Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Testovala účinok acylpyrínu na nádor kože

Martina Pitlová

Emília Petríková

„Mojím snom je  pomôcť pri objavení liečby na dnes ťažko liečiteľné ochorenia, ako sú práve nádory. Svoju budúcnosť vidím ako vo výskume, tak aj v klinickej praxi. Myslím, že touto cestou človek najlepšie pochopí, čo reálne treba na liečbe zlepšiť, a zároveň môže svojim pacientom pomôcť tým, že v liečbe uplatňuje najnovšie vedecké poznatky.“

Emília Petríková pochádza z Banskej Bystrice, kde študovala na Gymnáziu J. G. Tajovského. Od roku 2014 je študentkou všeobecného lekárstva na 2. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Na súťaži EUCYS, kde sa každoročne stretávajú najlepší mladí vedci Európy, Emília v roku 2013 zvíťazila s projektom z oblasti medicíny Aspirín a kyselina salicylová v kombinácii s inhibíciou PI3K podporujú bunkovú smrť v malígnom melanóme.

Účinky „obyčajného“ acylpyrínu

Vedci v poslednej dobe začali zisťovať, že aspirín, každému dobre známy liek proti horúčke a bolesti, by mohol pomôcť aj v boji s rakovinou. Emília sa na Biologickom ústave Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne venovala výskumu malígneho melanómu, nádoru kože s veľmi zlou prognózou. Testovala, či by aj v tomto prípade nemohol pomôcť „obyčajný“ acylpyrín. Ukázalo sa, že aspirín, ako aj jeho hlavný metabolit, kyselina salicylová, výrazne znižujú rast nádorových buniek, a aj podporujú účinok iných protinádorových látok, v spojení s ktorými sú schopné usmrtiť až 50 % nádorových buniek. V danom prejave zrejme hrá rolu potlačenie prepisu genetickej informácie z DNA. Výsledky jej výskumu by mohli pomôcť pri hľadaní liečby tohto veľmi agresívneho nádoru kože v budúcnosti.

Po druhýkrát stáž na Mayo Clinic v USA

V roku 2015 sa Emílii Petríkovej podarilo už po druhýkrát dostať na stáž na Mayo Clinic v Rochestri v Minnesote, USA, kde pracovala na výskume možnosti zlepšenia zisťovania prognózy pacientov s glioblastómami nádormi mozgu, na základe MRI snímok. „V porovnaní s prvou stážou na Mayo Clinic bola druhá stáž zameraná viac smerom ku klinickému výskumu, vďaka čomu budú výsledky skôr aplikované v praxi. Som rada, že som si daný typ štúdie mohla skúsiť a snáď takto aj pomôcť zlepšiť liečbu pacientov. Viem sa viac rozhodnúť, akým smerom chcem smerovať môj výskum v budúcnosti. Tiež verím, že mi stáž pomohla aj pre moju budúcu klinickú prax, nakoľko som sa naučila analyzovať MRI snímky pacientov s nádormi mozgu. Z výsledkov by mala vzniknúť publikácia v pomerne prestížnom impaktovanom časopise.“ vysvetľuje Emília.

Emília Petríková pred Mayo Clinic v USA

Počas roka štúdium, cez prázdniny výskum

V roku 2016 sa Emília Petríková pripravovala najmä na letnú stáž v oblasti „translational research“ (z angl. translačný výskum) – spájajúcu poznatky základného výskumu s klinickou praxou. „V Prahe počas akademického roku pracujem len voľno časovo na výskume ohľadom psychiatrických ochorení a ich možného spojenia s inými ochoreniami a fenotypovými znakmi. Preferujem skôr zamerať sa naraz na jeden cieľ, preto ak počas roka štúdium, tak cez prázdniny výskum. Navyše základný molekulárno-biologický výskum vyžaduje pomerne náročné rozdelenie času (človek napr. hodinu pripravuje reakciu, tri hodiny čaká a potom potrebuje pokračovať v práci), čo sa ťažko kombinuje so štúdiom medicíny,“ objasňuje Emília náročnosť skĺbenia štúdia lekárstva a vedeckej činnosti. 

Nielen veda

Vo voľnom čase táto sympatická a talentovaná vedkyňa rada športuje, behá alebo posilňuje, trávi čas s priateľmi, a tiež sa zúčastňuje umeleckých podujatí. Jej veľkou vášňou je cestovanie, spoznávanie nových miest a kultúr. Za aktivitu, na rozmedzí voľného času a práce, Emília považuje mentoring a prednášanie študentom, ktorý sa rovnako chcú zapojiť do výskumu, z čoho má radosť.

Viac o talentovaných mladých vedcoch a vedkyniach si môžete prečítať v brožúre Mladí vedci – budúcnosť Slovenska.

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív E. Petríková, A. Mišányová, L. Smital

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky