Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová štúdia: Londýnski tínedžeri majú zo znečisteného ovzdušia vyšší tlak

VEDA NA DOSAH

Horšie sú na tom dievčatá ako chlapci a etnickí obyvatelia mesta ako belosi.

Pohľad na mraky smogu nad Londýnom. Zdroj: iStockphoto.com

Pohľad na mraky smogu nad Londýnom. Zdroj: iStockphoto.com

Štúdiu, ktorá poukazuje na vplyv znečisťujúcich látok v ovzduší na tento aspekt zdravia u tínedžerov, uverejnil vedecký portál PLOS ONE 8. februára 2023. Autori štúdie v jej úvode upozorňujú, že znečistenie ovzdušia je hlavným problémom verejného zdravia, pretože sa spája s výskytom kardiovaskulárnych ochorení, hospitalizáciou a úmrtiami.

Doposiaľ sa väčšina štúdií tohto typu zameriavala na dospelých. Teraz vedci skúmali vzťah PM2,5 a PM10, čiže prachových častí, ktoré tvoria v ovzduší jemný aerosól, NO2 (oxidu dusičitého) a ozónu (O3) na 3 284 dospievajúcich z 51 škôl po celom Londýne.

Sledovaní boli vo veku 11 – 13 až 14 – 16 rokov. Boli medzi nimi bieli obyvatelia Londýna (20 percent) aj  deti etnických obyvateľov z Karibiku, Afriky, Pakistanu a Indie (80 percent).

Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami

Vedci sledovali, ako vplýva znečistenie ovzdušia na ich horný krvný tlak (nastáva v tepnách počas sťahu komôr) a dolný krvný tlak (nastáva v tepnách počas plnenia komôr krvou).

Zvýšenie NO2 sa spájalo s poklesom horného tlaku v prípade oboch pohlaví, ale viac u dievčat. Naproti tomu zvýšenie PM2,5 sa spájalo s väčším zvýšením horného tlaku u dievčat ako u chlapcov, a to bez rozdielu etnickej príslušnosti, výšky a hmotnosti alebo sociálno-ekonomickej výhody.

Rozdiely medzi belochmi a etnickými obyvateľmi

Počas obdobia sledovania boli dievčatá a chlapci z etnických skupín Karibiku a čiernej Afriky vystavení vyšším koncentráciám PM a NO2 ako ich bieli rovesníci.

Avšak deti belochov z Veľkej Británie a Indie boli vystavení vyšším koncentráciám O3 v porovnaní s ich karibskými, africkými, pakistanskými a bangladéšskymi rovesníkmi.

Je to spôsobené najmä inverzným vzťahom medzi O3 a NO2, ale aj tým, že etnickí obyvatelia, najmä veľká indická komunita z okraja západného Londýna, žijú v znečistenejších štvrtiach.

Autori štúdie v jej závere upozorňujú, že na ďalšie objasnenie súvislostí medzi koncentráciami znečisťujúcich látok v ovzduší a krvným tlakom u mladých ľudí z rôznych sociálno-ekonomických prostredí sú potrebné ďalšie dlhodobé štúdie.

Zdroj: DOI: 10.1371/journal.pone.0279719
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky