Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Srdcové nežiaduce účinky pri liečbe rakoviny

VEDA NA DOSAH

starblue, Zdroj: www.morguefile.com

Vedci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) objavili mechanizmus vzniku srdcových nežiaducich účinkov pri liečbe rakoviny. Výskum odborníkov Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK) bol zameraný na lieky používané v liečbe onkologických ochorení, konkrétne na lieky zo skupiny antracyklínov. Cieľom bolo zistiť, prečo tieto lieky spôsobujú u niektorých pacientov problémy so srdcom.

 

Antracyklíny

Antracyklíny sú antibiotiká používané pri liečbe rozličných typov onkologických ochorení. Sú to vysoko účinné lieky objavené v 60. rokoch minulého storočia. Spolu ich objavením je známe aj riziko ich nepriaznivého pôsobenia na srdce. Spočiatku sa za príčinu označoval oxidačný stres v srdcovom tkanive. „Táto teória sa však časom ukázala ako nepravdepodobná, keďže antioxidanty nedokážu v  praxi zabrániť tomuto nežiaducemu účinku,“ vysvetľuje vedúci výskumného tímu FaF UK a prodekan fakulty doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.

 

Viac sa môžete dočítať v oficiálnej tlačovej správe UK v Bratislave.

Zdroj: Tlačová správa UK v Bratislave

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky