Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Regionálne anestézie zažívajú renesanciu

VEDA NA DOSAH

účastníci kurzu

Periférne nervové blokády končatín a trupu sa využívajú v klinickej praxi už viac ako 100 rokov. V posledných dvoch dekádach však odborníci zažívajú určitú renesanciu regionálnych techník, a to predovšetkým nástupom ultrazvukovej navigácie pre nervové blokády. „Pod ultrazvukovou navigáciou sa v reálnom čase môže anestéziológ, ktorý je špeciálne školený v týchto technikách, dostať so špičkou ihly na správne miesto s mimoriadnou presnosťou a zároveň sa vyhnúť niektorým miestam, kde by ihla mohla spôsobiť komplikácie. Čo je však najdôležitejšie, pri aplikácii lokálneho anestetika vie kontrolovať, či sa toto šíri do oblasti, ktorá je potrebná na úspešný nervový blok. Zároveň je schopný flexibilne reagovať zmenou polohy ihly na situáciu, keď sa lokálne anestetikum nešíri optimálne a túto skutočnosť je schopný identifikovať už po minimálnom objeme lokálneho anestetika,“ vysvetlil prezident Slovenskej asociácie regionálnej anestézie a bývalý pracovník I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC.

Výsledkom je podľa neho vysoká úspešnosť nervovej blokády, použitie menšieho množstva anestetika, a tým pádom menšia záťaž pre organizmus a zároveň zníženie závažných komplikácií pre pacienta. Podľa miesta podania lokálneho anestetika je možné umŕtviť rôzne veľkú oblasť pacientovho tela, uvádza odborník. „Je možné dosiahnuť anestéziu celej hornej končatiny alebo len predlaktia a zápästia či jednotlivých prstov na ruke. Všetko závisí od povahy operačného výkonu alebo zdroja silnej bolesti, napríklad po úraze,“ povedal MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC. 

Periférne nervové bloky a umŕtvenie trupu a končatín bez použitia celkovej anestézie boli ústrednou témou jedenásteho Košického kurzu regionálnej anestézie. Podujatie sa uskutočnilo koncom septembra 2017 na Ústave anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, zorganizovala ho I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny spoločne s Ústavom anatómie UPJŠ LF za účasti špičkových európskych odborníkov v regionálnej anestézii.

Následne sa na druhý deň konal historicky prvý Medzinárodný česko-slovenský kongres regionálnej anestézie v Košiciach, pripravený v spolupráci s Európskou spoločnosťou regionálnej anestézie (ESRA). Tejto oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny nebolo dosiaľ na Slovensku venované žiadne podujatie takéhoto významu – išlo o historicky prvý a zároveň „inauguračný“ kongres, venovaný regionálnej anestézii pod hlavičkou ESRA, ktorej členom sa Slovensko stalo iba minulý rok.

Hlavným organizátorom kongresu bol MUDr. Peter Merjavý, PhD., pôsobiaci v súčasnosti v Severnom Írsku. „Ešte ako pracovník I. KAIM som sa dostal do kontaktu s veľkým množstvom nových liečebných metód, keďže jej prednosta docent Firment mal vždy víziu prinášať na kliniku nové myšlienky a postupy. I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP preto bola, a dodnes je, jedným z najpokrokovejších pracovísk na Slovensku a medzičasom sa stala lídrom v ďalšom vzdelávaní lekárov pôsobiacich v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,“ hovorí Peter Merjavý, ktorý k tomu osobne prispieva nemalou mierou svojou významnou spoluprácou na vzdelávacích podujatiach organizovaných I. KAIM, ako je Košický kurz regionálnej anestézie či Medzinárodný airway workshop pre anestéziológov a intenzivistov, zameraný na výučbu a nácvik zvládania sťaženej intubácie.

účastníci kurzu

Súčasťou piatkového kurzu regionálnej anestézie boli prednášky i praktické nácviky na modeloch ľudských tiel a kadáveroch v pitevni na Anatomickom ústave UPJŠ LF. Lektormi boli okrem Petra Merjavého, viacerí špičkoví odborníci s praktickými zahraničnými skúsenosťami. Workshop pozostával z veľkej časti z praktických nácvikov významu jednotlivých anatomických štruktúr pre vykonávanie úspešných a bezpečných postupov v regionálnej anestézii – pripravených bolo päť stanovísk s minimálne dvoma lektormi, na ktorých sa striedalo po šesť školencov – lekárov. Ich počet bol obmedzený tak, aby boli tréningy naozaj intenzívne a každý účastník sa dostal nielen k praktickému nácviku, ale aby bol aj dostatok času na diskusiu s domácimi i zahraničnými lektormi. Tými boli okrem anestéziológov aj pracovníci Ústavu anatómie UPJŠ LF, pripravení v prípade nejasností lekárom z praxe dokonale ozrejmiť anatomické štruktúry. Najnáročnejší bol ranný blok venovaný blokádam hornej končatiny, ktoré sú pomerne náročné a pritom sa často realizujú v klinickej praxi, predovšetkým v ortopédii, traumatológii a cievnej chirurgii.

A ako hodnotí MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC priebeh celého podujatia? Kongres aj kadáverózny kurz dopadli podľa neho ešte lepšie, ako očakávali. „Za to je potrebné vyjadriť veľkú vďaku všetkým zúčastneným lektorom a rovnako aj bezchybnému technickému zabezpečeniu akcie. Úroveň prednášok a diskusií bola na veľmi vysokej úrovni a prakticky sa v ničom nelíšila od európskeho kongresu, ktorý prebehol pred niekoľkými dňami vo švajčiarskom Lugane,“ skonštatoval odborník.

 

Odborný garant textu: MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky