Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí potápači sú vysokošpecializovaní odborníci

VEDA NA DOSAH

slovenskí potápači

Na Slovensku síce nemáme more, ale profesia potápač sa tu napriek tomu vyskytuje pomerne často. O tom v akých vodách a v akých oblastiach uplatnenia tuzemskí potápači najčastejšie pracujú, sme sa zhovárali s prof. MUDr. Františkom Novomeským, PhD. …

F. NOVOMESKÝ: „Najprv sa pozrime do minulosti. V historickom vývoji potápania sa človek pokúšal ponajprv preniknúť pod hladinu vody za prácou – či už to bol zber jedlých morských živočíchov, zber morských špongií, či snaha o vyzdvihnutie cenností zo starých potopených lodí. Klasické staré potápačské skafandre s ťažkou kovovou prilbou a topánkami s kovovými podošvami boli teda „pracovným úborom“ robotníkov pod vodou. Bez pracovných potápačov by nejestvovali vyhĺbené základy mostov, rôznych technických konštrukcií či priehradné múry súčasných hydroelektrární. A tu sme pri koreni veci. Slovenská republika získava významnú časť ekologicky čistej elektrickej energie zo sústavy vodných diel, osobitne na rieke Váh, či zo známeho VD Gabčíkovo. Tieto veľdiela ľudského umu, zadržiavajúce efektívne milióny kubických metrov vody pred jej vstupom na systém turbín, však pod vodou starnú, kovové súčasti priehradných múroch korodujú a vyžadujú tak periodický odborný servis. A tu nastupujú potápači z povolania, ktorí dokážu pod vodou odviesť nenahraditeľný kus práce. Napríklad profesionálna potápačská skupina Slovenských elektrární, Vodné elektrárne Trenčín, poskytuje našim vodným dielam kompletnú údržbu pod vodou, je vybavená najmodernejšou svetovou potápačkou technikou a jej členovia sú naozajstnými majstrami svojho remesla.

Využitie profesionálnych potápačov existuje však aj v iných, nemenej významných súčastiach spoločenskej objednávky na práce pod vodou. Takíto potápači pracujú v Policajnom zbore SR, v Hasičskom a záchrannom zbore, potápačov – špecialistov majú aj Ozbrojené sily SR. Títo špecialisti sú osobitne vycvičení na dohľadávanie doličných predmetov, pochádzajúcich z trestnej činnosti pod vodou, dohľadávanie mŕtvych tiel, na špeciálne práce s výbušninami pod vodou alebo na ofenzívne operácie spod vody pri zabezpečovaní obranyschopnosti SR. Možno teda povedať, že povolanie profesionálnych potápačov v SR, nech už sú nasadení kdekoľvek, je mimoriadne náročné a spoločensky významné.“

potápači

 

B. H.: Aj keď nejde o vykonávanie ponorov v otvorenom mori – kde by sme si asi predstavovali najväčšie nebezpečenstvo – na čo si pri práci v slovenských vodách musia dávať potápači najväčší pozor?

F. NOVOMESKÝ: „Profesionálni potápači v rámci všetkých vyššie uvedených činnosti sa potápajú vo vodnom prostredí Slovenskej republiky, ktorého stav je, žiaľ, čoraz menej radostný. Aj bežný občan si všíma, ako sa v priebehu rokov postupne zhoršuje kvalita slovenských vôd, ako sa pred rokmi priezračné priehrady či jazerá menia na žltozelené, niekedy až zapáchajúce vodné rezervoáre. Znečisťovanie a pokles kvality vnútroštátnych vôd je mimoriadne závažný ekologický problém, ktorý treba urgentne riešiť. Pracovní potápači musia však vykonávať svoje zamestnanie aj v týchto nevábne vyzerajúcich vodách s nulovou viditeľnosťou, mnohokrát zaborení po kolená v bahne. Napokon odhodený doličný predmet treba vytiahnuť aj z čističky odpadových vôd… Aj napriek používaniu sofistikovanej potápačskej techniky, pri ktorej profesionálny potápač nie je v bezprostrednom styku s vodou (používanie vodotesných potápačských oblekov, vodotesných rukavíc, celotvárových masiek či profesionálnych hermetizovaných prílb), najväčším nebezpečenstvom pre takéhoto potápača je jeho uviaznutie a znehybnenie v prekážkach pod vodou. Naši profesionálni potápači sa pohybujú v priestoroch so zvyškami starých stromov, zvyškov starých konštrukcií pod vodou, rôznych cudzích predmetov nahádzaných do vody z hladiny – a to pri minimálnej až nulovej viditeľnosti. Obozretnosť a dlhoročná profesionálna príprava potápača z povolania je na prvom mieste.“

B. H.: Ak chce niekto túto profesiu vykonávať, aké kritériá musí spĺňať?

F. NOVOMESKÝ: „Aj v Slovenskej republike platí večne živý slogan potápačov amerického námorníctva, že je jednoduchšie naučiť napríklad zvárača potápať sa, ako naučiť amatérskeho potápača zvárať pod vodou. Čiže prvým predpokladom je odborná „suchozemská“ kvalifikácia v takom technickom odbore, ktorý je možné uplatniť aj pri prácach pod vodou. Druhým nevyhnutným predpokladom je veľmi dobrý zdravotný stav, fyzický aj psychický. Pod vodou nie sú až tak potrebné „muskulárne“ typy, nadmerná svalová hmota iba zvýšene spotrebúva cenný kyslík. Práca pod vodou je vhodná pre pokojné, uvážlivé povahy, akýchsi potápačských „stoikov“ s vysokým prahom pre rozvoj panického správania, ktoré samo o sebe je vedúcim faktorom vzniku a rozvoja väčšiny potápačských nehôd.“ 

 

Rozhovor pripravila: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR

Respondent: prof. MUDr. František Novomeský, PhD., zástupca Slovenskej republiky v Európskej komisii pre potápačské technológie (European Diving Technology Committee), Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského

Foto: z archívu prof. MUDr. Františka Novomeského, PhD.

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky