Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetová zdravotnícka organizácia vyzdvihla škodlivosť e-cigariet a apeluje na ochranu detí a mladistvých

VEDA NA DOSAH

Ako uvádza vo svojej správe WHO, pribúdajú dôkazy o škodlivom vplyve e-cigariet na zdravie.

Mladá červenovlasá žena fajčí e-cigaretu

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Podľa epidemiologických odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO, World health organization – WHO) je v súčasnosti na svete viac ako 1 miliarda fajčiarov tabaku, resp. užívateľov nikotínu, čo zodpovedá približne prevalencii 15 percent vo všeobecnej populácii nad 15 rokov s prevahou mužov.

Ako sa uvádza v usmernení schválenom rezortom Ministerstva zdravotníctva SR s cieľom pomôcť ľuďom so závislosťou od nikotínu, ktoré minulý rok vypracovala skupina odborníkov pri Ministerstve zdravotníctva SR, podľa prieskumu agentúry FOCUS bolo v roku 2023 na Slovensku 23 percent fajčiarov. Od roku 2019 tak došlo k poklesu fajčiarov z 32 percent na spomínaných 23 percent.

Podľa prieskumov sa fajčenie 15-ročných drží na úrovni 40 percent. Od roku 2011 počet mladých fajčiarov klasických cigariet poklesol. Vzrástol však počet užívateľov iných nikotínových produktov. Medzi mladými sa rozšírili e-cigarety, ale aj užívanie žuvacieho tabaku či nikotínových vrecúšok.

Agresívny marketing zameraný na deti a mladistvých

Predaj e-cigariet je legálny, čo podľa WHO tabakový priemysel zneužíva. Deti a mládež sú cieľom agresívnej reklamy na elektronické cigarety. „Deti sú už v ranom veku navádzané na fajčenie e-cigariet a môže u nich vzniknúť závislosť od nikotínu,“ povedal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO.

„Vyzývam krajiny na zavedenie prísnych opatrení zamedzujúcich ich užívanie s cieľom chrániť svojich občanov, najmä deti a mladých ľudí.“ Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO

„Elektronické cigarety lákajú mladých ľudí prostredníctvom sociálnych médií a influencerov na najmenej 16-tisíc príchutí. Niektoré z týchto výrobkov používajú kreslené postavičky a elegantný dizajn, ktorý oslovuje mladšiu generáciu. Nárast používania elektronických cigariet deťmi a mladými ľuďmi je alarmujúci, pričom v mnohých krajinách ich mladí ľudia používajú častejšie ako dospelí,“ uviedol Dr. Rüdiger Krech, riaditeľ WHO pre podporu zdravia.

Už len krátke vystavenie reklame na e-cigarety na sociálnych sieťach môže byť u detí a mladých ľudí spojené so zvýšeným úmyslom používať tieto výrobky, ako aj s pozitívnejším postojom smerom k nim, uvádza WHO. Navyše sa s fajčením e-cigariet v mladom veku zvyšuje riziko fajčenia vo vyššom veku. Podľa štúdií je pravdepodobnosť takmer trikrát vyššia.

Škodlivý vplyv na zdravie

Elektronické cigarety obsahujúce nikotín sú vysoko návykové a zdraviu škodlivé. Dlhodobé účinky na zdravie zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané. Podľa WHO je však známe, že sa ich fajčením vytvárajú toxické látky. Niektoré spôsobujú rakovinu, iné zasa zvyšujú riziko srdcových a pľúcnych ochorení.

Fajčenie e-cigariet môže ovplyvniť aj vývoj mozgu a u mladých ľudí viesť k poruchám učenia. Fajčenie matky počas tehotenstva môže ovplyvniť vývoj plodu. Emisie z elektronických cigariet predstavujú riziko i pre ľudí nachádzajúcich sa v blízkosti fajčiara, ktorí sú ohrození pasívnym fajčením.

Mladí vo veku 13 – 15 rokov fajčia elektronické cigarety častejšie ako dospelí vo všetkých regiónoch WHO. V Kanade sa miera používania e-cigariet medzi 16- až 19-ročnými v rokoch 2017 až 2022 zdvojnásobila a v Anglicku (Spojené kráľovstvo) sa počet mladých používateľov za posledné tri roky strojnásobil.

WHO apeluje na krajiny, aby prijali potrebné opatrenia, ktoré by zabránili fajčeniu elektronických cigariet s cieľom predchádzať závislosti od nikotínu. Stratégie na odvykanie od fajčenia by mali byť založené na najlepších dostupných dôkazoch o účinnosti, mali by sa spájať s ostatnými kontrolnými opatreniami a ich dodržiavanie by sa malo monitorovať a vyhodnocovať. Na základe súčasných dôkazov sa neodporúča, aby vlády povolili predaj e-cigariet za účelom odvykania si od fajčenia.

E-cigarety nie sú účinné v boji s fajčením

Podľa WHO sa nepreukázalo, že by boli elektronické cigarety účinným nástrojom na odvykanie si od fajčenia. Naopak, pribúdajú dôkazy o ich škodlivom vplyve na zdravie. Preto je potrebné urýchlene prijať opatrenia na kontrolu e-cigariet s cieľom chrániť deti, ako aj nefajčiarov a minimalizovať riziká plynúce z fajčenia elektronických cigariet.

Podľa WHO zakázalo predaj e-cigariet deťom a mladistvým len 34 krajín. Minimálny vek, od ktorého si môžu užívatelia e-cigarety kúpiť, nie je stanovený v 88 krajinách. 74 krajín nemá žiadne predpisy, ktoré by regulovali predaj týchto zdraviu škodlivých výrobkov.

Taktika tabakového priemyslu

Podľa WHO profituje tabakový priemysel z výrobkov, ktoré škodia zdraviu. Využíva ich na to, aby si zabezpečil miesto za rokovacím stolom vlád, kde má možnosť ovplyvniť rozhodovanie v oblasti zdravotnej politiky vo svoj prospech.

V súvislosti s tým začala WHO 16. novembra 2023 kampaň Stop the lies (Zastavme lži), ktorej cieľom je ochrániť mladých ľudí pred vplyvom tabakovej lobby a tabakového priemyslu, odhaliť taktiky tabakového priemyslu a zvýšiť povedomie verejnosti o potrebe zdravotnej politiky na ochranu zdravia budúcich generácií.

Kampaň je podložená informáciami z celosvetového prieskumu s názvom Globálny index zasahovania tabakového priemyslu 2023 (The Global Tobacco Industry Interference Index 2023) o tom, ako vlády reagujú na zasahovanie tabakového priemyslu.

Ako uvádza vo svojej správe WHO, „tabakový priemysel financuje a propaguje falošné dôkazy, na základe ktorých tvrdí, že tieto výrobky sú menej škodlivé. Tieto výrobky potom intenzívne propaguje medzi deťmi a nefajčiarmi a naďalej predáva miliardy cigariet.“ Podľa WHO je potrebné prijať rázne opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu elektronických cigariet medzi deťmi a dospievajúcimi a škodlivému vplyvu na ich zdravie.

Zdroj: WHO (1, 2, 3), MZ SR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky