Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáte kvalitu vody vo svojej studni? Dajte si ju skontrolovať

VEDA NA DOSAH

Pri príležitosti Svetového dňa vody máte túto možnosť bezplatnú.

Dlane zachytávajúce tečúcu vodu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aj tento rok poskytnú všetkým záujemcom z radov občanov bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Akcia sa bude pre verejnosť konať v priestoroch ÚVZ SR v stredu 22. marca 2023 (od 8.30 do 11.30), v stanovených dátumoch aj v priestoroch RÚVZ v SR. Presné dátumy a časy pre jednotlivé regionálne úrady nájdete rozpísané v tabuľke po kliknutí na nasledujúci link: Blíži sa Svetový deň vody 2023, dajte si bezplatne skontrolovať dusičnany a dusitany vo vode z vašej studne (uvzsr.sk).

Poradenstvo o zdravotnej bezpečnosti pitnej vody

Vo vymedzených časoch budú pracovníci jednotlivých úradov okrem orientačného vyšetrenia vzoriek vody zo studní verejnosti poskytovať aj odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov, ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia. Tí by si ju v prípade používania na pitné účely mali nechať skontrolovať aspoň 2-krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na niektorom z RÚVZ).

Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je priebežne kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Požiadavky na vzorky vody

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2023 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – minimálne 0,2 litra – musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,
  • pred odobratím vzorky vodu aspoň na dve – tri minúty dostatočne odpustite, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila sa voda, ktorá sa v ňom nachádzala,
  • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu s adresou, kde sa nachádza,
  • prineste vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy ÚVZ SR alebo príslušného RÚVZ (zoznam na hore uvedenom linku).

Dotazník o kvalite vody

Zároveň by sme chceli dať do pozornosti dotazník, v ktorom nás zaujíma váš osobný názor na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník obsahuje pár krátkych otázok a zaberie približne 7 a viac minút, v závislosti od rozsahu vašich odpovedí. Vami poskytnuté údaje následne poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou.

Tento dotazník je určený pre širokú verejnosť a je anonymný, preto v ňom nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje. Ďakujeme, že nám venujete svoj cenný čas. Online dotazník nájdete zverejnený tu.

Zdroj: ÚVZ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky