Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Úrad verejného zdravotníctva radí, ako zvládnuť nastávajúcu chrípkovú sezónu

VEDA NA DOSAH

Tohtoročná chrípková sezóna potrvá do mája budúceho roka.

Ilustračná fotografia. Chorá žena sa lieči na chrípku. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Chorá žena sa lieči na chrípku. Zdroj: iStockphoto.com

Minulý týždeň sa na severnej pologuli oficiálne začala chrípková sezóna. Pretrváva do osemnásteho kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, pre túto sezónu to vychádza na úvod mája 2022.

Priebeh tohtoročnej chrípkovej sezóny ovplyvní pandémia ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preto vypracoval odpovede na dvadsať najčastejších otázok, ktoré ľudia mávajú. Brožúru vypracoval kolektív autorov a autoriek, ktorý tvoria hlavní odborníci a hlavné odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a odborníkov zo Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.

Prinášame výber otázok a odpovedí z brožúry. Jej celé znenie nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva, odkiaľ si ju môžete aj stiahnuť.

Začala sa chrípková sezóna. Čo to pre mňa v súčasnej situácii znamená?

Aktivita chrípky sa obvykle zvyšuje približne v priebehu decembra. Počas tohtoročnej sezóny však možno očakávať skorší nástup zvýšeného výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení. Spôsobuje ju vírus, ktorý má niekoľko typov a subtypov.

Chrípke podobné ochorenia vyvolávajú adenovírusy, rinovírusy, respiračný syncyciálny vírus či baktéria Mycoplasma pneumoniae. Ide o respiračné infekcie, ktoré majú podobné príznaky ako covid, čo môže situáciu komplikovať.

Prečo je dôležité dať sa zaočkovať proti chrípke, ak sa predošlú sezónu aj vzhľadom na vtedy nastavené protiepidemické opatrenia vyskytla menej?

Význam očkovania sa po atypickej predchádzajúcej sezóne dokonca zvyšuje. Predpokladá sa totiž, že tunajšia populácia nemá dostatočné ochranné hladiny protilátok, ktoré by inak vznikli po kontakte s chrípkovým vírusom. Človek, ktorý prekoná jeden typ chrípky, má vo väčšine prípadov určitú pamäťovú imunitu, ktorá chráni jeho organizmus.

Vzhľadom na relatívne nízky výskyt ochorenia v uplynulej sezóne môžeme predpokladať, že populácia bude k chrípkovým vírusom vnímavejšia a zvýšený výskyt by mohol vyústiť aj do chrípkových epidémií.

Ako sa môžem chrániť pred chrípkou a covidom?

Chrániť sa môžete v prvom rade očkovaním. Existujú dostupné, bezpečné a účinné vakcíny. Očkovaný má vysokú pravdepodobnosť ochrany pred ťažkým priebehom ochorenia a trvalými následkami.

Naďalej sa chráňte dodržiavaním zásady ROR (správne nasadené rúško alebo respirátor na ústach aj nose, aspoň dvojmetrový odstup od cudzích ľudí, časté umývanie či dezinfekcia rúk). Neumytými rukami sa nedotýkajte tváre, úst ani očí. Vírus sa môže do organizmu dostať napríklad cez očné spojovky.

Aké zdravotné komplikácie môže spôsobiť chrípka alebo COVID-19?

Obe môžu mať ťažký priebeh, spôsobiť vážne komplikácie, viesť k trvalým následkom a spôsobiť smrť. Môžu viesť napríklad k zápalom pľúc, zlyhaniu dýchania či zápalovým ochoreniam srdca. Pacientom sa môžu zhoršiť chronické ťažkosti alebo ich môže postihnúť syndróm akútnej respiračnej tiesne.

Štúdie dokázali, že po prekonaní chrípky je u dospelých vo veku 40 a viac rokov riziko vzniku infarktu myokardu desaťkrát a mozgovej príhody osemkrát vyššie ako bez prekonanej chrípky. COVID-19 postihuje okrem samotných pľúc aj cievny systém. Pacientom sa môže poškodiť cievna stena, hrozí narušenie zrážanlivosti krvi a následne sú náchylnejší na vznik krvných zrazenín. Rizikoví sú najmä seniori, polymorbídni pacienti, ale aj ľudia v strednom veku s nadváhou alebo obezitou, diabetom, prípadne hypertenziou.

Časť pacientov má po prekonaní covidu tráviace ťažkosti, poškodenie pečene, pankreasu a obličiek.

Kedy je človek infekčný a hrozí, že nakazí ľudí vo svojom okolí?

Vírus chrípky i SARS-CoV-2 sa môžu prenášať z človeka na človeka skôr, než sa objavia prvé príznaky. V prípade chrípky býva riziko šírenia najvyššie prvých päť až sedem dní po prejavení príznakov. Infekčný však môže byť aj jeden deň pred. Malé deti vylučujú vírus oveľa dlhšie.

V prípade koronavírusu a jeho variantov je o niečo náročnejšie stanoviť dobu infekčnosti. Osoby sú totiž infekčné, aj keď nemajú príznaky.

Je možné naraz ochorieť na chrípku aj na COVID-19?

Áno. Oslabený organizmus je totiž náchylnejší na ďalšie infekcie. Súbežný priebeh môže významne zhoršiť váš zdravotný stav, skomplikovať liečbu, prípadne mať fatálne následky. Uplynulá chrípková sezóna bola mierna najmä v dôsledku cestovných obmedzení, zníženej mobility a ďalších preventívnych opatrení.

Vzhľadom na isté zmiernenie opatrení doma i v zahraničí v kombinácii s relatívne nízkou zaočkovanosťou u nás sa nemožno automaticky spoliehať, že nastávajúca chrípková sezóna bude obdobne mierna.

Ochráni ma očkovanie proti chrípke aj pred covidom a naopak?

Nie, pretože ide o dva rôzne vírusy a každá zo schválených vakcín efektívne chráni iba pred tým ochorením, na prevenciu ktorého ju vyvinuli.

Očkovanie seniora. Zdroj: iStockphoto.com

Očkovanie seniora. Zdroj: iStockphoto.com

Kedy sa mám dať zaočkovať proti chrípke?

Počas jesene je dostatok času, no vzhľadom na predpokladaný atypický priebeh chrípkovej sezóny to považujeme za optimálne už v priebehu októbra. Do úvahy pripadá aj očkovanie v priebehu novembra, najneskôr decembra.

Očkovaním v úvode sezóny sa v tele stihne vytvoriť dostatočná ochranná hladina protilátok ešte pred zvýšenou aktivitou chrípky a jej podobných ochorení, ktorá nastupuje obvykle od polovice decembra.

Komu sa odporúča očkovanie proti chrípke?

Vakcinácia sa odporúča hlavne osobám s chronickými ochoreniami, u ktorých chrípka zvyčajne vedie k zhoršeniu ich základného ochorenia, a osobám, u ktorých existuje vysoké riziko výskytu komplikácií. Ide teda hlavne o staršie osoby nad 59 rokov, tehotné ženy a ženy, ktoré počas sezóny plánujú tehotenstvo, všetky deti vo veku od šesť mesiacov do troch rokov, ale aj osoby v kontakte s rizikovými skupinami.

Komu sa očkovanie neodporúča?

Kontraindikáciou je alergia na bielkovinu vaječného bielka, ktorá sa u človeka v minulosti jednoznačne vyskytla a objavili sa aj jej príznaky. Precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo ktorúkoľvek zložku, ktorá sa v nej môže vyskytovať v stopových množstvách. Očkovanie sa má odložiť aj v prípade stredne závažného alebo závažného akútneho, alebo horúčkovitého ochorenia.

Má očkovanie význam aj pre mladého a inak zdravého človeka?

Áno. U zaočkovaných je významne nižšia pravdepodobnosť, že ochorejú a zároveň ich ochráni pred komplikáciami chrípkového ochorenia (bronchitída, pneumónia, akútna sinusitída, akútna otitída) alebo hospitalizáciou.

Ktoré vakcíny proti chrípke sú na Slovensku dostupné?

Registrovaných je viacero štvorvalentných vakcín, na naše územie sa budú distribuovať postupne a v limitovanom množstve. Štátny ústav pre kontrolu liečiv ubezpečuje, že všetky tieto vakcíny sú účinné a bezpečné.

Ako postupovať v prípade, ak sa chcem očkovať proti chrípke a aj proti covidu? Ktorá vakcína má prednosť a aký je odporúčaný časový odstup?

Vakcínu proti chrípke je v princípe možné aplikovať súčasne s vakcínou proti covidu alebo inou. Ak je už dieťa zaočkované či dospelý zaočkovaný proti covidu, v súčasnosti sa odporúča odstup aspoň 14 dní. Odstup medzi očkovaniami sa odporúča najmä preto, aby sa dali jednoznačne rozlíšiť prípadné vedľajšie účinky vakcín.

Ak osoba ešte nie je zaočkovaná proti covidu, je vhodné sa poradiť o poradí a odstupoch v očkovaní s pediatrom dieťaťa alebo lekárom pre dospelých.

Mali by sa proti chrípke očkovať aj deti? Prečo a od akého veku je očkovanie vhodné?

Proti chrípke odporúčame očkovať aj deti, môžu sa dať očkovať už od šiesteho mesiaca života. Bližšie informácie môže rodič získať od pediatra, ktorý pozná celkový zdravotný stav dieťaťa. Chrípka sa deťom nevyhýba a ochorenie môže mať aj u nich závažný priebeh. Z hľadiska veku sú najrizikovejšou skupinou deti do päť rokov a deti so závažnými diagnózami, ktorých zdravotný stav sa môže pre chrípku zhoršiť.

Ako má postupovať rodič, ktorý chce dať dieťa zaočkovať proti chrípke?

Kontaktuje pediatra svojho dieťaťa a telefonicky, mailom či formou správy SMS ho informuje, že by chcel dať dieťa zaočkovať. Pediater určí vhodný postup.

Vo všeobecnosti je postup nasledovný: pediater pozve rodiča s dieťaťom do ambulancie, posúdi jeho celkový zdravotný stav a vystaví recept na očkovaciu látku. Rodič vyzdvihne vakcínu v lekárni, tesne pred očkovaním dieťa absolvuje prehliadku a ak je zdravé, bude zaočkované.

Je možné po viac než roku a pol trvajúcej pandémie spoľahlivo rozlíšiť príznaky chrípky od ochorenia COVID-19?

Obvykle to nie je možné, príznaky sú veľmi podobné. Definitívnu odpoveď môže dať len laboratórne vyšetrenie vzorky od pacienta. Hoci chrípku a COVID-19 spôsobujú rôzne vírusy, príznaky oboch ochorení sa z veľkej časti prelínajú. Sú nimi horúčka, suchý, dráždivý kašeľ (pri covide aj sťažené dýchanie), celková únava a slabosť.

Z ďalších sú to niekedy nádcha, vodnatý výtok z nosa a bolesť v krku. Do istej miery sú odlišné príznaky bolesť hlavy, kĺbov a svalov (pri chrípke výrazné, pri covide prítomné niekedy). Hnačky, bolesť brucha či vracanie sa pri chrípke zvyčajne nevyskytujú, pri covide sa môžu objaviť, podobne ako strata čuchu a chuti.

Čo mám robiť, ak mám príznaky?

Ak sa u vás prejavia príznaky respiračného ochorenia, nechoďte do práce a nenavštevujte verejné miesta či podujatia. Choré deti nemajú byť v škole ani u starých rodičov, ktorí sú rizikovou skupinou. Izolujte sa od ostatných.

O zdravotných problémoch sa snažte vždy najskôr poradiť so svojím lekárom, prípadne pediatrom dieťaťa. Je dôležité, aby mali odborníci relevantné a aktuálne poznatky o zdravotnom stave pacientov, ktorých majú v starostlivosti. Nechoďte za svojím lekárom osobne bez ohlásenia. Vopred ho kontaktujte.

Ako sa líši liečba chrípky od liečby covidu?

V oboch prípadoch spočíva v zmierňovaní príznakov. Základom je pokoj na lôžku, dostatok tekutín, prípadne podporné látky, ako sú vitamín C a zinok. Antibiotiká proti vírusovým ochoreniam neúčinkujú.

Ideálnym riešením pre chorého člena rodiny je samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými. Často a nárazovo vetrajte miestnosti. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, častejšie dezinfikujte.

Ako bude fungovať laboratórna diagnostika chrípky počas tejto sezóny?

V Národnom referenčnom centre (NRC) pre chrípku sa vyšetrujú vzorky od lekárov prvého kontaktu a od pacientov hospitalizovaných so závažnou akútnou respiračnou infekciou zo západného Slovenska. Vzorky sa vyšetrujú pokusom o kultiváciu vírusu chrípky na bunkových kultúrach. Pozitívne záchyty vírusu chrípky sa následne identifikujú špecifickým testom porovnaním voči vakcinačným kmeňom.

Identifikáciu kmeňov vykonáva NRC aj pre Regionálny ÚVZ v Banskej Bystrici a v Košiciach, ktoré vyšetrujú vzorky od lekárov prvého kontaktu zo stredného a východného Slovenska.

Ako ešte môžem podporovať obranyschopnosť organizmu počas chrípkovej sezóny?

Najefektívnejšiu a najspoľahlivejšiu formu ochrany poskytuje očkovanie. Okrem toho možno svoju obranyschopnosť ďalej podporovať zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B-komplexu, vitamínu D. Získať ich možno konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín.

Najvhodnejšie je vyberať si druhy bohaté najmä na vitamín C, teda papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel a kapustu.

Dbajte na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pomôže tiež dostatok spánku, aktívny životný štýl a otužovanie. Obliekajte sa primerane počasiu a v interiéri často nárazovo vetrajte.

Zdroj: Brožúra Úradu verejného zdravotníctva SR

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky