Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzi ocenených rektorom UK patrí doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD., odborníčka na probiotiká

VEDA NA DOSAH

študenti na laboratórnom cvičení z farmakognózie 2

Venuje sa selekcii nových potenciálnych probiotík, ich charakterizácii a testovaniu ich vplyvu na imunitný systém. Podieľala sa na zavedení moderných molekulárno-biologických metód nielen do vedeckej, ale aj pedagogickej činnosti na Farmaceutickej fakulte (FaF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Vedecké poznatky o zdravotných benefitoch probiotík publikuje vo vedeckých časopisoch aj v periodikách určených pracovníkom v lekárenskej praxi a verejnosti. Hovoríme o doc. Mgr. Andrei Bilkovej, PhD., Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, patriacej medzi 30 pedagógov, ktorým pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal vtedajší rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. ďakovné listy.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

A. BILKOVÁ: Nominácia na ocenenie ma veľmi prekvapila a zároveň potešila.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte a čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

A. BILKOVÁ: Okrem výučby predmetov imunológia a biotechnológia sa venujem selekcii a charakterizácii potenciálne probiotických mikroorganizmov.

Za najväčší úspech považujem, že traja moji diplomanti získali cenu rektora UK za najlepšiu diplomovú prácu a jeden získal cenu dekana FaF UK. Cením si aj výhru dvoch mojich študentiek v Medzinárodnom kole Študentskej vedeckej činnosti v Prahe. No a za úspech považujem samozrejme aj zisk tohto ocenenia.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

A. BILKOVÁ: Okrem detstva, kedy som chcela byť cirkusovou artistkou, som nikdy nemala nejaké vysnívané povolanie, ktorému by som sa chcela venovať. Po skončení VŠ som nastúpila na ašpirantúru na SAV, kde som si uvedomila, že čistá veda asi nebude pre mňa to pravé. Preto som po krátkom čase prešla na FaF UK a tu som zistila, že kombinácia pedagogiky a vedy mi sedí viac. Je to pestrejšie a keď sa človeku občas nedarí v jednom, ešte stále má aj inú možnosť ako sa realizovať. Navyše, kontakt so študentmi ma nabíja pozitívnou energiou, teda väčšinou.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

A. BILKOVÁ: Nemôžem sa vyjadrovať za všetky VŠ, ale na našej škole sa spolu s kolegami snažíme odovzdávať študentom najnovšie informácie a zoznámiť ich s najmodernejšími trendmi vo farmácii. Škoda, že mnohí študenti sa pri príprave na skúšky uspokoja s tzv. výcucmi, ktoré kolujú po fakulte aj niekoľko rokov a neodzrkadľujú najnovšie poznatky.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

A. BILKOVÁ: V prvom rade si myslím, že by bolo potrebné zainvestovať do rekonštrukcie a obnovy väčšiny priestorov našich vysokých škôl, aby poskytovali kultúrne študijné prostredie. Situácia sa postupne zlepšuje, ale ide to veľmi pomaly. Rovnako potrebné sú investície do prístrojového vybavenia laboratórií a učební. Darmo bude učiteľ teoreticky vysvetľovať najnovšie postupy a metódy, keď si študenti nevedia predstaviť, ako vyzerá ich realizácia v praxi a nemajú možnosť si ich vyskúšať.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

A. BILKOVÁ: Poradila by som im, aby sa aktívne zapájali do študentského života a využívali všetky možnosti, ktoré im škola poskytuje. Okrem povinnej výučby, aby sa snažili urobiť aj niečo naviac a zúčastňovali sa napr. Študentskej vedeckej konferencie a zahraničných výmenných pobytov a stáží. Získajú tým vedomosti a skúsenosti, ktoré sú na nezaplatenie. No a hlavne nech si nezabudnú študentský život aj užiť, lebo ten predstavuje najkrajšie roky ich života.

 

Rozhovor poskytla: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-farmakognozie-a-botaniky/pedagogicka-cinnost/farmakognozia-phd-studijny-program/skolitelia/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky