Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový deň boja proti rakovine tento rok v duchu hesla: „Dokážeme – Dokážeš“

VEDA NA DOSAH

Svetový deň rakoviny 2018

Každý rok Medzinárodná únia proti rakovine vyhlasuje 4. február ako deň boja proti rakovine. V rokoch 2016 – 2018 sa tento deň nesie v duchu hesla „Dokážeme. Dokážeš“. Rakovina má u nás stúpajúcu tendenciu, v súčasnosti je jedna z najčastejších príčin invalidizácie a úmrtí. Je potrebné, aby sme o tomto ochorení vedeli čo najviac a nebáli sa o ňom hovoriť.

Väčšina z nás má vo svojom okolí niekoho, kto s tým ochorením bojuje, alebo svoj boj prehral. Preto je potrebné zapojiť komunitu, ale aj jednotlivcov do boja proti tomuto ochoreniu. Kľúčové odkazy poukazujú na fakt, že nech sa rozhodneme spraviť čokoľvek ,,My môžeme, Ty môžeš“ spraviť zmenu v boji proti rakovine.

Čo je rakovinaWorld Cancer Day

Rakovina je súhrnné všeobecné označenie pre ochorenia, ktoré sú charakterizované nekontrolovateľným rastom nádorových buniek, ktoré môžu spôsobiť nádor – tumor. Už jedna nádorová bunka je schopná svojím nekontrolovateľným rastom deštruovať normálne zdravé tkanivo, inflitrovať ho a metastázovať. Nádory predstavujú rôznorodú skupinu ochorení. Jedná sa o multifaktoriálne ochorenie, ktorého vznik je podmienený pôsobením rôznych faktorov. Z hľadiska možného dopadu na organizmus, nádory rozdeľujeme na malígne a benígne.

Benígne (nezhubné) nádory  majú pomerne dobre ohraničený rast a netvoria metastázy. Kvôli malému počtu bunkových delení rastú pomaly. Ak je benígny nádor, nepriaznivo umiestnený či príliš veľký, môže sa malígne zvrhnúť.

Malígne (zhubné) nádory – nádor rastie relatívne rýchlo a zo svojho ložiska metastázuje do rôznych častí tela, preniká do ciev, odkiaľ putuje po tele a usádza sa na nových miestach.

V duchu hesiel „Dokážeme. Dokážeš“

Dokážeme – môžeme ako kolektív

 • podnietiť akciu, uskutočniť akciu
 • predchádzať rakovine
 • povzbudiť vnímanie
 • budovať zdravé prostredie
 • zlepšiť prístup k liečbe rakoviny
 • vybudovať kvalitnú pracovnú silu v starostlivosti
 • mobilizovať naše siete s cieľom poháňať pokrok
 • formovať zmenu politiky
 • odôvodniť investície do kontroly rakoviny
 • spolupracovať s cieľom zvýšiť dopad

 Dokážem – môžem ako jedinec

 • viesť zdravý životný štýl
 • pochopiť, že včasné zachytenie môže zachrániť životy
 • žiadať podporu
 • podporovať druhých
 • prevziať kontrolu nad svojim životom s rakovinou
 • milovať a byť milovaný
 • byť samým sebou
 • vrátiť sa do práce
 • zdieľať svoj príbeh
 • otvorene o tom hovoriť

rukyTéma sa venuje objavovaniu možností, kde my všetci ako kolektív, ale aj jednotlivci môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú rakovina predstavuje. Najväčším zabijakom je rakovina pľúc, hrubého čreva, konečníka, prsníka a žalúdka. Asi 30 percent úmrtí na rakovinu je spôsobených nesprávnym  rizikovým životným štýlom, ako napríklad užívanie tabaku, užívanie alkoholu, ďalej nízka spotreba ovocia a zeleniny, nedostatok fyzickej aktivity, obezita. Znížením konzumácie alkoholu, zdravšou stravou a zvýšením úrovne fyzickej aktivity, dokážeme zabrániť aspoň jednej tretine najčastejších typov rakoviny. Ak zahrnieme aj fajčenie, tak je to až 50 percent. Dôležitá je aj ochrana proti UV žiareniu, ako prevencia rakoviny kože.   

Ľudia by nemali zabúdať hlavne na včasné diagnostikovanie ochorenia, a to jednak pravidelnými preventívnymi prehliadkami a návštevou lekára hneď, keď sa objavia prvé príznaky.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Vyhlásenie Ligy proti rakovine

Svetový deň proti rakovine (PDF)

Stránka WorldCancerDay s možnosťou prihlásenia podujatia, materiálmi i celosvetovou mapou podujatí

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky