Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nervové blokády sa využívajú čoraz viac už aj u nás

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /kostra/

Za posledných 10 rokov bol v medicínskej praxi na slovenských pracoviskách zaznamenaný výrazný rozvoj techník postavených na báze regionálnej anestézie, čo je tiež odrazom svetového a európskeho trendu. „Nervové blokády poskytujú neporovnateľne kvalitnú pooperačnú analgéziu a bežne sa používajú aj v nemocniciach na Slovensku,“ tvrdí prezident Slovenskej asociácie regionálnej anestézie MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC, v súčasnosti pôsobiaci v Severnom Írsku.

Tieto techniky sú podľa neho neoddeliteľnou súčasťou nových trendov v ERAS chirurgii (Enhanced Recovery After Surgey). „Ide o chirurgiu, ktorá kladie dôraz na včasnú mobilizáciu pacienta. Nervové blokády je možné použiť u akéhokoľvek pacienta od malých detí až po starých, polymorbidných pacientov (u nich je mimoriadne vhodná) ako samostatnú techniku alebo v kombinácii s miernou sedacou (pacient si príjemne podriemkava, avšak je kedykoľvek prebuditeľný) či v kombinácii s celkovou anestéziou. Váš anestéziológ vám rád odpovie, ktorá z týchto možností je pre vás tá najvhodnejšia,“ odporúča doktor Peter Merjavý. 

Pokračuje, že pri použití rôznych lokálnych anestetík, rôznej koncentrácie a rôzneho objemu na rôzne miesta pacientovho tela vedia veľmi elegantne prispôsobiť dĺžku trvania blokády od 30 minút až po 20 hodín. „V prípade, že je vyžadovaná dlhodobá liečba pooperačnej bolesti, najmä za účelom špeciálnej rehabilitácie, je možné zavedením nervového katetra predĺžiť blokádu na niekoľko dní až týždňov.“ Výsledky štúdií, ktoré porovnávali úroveň tlmenia bolesti medzi regionálnou anestéziou a klasickými technikami (intravenózne alebo orálne opioidy) hovoria podľa neho jasne v prospech nervových blokád.

„Úlohou anestéziológa je tlmiť pacientovu bolesť pri rôznych chirurgických výkonoch, čo je možné realizovať jednak liekmi – analgéziou a tiež blokádou určitých nervov. Najväčší prínos regionálnej anestézie je minimalizovanie následkov použitia opioidov pri celkovej anestézii, ktoré majú nielen krátky účinok, ale aj veľa nežiaducich účinkov zaťažujúcich pacienta – napríklad zvracanie, svrbenie, zástavu moču a podobne. Regionálna anestézia nielenže v mnohých prípadoch nahrádza použitie morfínu, ale tiež lepšie tlmí pooperačnú bolesť, pričom dnes dokážeme zabezpečiť umŕtvenie istej časti tela aj na dvadsať hodín, takže výhody pre pacienta sú nesporné. Regionálna anestézia sa pritom dá využiť nielen na ‚umŕtvenie‘ (anestéziu) horných a dolných končatín, ale aj na blokády na hrudníku a v brušnej oblasti. Má teda naozaj široké uplatnenie,“ vysvetľuje MUDr. Peter Merjavý, PhD.

Aj vo vyspelých krajinách je podľa neho trendom realizovať čo najviac jednodňových operácií a znižovať používanie opioidov na tlmenie bolesti na čo najnižšiu možnú úroveň, čomu napomáha využitie nejakej formy lokálnej anestézie. Týmto smerom sa chcú uberať aj slovenskí anestéziológovia a napomáhajú im pritom edukačné aktivity.

informácie o anestáziách

MUDr. Peter Merjavý, PhD. bol hlavným organizátorom Medzinárodného česko-slovenského kongresu regionálnej anestézie v Košiciach, ktorý sa konal 23. septembra 2017. Pripravený bol v spolupráci s Európskou spoločnosťou regionálnej anestézie (ESRA). Deň predtým sa na Ústave anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnil v poradí už jedenásty Košický kurz regionálnej anestézie, ktorý zorganizovala I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny spoločne s Ústavom anatómie UPJŠ LF za účasti špičkových európskych odborníkov v regionálnej anestézii. Ústrednou témou kurzu regionálnej anestézie boli práve periférne nervové bloky a umŕtvenie trupu a končatín bez použitia celkovej anestézie.

Ako poznamenáva prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., nevyhnutným predpokladom podania bezpečnej anestézie je dokonalá znalosť anatómie, ktorú si v rámci jedinečného workshopu na Ústave anatómie UPJŠ LF oživili anestéziológovia z rôznych slovenských a českých miest. Na modeloch a zakonzervovaných ľudských telách trénovali identifikáciu jednotlivých štruktúr, predovšetkým svalov, ciev a nervov a umŕtvenie tej-ktorej časti tela, či už končatín alebo trupu, prostredníctvom periférnych nervových blokov. „Tento intenzívny tréning umožní lekárom cielenejšie podávanie anestetík s nižšími dávkami a teda výrazne menším zaťažením pacienta, pričom poznatky získané na workshope uplatnia v praxi najmä pri operačných zákrokoch na horných a dolných končatinách,“ podotýka doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Na kongrese najnovšie poznatky v oblasti regionálnej anestézie prezentovalo vyše dvadsať špičkových anestéziológov, okrem iného nestor regionálnej anestézie v Českej a Slovenskej republike Daniel Nalos, ďalej Dušan Mach, Peter Štourač a David Doležal (Česká republika), Paul Kessler (NSR), Slobodan Gligorijevic (Švajčiarsko), Gabriela Iohom (Írsko) či expert na pôrodnú anestéziu a analgéziu Colin Winter (UK).

Potešujúce je, že viacerí prednášajúci na konferencii a lektori na workshope boli úspešní odchovanci I. KAIM UPJŠ LF a UNLP, ktorí v súčasnosti pôsobia v zahraničí – okrem Petra Merjavého to bol aj Vladimír Hudák a Zuzana Kušníriková (UK).

„Takýto kongres sa na Slovensku a v Česku dosiaľ nerealizoval a zišli sa na ňom elitní rečníci v danej oblasti z oboch krajín i celej Európy. Preberali sa atraktívne témy súvisiace s využitím regionálnej anestézie pre operácie veľkých kĺbov (koleno, bedro a rameno), ktoré podstupuje množstvo pacientov. Zaujímavou témou bola regionálna anestézia v pôrodníctve, kde je v prípade nutnosti uvedenia rodičky do celkovej narkózy možné urobiť rôzne blokády na zmiernenie pooperačnej bolesti. Prezentované boli techniky centrálnych a periférnych blokov u detských pacientov a anestézia pri rôznych špeciálnych situáciách, napríklad jej využitie v úrazovej chirurgii. Hovorilo sa aj o výhodách takzvanej pacientom kontrolovanej analgézie, pri ktorej si pacient sám dávkuje lieky špeciálnou pumpou priamo do žily a samostatnou kapitolou bola edukácia anestéziológov,“ hovorí MUDr. Peter Merjavý.

Podľa docenta Jozefa Firmenta kongres predbehol všetky očakávania organizátorov, a to nielen čo sa týka záujmu účastníkov a špičkových lektorov, ale aj kvality pripravených prezentácií i výbornej diskusie, ktorá nasledovala. Ako poznamenáva jeho hlavný organizátor MUDr. Peter Merjavý, výbornú spätnú väzbu dostali organizátori aj od samotných zahraničných lektorov, ktorí vyjadrili tak spokojnosť s priebehom odbornej časti, ako aj technickým zabezpečením podujatia a prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu.

Odborný garant textu: MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky