Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Strach z očkovania u Slovákov prevažuje nad solidaritou s najzraniteľnejšími

VEDA NA DOSAH

Výsledky výskumu poukazujú na to, že očkovacie kampane postavené na solidarite voči okoliu môžu byť účinné len v prípade slpnenia dvoch podmienok.

Očkovanie seniora. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com

Podľa dát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s najnižšou mierou zaočkovanosti proti ochoreniu Covid-19. Zároveň takmer polovica obyvateľov neprejavuje o očkovanie záujem.

Výsledky najnovšej štúdie kolektívu vedkýň z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV naznačujú, že dôvodom nízkej zaočkovanosti Slovákov a Sloveniek je ich zvýšený strach z vakcíny a bezmocnosť pri hodnotení jej bezpečnosti. Tieto pocity dokonca prevažujú aj nad ochotou solidárne ochrániť ostatných ľudí vo svojom okolí.

Očkovanie – nielen proti ochoreniu COVID-19 – patrí k najvýznamnejším prínosom modernej vedy, jeho účinnosť však závisí od počtu zaočkovaných ľudí v populácii.

Strach z vakcíny prevažuje

„Keďže vakcína chráni nielen zaočkovanú osobu, ale aj ostatných ľudí, dá sa povedať, že ide o formu spoločenskej dohody a morálnu povinnosť chrániť najviac zraniteľné osoby,“ konštatuje Magdalena Adamus z Ústavu experimentálnej psychológie. Po tom, ako Slovensko ťažko zasiahla druhá vlna pandémie, sa spolu s kolegyňami Vladimírou Čavojovou a Evou Ballovou Mikuškovou rozhodli preskúmať dôvody vysokej miery skepticizmu obyvateľov Slovenska voči vakcínam proti ochoreniu COVID-19.

„Naším najdôležitejším zistením je, že strach z vakcíny a jej vedľajších účinkov prevažuje nielen nad strachom z choroby samotnej, ale aj nad altruistickými tendenciami, ktoré môže človek mať,“ vysvetľuje psychologička. „Napriek tomu, že ľudia v našej vzorke prejavovali vysokú mieru altruizmu a úprimného záujmu o ostatných ľudí a ich zdravie, ich očkovacie postoje viac ovplyvnili emocionálne reakcie na vedľajšie účinky vakcíny a nedostatok schopnosti vyhodnotiť bezpečnosť a účinnosť vakcinačných látok.“

Musíme zastaviť falošné správy

Výsledky výskumu poukazujú na to, že očkovacie kampane, ktoré stavajú na solidarite voči okoliu, môžu byť účinné len v prípade splnenia dvoch podmienok – ľudia majú dostatočné množstvo spoľahlivých informácií a riziká, ktoré sa spájajú s vakcináciou, považujú za nízke. V opačnom prípade sa do popredia dostavajú emócie, najmä strach.

„Nemôžeme predsa očakávať, že ľudia, ktorí nemajú relevantné vzdelanie, budú schopní hodnotiť vedecké články alebo klinické štúdie. Ak chceme zvýšiť ochotu ľudí dať sa zaočkovať, musíme znižovať ich strach a pocit bezmocnosti, a to najmä eliminovaním falošných správ a poplašných hoaxov. Neexistuje na to iná cesta než zrozumiteľne poskytovať poznatky cez viaceré informačné kanály, ktoré dokážu zasiahnuť čo najširšie spektrum ľudí,“ zdôrazňuje na záver vedkyňa.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky