Značka: Cena Jána Amosa Komenského

Európska komisia po prvýkrát udelila Cenu Jána Amosa Komenského

V predvečer 70. výročia Schumanovej deklarácie a Dňa Európy oznámila komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová víťazov...

| Marta Bartošovičová