nového školského roku budú v I. ročníku otvárať aj jednu triedu v rámci systému duálneho vzdelávania.

Európsky príbeh Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne

https://www.youtube.com/watch?v=C1ZReCBIks4&feature=youtu.be

Deň otvorených dverí v OA DK

https://oadk.edupage.org/a/video

 

Marta Bartošovičová

Zdroj: Európska komisia, Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_816

https://oadk.edupage.org/

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň 10/2020
sutaz FB TVT 2020
Noc výskumníkov 2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najčastejším spúšťačom vážnych psychických porúch je chronický psychosociálny stres.
Zistite viac